Mať silné slovo už nestačí. Potrebujete mať silné heslá.

Základom je mať silné heslá v rôznych službách. Odlišnosť totiž sťaží útočníkom použitie jedného hesla vo viacerých internetových službách, kde ste registrovaný. Avšak v súčasnosti sa hovorí najmä o umelej inteligencii a tá bola konkrétne použitá na to, aby skúšala prelamovanie hesiel odlišnou metódou, ako u doterajších nástrojov. Tím služby Home Security Heroes vyskúšal, ako by mohlo vyzerať prelamovanie hesiel za pomoci AI.

Využili na to neurónovú sieť, ktorá pracuje na základe generatívnej umelej inteligencie, teda podobnej v súčasnosti známym nástrojom, napríklad ChatGPT. Tým kladiete otázky a očakávate od nich fundovanú odpoveď na základe už doteraz zozbieraných informácií. Je zrejmé, že heslá patria do úplne inej kategórie, no táto sieť bola využívaná na to, aby preskúmala obrovskú niekoľkomiliónovú databázu najpoužívanejších tvarov hesiel.

Na základe toho bolo jej úlohou odvodiť podobné heslá, ktoré by mohli ľudia bežne používať. Ide o ďalšiu oblasť, kde sa ukazujú možnosti umelej inteligencie a jej využitia. Stále treba dodať, že silné heslo zložené z alfanumerických a špeciálnych znakov, je dostatočne silné na to, aby bolo prelomené takzvaným Brute Force útokom. Teda útokom, kedy sa aplikuje náhodné hádanie hesla.

Na svojej stránke poskytujú infografiku vo forme tabuľky s informáciami o čase potrebným na prelomenie hesiel s rôznou dĺžkou a zložením. Všimnite si, že príliš jednoduché alebo krátke heslá sú prelamované buď okamžite alebo rádovo v sekundách či minútach. Celočíselné heslo, ktoré bude mať dĺžku 14 pozícii, bude uhádnuteľné do 36 minút. Naproti tomu heslo, ktoré bude mať 14 pozícii, ale bude zložené z malých abecedných písmen, zaberie strojovému hádaniu 49 rokov.

Na stránke sa dá vyskúšať ako dlho bude trvať prelomenie vami vymysleného hesla. Stačí ho zadať do príslušného políčka. Vyskúšajte ho zadávať postupne a pridávajte zložitosť nielen v počte pozícií, ale aj rôznych špeciálnych znakov. Budete vidieť, že čas potrebný na jeho prelomenie, sa bude exponenciálne zvyšovať.

Home Security Heroes AI password crackingZdroj: Home Security Heroes

Zdroj: Home Security Heroes

Prečítajte si aj:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.