Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výučba nemeckého jazyka už od ranného veku bola predstavená širokej verejnosti na Dni otvorených dverí (DOD) na Základnej škole Ivana Bukovčana v Devínskej Novej Vsi. Tento koncept výučby bol zavedený Nadáciou Volkswagen Slovakia pred deviatimi rokmi a neustále sa rozširuje a prehlbuje.

Navyše od roku 2012 pravidelne prispieva na otvorenie triedy pre malých prváčikov s rozšírenou výučbou nemeckého jazyka. Ide o tzv. technický koncept prebiehajúci v nemčine a je v slovenských podmienkach jedinečný. Ide o prepracovaný systém výučby prírodných vied a techniky.

Na DOD sa budúci prváčikovia a ich rodičia oboznámili s celkovou jazykovou koncepciou a výnimočnosťou základnej školy v porovnaní s okolitými školami. Žiaci majú v rámci vyučovania odborné predmety (prírodovedu, dejepis a iné) s rodeným hovorcom (nemeckého jazyka) už od tretieho ročníka. Rozšírená výučba nemčiny na škole je naozaj unikátna, keďže sa jedná o štátnu základnú školu.

„Tohtoroční siedmaci majú po prvýkrát odborný predmet – geografiu v nemčine, ktorú ich vyučuje rodený hovoriaci v tomto jazyku. Kladieme dôraz na to, aby sa prispelo k rozšíreniu výučby odborných predmetov, tzv. Sachfachunterricht v nemčine, preto sa  žiaci učia aj dejepis, techniku a od budúceho školského roku aj chémiu pre 7. a 8. ročník v nemeckom jazyku, povedala pani učiteľka Hanzlovičová zo Základnej školy I. Bukovčana.

„Môžem povedať, že záujem o našu školu každým rokom narastá a sme radi, že vďaka dlhodobej veľkej podpore a spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia môžeme deťom ponúknuť výnimočnú výučbu s množstvom zaujímavých doplnkových aktivít. Napríklad sa počas uplynulého týždňa naša telocvičňa premenila na planetárium, ktoré vďaka spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave prinieslo deťom jedinečný zážitok a zároveň prepojenie s nemčinou,“ povedala pani riaditeľka Balogová zo Základnej školy I. Bukovčana.

„Základná škola I. Bukovčana patrí medzi dve základné školy na Slovensku, kde jej žiaci môžu získať Deutsches Sprachdiplom. Túto možnosť budú mať po prvýkrát budúci ôsmaci v nasledujúcom školskom roku. Aj tento fakt potvrdzuje, že koncept výučby jazyka je vydarený s vysokou úrovňou kvality. V Nadácii veríme, že potreba učiť sa cudzie jazyky je dôležitá už od útleho veku,“  povedala projektová manažérka Alexandra Pappová z Nadácie Volkswagen Slovakia.