Nebolo by skvelé, keby učenie sa bolo spojené s reálnymi projektami, na ktorých sa študenti sami podieľajú? OpenLab upgradol slovenský školský systém. Súčasťou zmeny teraz môžete byť aj vy. Poďte tvoriť unikátne IoT riešenia či mobilné aplikácie a hry, ktoré môžu používať desaťtisíce ľudí po celom svete.

Informatika a technologické predmety na stredných školách môžu byť nudné a v mnohých prípadoch aj zbytočné. Najmä ak študentov nepripravujú na výzvy 21. storočia. Väčšina žiakov má totiž nie len základné, ale aj pokročilé IT znalosti dávno v malíčku. Výsledkom je, že sa na hodinách nudia a nerozvíjajú svoj, častokrát skrytý, talent. Napokon s hľadaním motivácie v študentoch majú častokrát problém aj samotní učitelia, ktorí musia na internete hľadať to, čo nenájdu v učebných osnovách. Prečo tomu tak je? Žiaci nemajú dôvod vzdelávať sa nad rámec klasického vyučovania a učitelia nemajú know-how v najnovších technológiách, ktoré by študentom poskytli a vzbudili v nich zvedavosť a chuť pracovať na sebe a svojej budúcnosti.

Aj preto vznikol unikátny tímový technologický akcelerátor pre stredné školy – OpenLab. Jeho cieľom je nielen učiť študentov cez prax, ale aj rozvíjať v nich talent a prispieť k podpore vzdelanostnej ekonomiky. “Možno to znie ako utópia, no v OpenLabe presne vieme, čo robíme. Veríme, že otvorený prístup a kvalitné vzdelanie sú základom úspechu jednotlivca a spoločnosti. Chceme zároveň nastaviť novú latku vzdelávania v slovenskom školstve,” uviedla Barbora Rusiňáková, riaditeľka OpenLabu.

Viac skutočnej praxe namiesto memorovania

V čom sa OpenLab od iných podobných projektov líši? Ide mu o celospoločenský dopad, nielen o lokálnu pomoc. Celý projekt je postavený na princípoch open source a demokratickej spoločnosti. V praxi to vyzerá tak, že výučba nie je sústredená na memorovanie či osvojovanie si “nalinkovaných” vedomostí, ale na rozvíjanie kreativity, tímovej práce a učenia sa samoštúdium. Študenti na hodinách pracujú v tímoch a pod vedením LabMastra, odborníka z praxe, si trénujú zručnosti na reálnych projektoch s partnermi OpenLabu. Projekty, do ktorých sa zapájajú nie sú virtuálne, ale pochádzajú aj z reálneho prostredia partnerských firiem.

Študenti sa namiesto bežných hodín informatiky a odborných IT predmetov zúčastňujú stretnutí s LabMastrom, ktorý je mentorom a expertom v danej oblasti. Študentom dáva slobodu, prehlbuje v nich zodpovednosť a sprevádza ich pri dosahovaní stanovených míľnikov. Pri takejto výučbe majú študenti za cieľ riešiť konkrétne problémy a využívať k tomu analytické myslenie. Na rozdiel od bežného štúdia trávia až 80 percent času samoštúdiom a tímovou prácou. Zvyšných 20 percent tvorí potrebná teória, ktorá im poslúži ako odrazový mostík. K nej majú najnovšie prístup cez online open source vzdelávaciu platformu OpenAcademy.

OpenLab

Zdroj: OpenLab

Na mieru šité know-how pre učiteľov

Bez cieľavedomých učiteľov by však tento projekt nevznikol, ani nepokračoval. Preto OpenLab hľadá ďalších pedagógov, ktorí by svojich študentov chceli pripraviť na výzvy 21. storočia a odovzdať im mäkké a digitálne zručnosti. Vďaka individuálnym školeniam ušitým na mieru môžu získať potrebné know-how v najnovších technológiách, ktoré následne môžu odovzdávať svojim študentom ďalej. A čo je najdôležitejšie, učebné materiály nemusia hľadať ani si ich pracne vytvárať sami, v rámci OpenAcademy získajú automaticky prístup k vzdelávacím materiálom vytvoreným odborníkmi. Všetky učebné materiály sú v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Ak patríte medzi nich, zapojte sa do OpenLabu a poďte zdieľať našu víziu transformácie „tech“ vzdelávania, ktoré sa môže stať štandardom vzdelávania na Slovensku. Prihláste sa do OpenLabu a vyberte si niektorú z troch oblastí (vývoj aplikácií, hier a internet vecí), vďaka ktorým sa vaši študenti vo svete technológií nestratia.

Projekt pre vzdelávanie v 21. storočí

OpenLab ako nezisková vzdelávacia iniciatíva prevádzkuje 10 “laboratórií”, ktoré združujú až 150 študentov stredných škôl. Tí sa môžu zapájať do projektov v štyroch rôznych oblastiach – vývoj hybridných aplikácií, mobilných aplikácií, hier alebo nových IoT riešení. Študenti počas mentorovaného štúdia vytvárajú rôzne zmysluplné aplikácie alebo hry, ktoré následne môžu umiestniť aj do obchodu s aplikáciami. Študentskú hru Merge Mobile Phone si napríklad na Google Play stiahlo už vyše 50-tisíc ľudí. A aby nezostalo len pri študentských projektoch, OpenLab prináša študentom aj možnosť zúčastniť sa stáže u niektorej z partnerských firiem. “Študenti stredných odborných škôl zapojených do OpenLabu sa môžu stať aj súčasťou tímov priamo vo firmách. Firmy sú súčasťou našej komunity, v ktorej môžu osloviť konkrétnych študentov s ponukou stáže alebo ju ponúknuť všetkým,” dodal Tomáš Božik, projektový manažér OpenLabu.

OpenLab

Zdroj: OpenLab