Umelá inteligencia už mení aj svet futbalového skautingu. V spolupráci s mníchovským Bayernom a Herthou Berlín sa nemecká technologická spoločnosť SAP rozhodla pomocou AI automatizovať tvorbu súhrnných správ skautov. Vo výsledku to vedeniu týchto bundesligových klubov uľahčí orientáciu medzi potenciálnymi adeptmi na nové posily.

Neustále totiž rastie objem dát, ktoré sa pri jednotlivých futbalistoch sledujú a vyhodnocujú. Úlohou skautov je z týchto informácií pripraviť report, ktorý vykreslí aktuálnu výkonnosť aj potenciál hráča do budúcnosti. Netýka sa to pritom len jeho futbalových kvalít, ale aj tímových schopností či mentality. „Za rok sa v profesionálnom klube vytvorí 6-ciferný počet takýchto správ,“ povedal Fadi Naoum, šéf divízie Sports and Entertainment v SAP. Pomocou AI sa tento proces dá plne zautomatizovať.“

Umelá inteligencia sa postará o spracovanie neštruktúrovaných dát. Tie majú rôznu podobu či už poznámok alebo písaných správ. Využíva pritom veľký jazykový model (LLM), algoritmus, ktorý dokáže vykonávať úlohy v oblasti spracovania jazyka. Je jeho veľkou výhodou, že príkazy mu môžete zadávať v prirodzenom jazyku a podľa potreby ho meniť. Klub Bayern momentálne používa GPT od OpenAI, ale hodnotí aj jazykové modely od iných poskytovateľov.

Napríklad skaut v Brazílii, ktorý svoje poznámky robí v miestnej portugalčine, nechá AI pripraviť správu pre bundesligový klub. Typický príkaz môže byť: ‚Porovnaj hráčov X a Y s ohľadom na ich silné a slabé stránky, napíš zhrnutie a daj odporúčanie na prestup. Rozsah 100 slov, odpoveď v nemčine. Výsledok môže mať podobu plynulého textu, alebo súhrnu.

AI sa tak po novom stáva súčasťou známeho riešenia pre športové kluby a zväzy SAP Sports One. Prvé ohlasy na jej schopnosti sú sľubné. Výstupy dosiahnuté pomocou generatívnej umelej inteligencie boli kvalitné. A to prinesie obrovskú úsporu času a veľkú výhodu hlavne počas hektického prestupového obdobia.

V blízkej budúcnosti chce SAP využívať AI aj na obohatenie reportov od skautov o informácie z iných zdrojov, napríklad údajov o zápasoch od externých poskytovateľov. Plánuje sa aj integrácia schopností AI do iných komponentov SAP Sports One, vrátane sledovania výkonnosti, manažmentu tréningového procesu a zápasových analýz.

SAP Sports One s funkcionalitou rozšírenou o generatívnu AI bude k dispozícii v druhom štvrťroku 2024.

Zdroje: SAP

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.