Erich Manzer je generálny riaditeľ Huawei Technologies Slovak a stretli sme sa v bratislavskej Rači v poľnohospodárskom družstve.

Huawei tu prezentoval modernú formu starostlivosti o rastliny s využitím dronov, rozpoznávania obrazu a rýchleho prenosu dát do základovej stanice na on-line spracovanie.

Erich Manzer, generálny riaditeľ Huawei Slovak
Erich Manzer, generálny riaditeľ Huawei Slovak

Pri našom stretnutí sme si dohodli rozhovor, keďže sme boli zvedaví na vývoj situácie v spoločnosti Huawei v našej krajine. Len pripomeňme, že Erich má skúsenosti s vedením Huawei v susednom Rakúsku.

Zdroj: TOUCHIT.sk
Účastníci prezentácie o modernom poľnohospodárstve

TI: Tak ako sa darí Huawei na Slovensku?

EM: Ďakujem za opýtanie, ako generálny riaditeľ Huawei Technologies som na Slovensku od marca 2023 a veľmi sa teším na projekty, na ktorých pracujú moji kolegovia a naši partneri. Spomeniem niekoľko dôležitých, ako je projekt Inteligentné poľnohospodárstvo, iSolar, vzdelávanie, podpora žien v IT. To všetko sú to projekty, ktoré majú zmysel a prispievajú k budúcnosti Slovenska.

TI: V súvislosti s energetickou krízou a rastúcimi cenami elektriny vznikajú na trhu úplne nové požiadavky zo strany zákazníkov, ktorí potrebujú čo najviac optimalizovať náklady na spotrebu elektriny, napríklad využitím alternatívnych zdrojov ako sú fotovoltické panely a pod. Aké riešenia prináša Huawei v tejto oblasti zákazníkom – domácnostiam a firmám?

EM: Táto oblasť bola vyvinutá pred rokmi a bol to pre nás logický vývoj, keďže našim zákazníkom dodávame energetické riešenia na strane operátora. Logický posun do tejto oblasti bol veľmi úspešný a okrem meničov, ktoré menia jednosmerný prúd, prichádzajúci zo solárnych panelov, na striedavý, máme v portfóliu akumulačné riešenia, transformátory a nabíjacie riešenia pre autá. S našim portfóliom môžeme slúžiť tak rezidenčným zákazníkom, ako aj firemným klientom, ako sú napríklad veľké energetické spoločnosti. Táto oblasť začala dynamicky rásť a investície do nej budú pokračovať. Preto sme pripravení v tomto smere podporiť našich zákazníkov.

TI: Vplyv technológie 5G v agrosektore na Slovensku sme videli aj pri prenose dát dronmi. Môžete nám priblížiť, čo presne tu Huawei poskytuje?

EM: Huawei v spolupráci s rakúskou spoločnosťou Dronetech poskytuje 5G technológiu pre drony, ktoré sú prepojené s riadiacim centrom cez 5G a sú vybavené špeciálnymi senzormi. Senzory RBG s vysokým rozlíšením dokážu posúdiť celkový stav poľa aj diery vo výsadbe na vytvorenie tzv. „Indexu zeleného listu“. „Multispektrálny senzor“ pomáha generovať „Normalizovaný rozdielový vegetačný index“, ktorý umožňuje zistiť, aká zdravá je daná rastlina. To nielen šetrí čas a zdroje, ale tiež umožňuje dronom lietať nad poliami v pravidelných intervaloch a spracovávať informácie o tom, čo je potrebné urobiť.

Dron využívajúci umelú inteligenciu a Huawei Cloud s 5G prenosomZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Dron využívajúci umelú inteligenciu a Huawei Cloud s 5G prenosom

Farmár takto dostane presné inštrukcie, kde je jeho pozornosť potrebná. Po aplikácii prípravkov na ochranu plodín vykonajú drony kontrolný let, aby sledovali progres. Technológia 5G dokáže naživo prenášať vysokokvalitné videá (HD alebo 4K) z dronu na platformu poháňanú umelou inteligenciou. Takto môžeme okamžite upozorniť farmára, ak dôjde k núdzovej situácii, ako je napríklad napadnutie kobylkami. Včasná reakcia poľnohospodárov môže viesť k výraznému zníženiu strát na úrode.

Na presnú analýzu súčasného stavu poľnohospodárskych polí a zdravia plodín vyžadujú algoritmy video s vysokým rozlíšením. Drony totiž lietajú vo výške približne 20 metrov a hmyz je veľmi malý, takže aby bolo možné analyzovať obsah, zväčšené video obrázky musia byť jasné.

Huawei DronyZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Takto vyuerá obraz vinice po rozpoznaní obrazu a aplikovaní umelej inteligencie na nájdete poškodenia

TI: Huawei mal v minulosti významný vplyv na vzdelávanie a rozvoj talentov. Aká je situácia teraz?

EM: Jednou z našich priorít je práve výchova mladých talentov. Huawei celosvetovo organizuje projekt Seeds for the Future, ktorý je otvorený aj pre slovenských študentov. Do posledného ročníka sa zapojili študenti technologických univerzít z celého Slovenska. Hlavným cieľom programu je rozvíjať kvalifikované IT talenty v telekomunikačnom sektore a premosťovať komunikáciu medzi krajinami a kultúrami.

Záber z minulých ročníkov Huawei Seeds for future
Záber z minulých ročníkov Huawei Seeds for the Future

Študenti sa počas intenzívneho 8-dňového online programu zúčastňujú kurzov, workshopov a diskusií na témy ako umelá inteligencia, kybernetická ochrana či medzinárodný manažment. Ďalším projektom, do ktorého sa môžu zapojiť slovenské študentky, je Letná škola pre líderky v digitálnom veku. Cieľom letnej školy je rozpoznať obrovský potenciál a talent, ktorý ženy majú a proaktívne ho propagovať, aby sa aj dievčatá a ženy mohli stať lídrami v technologickej revolúcii.

TI: Veľký záujem je aj o využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Čo Huawei v tejto oblasti ponúka?

EM: Zaviazali sme sa k plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Na Slovensku napríklad spolupracujeme s mobilným operátorom Orange na budovaní vysielačov na solárny pohon. Minulý rok sme ich dali do prevádzky viac ako 100. Každý vysielač, ktorý je poháňaný solárnou energiou, znižuje uhlíkovú stopu o stovky kilogramov oxidu uhličitého ročne. Týmto spôsobom tiež znižujeme náš vplyv na životné prostredie a zároveň šetríme náklady na energiu. Aktívne podporujeme a pracujeme na opatreniach v oblasti zmeny klímy.

Zaoberáme sa inováciami v oblasti výroby čistej energie, digitalizácie energetického sektora, elektrickej dopravy, IKT infraštruktúry a integrovanej inteligentnej energie. V budúcnosti má Huawei v pláne spolupracovať s partnermi na budovaní solárnej výroby obnoviteľnej elektriny.

Huawei poskytuje široké spektrum komponentov pre fotovolitickú elektráreň, pričom bezpečnosť je na prvom miesteZdroj: Touchit.sk
Huawei poskytuje široké spektrum komponentov pre fotovolitickú elektráreň, pričom bezpečnosť je na prvom mieste

Okrem toho je tiež dôležité, aby zariadenie spotrebovalo čo najmenej energie, v tejto oblasti je Huawei lídrom, a to je vlastne perfektný začiatok – musíme naše zariadenia postaviť tak, aby boli efektívne, čo pomáha aj našim zákazníkom znižovať náklady na elektrinu.

TI: Aký je pohľad Huawei do budúcnosti? Čo môžeme očakávať a ktorá oblasť sa bude najviac rozvíjať?

EM: Rozvíjať sa bude najmä umelá inteligencia. Je dôležité vedieť, ako to funguje a že je to naprogramované ľuďmi. V ďalšom období bude dôležitý najmä proces jej rozvoja. To zahŕňa potrebu silných sietí, aby boli údaje, ktoré programujú, rýchlo dostupné a aby fungovala rýchla odozva, pretože to používateľ očakáva. Zameriavame sa aj na inteligentné automobilové riešenia (inteligentné riadenie, snímanie, konektivita) a značné zdroje investujeme do výskumu a vývoja, Huawei je číslo 4 v globálnych investíciách pre technologické inovácie, ktoré posúvajú svet vpred.

Huawei poskytuje prvky pre komplexnú výbavu autonómnych elektromobilovZdroj: TOUCHIT.sk
Huawei poskytuje prvky pre komplexnú výbavu autonómnych elektromobilov

TI: Ako to bude na Slovensku?

EM: Na Slovensku sa zameriavame na viacero projektov obnoviteľnej energie. V tom vidím Slovensko v porovnaní so susedným Rakúskom pozadu. Skúsenosti sme získali napríklad pri spolupráci na zelenom projekte s Orangeom. Ako prvý a jediný slovenský operátor v spolupráci s nami realizuje hromadnú výstavbu vysielačov so solárnym napájaním. Tento „zelený“ projekt oceňujú aj iné európske krajiny a uvádzajú ho ako pozitívny príklad aj pre ostatných operátorov.

Ďakujeme pekne za rozhovor!

Za TOUCHIT.sk sa pýtal Ondrej Macko

Zdroje: vlastné, Huawei

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.