Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Neporiadok a špina v byte, zničený nábytok a vytopená kúpeľňa – aj takéto zážitky medializovali niektorí majitelia nehnuteľností, ktorí prenajali turistom svoje domy či byty cez stále populárnejší program Airbnb. Ponúkame niekoľko informácií o tom, v akom rozsahu kryje škody na majetku po nájomcoch poistenie nehnuteľnosti a domácnosti a na čo dávať pozor, aby ste dostali poistné plnenie.

Ubytovanie na celom svete cez krátkodobé prenájmy vlastných domov či bytov, ktoré prostredníctvom medzinárodnej siete Airbnb ponúkajú priamo lokálni ľudia, je stále populárnejšie aj v Európe. Pri potulkách svetom využívajú tento typ lacného ubytovania veľmi často aj Slováci, ktorí zároveň v tomto programe ponúkajú svoje byty či domy na prenájom zahraničným turistom.

Aké škody po nájomcoch kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Ak prenajmete svoj poistený byt napríklad cez Airbnb a nájomcovia poškodia byt a jeho zariadenie, tieto škody Vám poisťovňa uhradí len v prípade ak ide o majetkovú škodu krytú z rizika, ktoré je dojednané v poistnej zmluve (napr. požiar nehnuteľnosti). „Poistenie domu či bytu sa  však nevzťahuje na škody, ktoré na ňom spôsobia nájomcovia napr. rozbitím alebo pokazením vášho zariadenia. Takéto škody by mohli byť hradené z poistenia, ktoré ponúka prenajímateľom  priamo Airbnb. V prípade, že ako prenajímateľ takéto poistenie nemáte uzatvorené, škodu by mohli uhradiť Vaši nájomcovia z vlastnej poistky zodpovednosti, ak ju mali uzatvorenú,“ vysvetľuje Pavol Pastír, vedúci skupiny poistenia zodpovednosti a právnej ochrany UNIQA poisťovne. „Inou situáciou je prípad, ak dôjde k poškodeniu majetku iných osôb napr. susedov, vyplývajúceho zo škody z vlastníctva bytu, v ktorom v čase vzniku škody boli ubytovaní nájomcovia. Samozrejme, poistenie zodpovednosti v rámci poistenia domu alebo bytu kryje prípady, ak dôjde k takejto škode, napr. prasknutím potrubia alebo radiátora. V prípade, že častejšie prenajímate byt, určite odporúčame dojednať si pripoistenie zodpovednosti nájomcov, v rámci ktorej sú kryté škody, ktoré nájomcovia spôsobia svojou činnosťou iným osobám, napr. susedom,“  hovorí P. Pastír.

Ako je to s krytím škôd, ktoré spôsobíte ako ubytovaný turista v zahraničí

Málokto si uvedomuje, že kvalitné poistenie domova Vám kryje aj škody, ktoré spôsobíte napríklad na dovolenke v zahraničí. Ak si v rámci Európy zabezpečíte ubytovanie v hoteli alebo prenajmete byt prostredníctvom Airbnb či booking.com a v prenajatom priestore niečo poškodíte, tieto škody môže uhradiť Vaša vlastná poistka. Poistenie zodpovednosti v rámci komplexného poistenia domova v UNIQA poisťovni sa totiž  vzťahuje aj na škody spôsobené na prenajatej nehnuteľnosti. Za prenajatú nehnuteľnosť sa totiž považujú aj hnuteľné veci, ktoré sú súčasťou tejto nehnuteľnosti a ktoré slúžia k jej užívaniu (napr. zariadenie slúžiace k užívaniu kuchyne, nábytok a pod.). „V praxi to znamená, že ak v  hoteli alebo v prenajatom byte rozbijete napr. zrkadlo a hotel či iný prenajímateľ bude požadovať uhradenie škody, ak máte vlastné poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, škodu, ktorú ste spôsobili, Vám naša spoločnosť uhradí,“  hovorí Pavol Pastír z UNIQA poisťovne.

Poistenie zodpovednosti príslušníkov domácnosti je už dnes automatickou súčasťou každej dobrej poistky a platí pre všetkých členov domácnosti. „Ak Vaše deti, či už malé alebo väčšie, ktoré môžu cestovať aj samostatne, niečo pri pobyte v zahraničí poškodia, škody sú poistením kryté,“ pripomína P. Pastír.  „V prípade vzniku škody odporúčame vyžiadať si od hotela či prenajímateľa doklad o poškodení konkrétnej veci, aby poisťovňa mohla posúdiť jej hodnotu a vyplatiť poistné plnenie.“

Pozor, táto poistka však nekryje hnuteľné veci, na ktoré je potrebná samostatná zmluva o prenájme alebo výpožičke hnuteľných vecí. „Ide napríklad o poškodenie bicykla, lyží či vodných skútrov, ktoré sa niekedy dajú v rámci ubytovania v zahraničí prenajať a hoci môžu byť skladované v budove, kde ste ubytovaní, ich poškodenie Vám poisťovňa z poistky domu nepreplatí,“ upozorňuje P.Pastír.

Značky: