O2 plánuje od konca júna presunúť dokumentáciu so zákazníkmi do jedného digitálneho priestoru a prichádza s novou funkcionalitou aplikácie Moje O2 – Digitálnym boxom.

Po elektronickom zasielaní a bezhotovostnej platbe faktúr O2 reflektuje Digitálnym boxom na technologický vývoj a ekologické riešenia a zároveň pohodlnejší a prehľadnejší spôsob uchovávania dokumentácie, ktorú zákazník potrebuje na využívanie služieb operátora.

Aby zákazníkov podporilo v rozhodnutí na prechod do moderného prostredia, zvýhodní im poplatok za každý program s platbou na faktúru o 2 eurá tzv. Digitálnym bonusom. Naopak, u zákazníkov, ktorí sa rozhodnú nevyužívať výhody digitálneho správania, dôjde od 29. júna k úprave cien fakturovaných služieb smerom hore.

 Hoci O2 už v minulosti urobilo viacero kampaní, v ktorých ľudí vyzývalo a učilo digitálnemu spôsobu komunikácie s operátorom, či zbaveniu sa zbytočných papierov v podobe faktúr vo svojich schránkach, stále existujú zákazníci, ktorí digitálnu obsluhu nevyužívajú. Pritom väčšinu požiadaviek môžu naši zákazníci pohodlne a rýchlo vyriešiť pár klikmi v aplikácii Moje O2 alebo na webe o2.sk. Ak potrebujú pri tom poradiť, na klik je im na oboch platformách dostupný O2 Chat so spoľahlivým tímom tejto digitálnej obsluhy,“ hovorí Igor Tóth, riaditeľ marketingu O2.

Ako bude fungovať Digitálny bonus?

V čase, kedy si spoločnosť zvykla riešiť väčšinu vecí z domu a digitálnym spôsobom, prichádza tak O2 s rozhodnutím ešte viac podporiť toto nastavenie svojich zákazníkov. Digitálny bonus budú môcť využiť všetci zákazníci, ktorí budú spĺňať 3 predpoklady digitálneho správania:

  1. aktivujú si elektronickú, čiže digitálnu formu faktúry (bez jej zasielania poštou v papierovej podobe),
  2. budú využívať pravidelnú online úhradu faktúr (teda všetky spôsoby platby okrem platieb na predajniach O2, či na poštách)
  3. aktivujú si Digitálny box, teda schránku všetkých užitočných dokumentov po ruke v appke Moje O2 alebo vo webovej verzii Moje O2.

Aktivácia a využívanie Digitálnej faktúry a Digitálneho boxu sú samozrejme bezplatné ako aj digitálny spôsob platby faktúr.

Nárok na uplatnenie Digitálneho bonusu vzniká teda splnením troch jednoduchých digitálnych krokov:

 V priebehu mája a júna chce O2 svojich zákazníkov naučiť digitálne komunikovať, riešiť platby a fungovať v online prostredí operátora. Naplno pocítia zákazníci výhodu digitálneho bonusu od konca júna 2020, kedy si ho budú môcť uplatniť z výšky svojej faktúry.

„Digitálne nastavenie spraví náš spoločný život pohodlnejším a jednoduchším, ušetrí zbytočný papier, ale aj čas zákazníkom aj našim kolegom, aby sa na O2 Zákazníckej linke, O2 Chate a v O2 Predajni mohli ešte odhodlanejšie venovať zložitejším požiadavkám zákazníkov a mohli im priniesť čo najlepšiu zákaznícku starostlivosť,“ dopĺňa Igor Tóth.

Ceny služieb od 29.6. s Digitálnym bonusom a bez Digitálneho bonusu

O2 s platnosťou od 29. júna mení svoj cenník tak, že bude zvlášť uvádzať ceny s Digitálnym bonusom a zvlášť ceny bez Digitálneho bonusu. V prípade ak zákazníci splnia kroky na uplatnenie Digitálneho bonusu, zmena sa ich nedotkne.

„Naši zákazníci sú už teraz vo veľkej miere zvyknutí využívať digitálnu faktúru a rovnako ju platiť aj online spôsobom cez aplikáciu Moje O2, internet bankingom alebo inou elektronickou formou. Po novom pridávame unikátnu službu Digitálny box na uchovávanie všetkých dokumentov spojených s využívaním našich služieb v digitálnej podobe. Spojením týchto troch výhod je zákazník pripravený fungovať digitálne,“ pokračuje Tóth.

O2 týmto krokom sleduje nielen podporu digitalizácie, ale aj priaznivý efekt na životné prostredie a je reakciou na rastúce priame i nepriame náklady.

 “Hľadali sme preto taký spôsob, ktorý by zohľadnil tieto náklady a zároveň reflektoval neustále navyšovanie hodnoty paušálov pri zachovaní pôvodných cien. Výsledkom je práve Digitálny bonus, ktorý zvýhodní tých zákazníkov, ktorí sa rozhodnú správať digitálne a ekologicky a pomôžu nám tak šetriť aj zbytočné náklady na posielanie faktúr, či platbu na predajniach. Zároveň je to aj motivácia pre zákazníkov, aby sa začali správať viac digitálne tam, kde to je prirodzené, jednoduché, efektívne a pohodlné. Tých, ktorí využijú digitálny servis sa tak zmena nedotkne, teda okrem toho, že prejdú na pohodlnejšie a jednoduchšie fungovanie,“ dodáva riaditeľ marketingu O2.

O všetkých zmenách vo využívaní služieb a výhodách Digitálneho bonusu bude O2 informovať svojich zákazníkov dostatočne včas okrem iných foriem aj prostredníctvom SMS správ, ktoré budú zákazníci postupne dostávať už od 15.mája. Zmeny nadobudnú platnosť 29. júna 2020. Viac informácií o Digitálnom bonuse nájdete aj na www.o2.sk/digital.

Výhody digitálneho správania pre zákazníka:

  • Pohodlnosť
  • Jednoduchosť
  • Všetky dokumenty na jednom mieste v Digitálnom boxe
  • Ohľaduplnosť voči životnému prostrediu
  • Úspora nákladov

Značky: