Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dôchodca, ktorý poberá dôchodok v hotovosti na pošte a často cestuje na dlhší čas mimo svojho domova, môže v záujme včasného doručenia dôchodku zmeniť spôsob jeho doručovania na účet v banke. V tom prípade bude mať dôchodok k dispozícii kdekoľvek sa zdržiava. Musí však o zmenu požiadať Sociálnu poisťovňu včas, najmenej tri mesiace vopred, aby stihla zariadiť zmenu spôsobu vyplácania dôchodku.

Ako požiadať o vyplácanie dôchodku na účet v banke

Ak sa dôchodca rozhodne pre poukazovanie dôchodku na účet v banke, musí si najskôr vybrať banku, ktorej služby mu najviac vyhovujú a založiť si účet. Následne mu banka poskytne a potvrdí tlačivo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke. Tlačivo je k dispozícii aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne v rubrike Formuláre, či v jej pobočkách po celom Slovensku. Ak dôchodca nemá možnosť získať toto tlačivo, môže o zmenu spôsobu výplaty dôchodku požiadať aj neformálnou písomnou žiadosťou (listom) Sociálnu poisťovňu. Potrebné však je, aby predložil aj hodnoverný doklad o tom, že je majiteľom účtu, na ktorý dôchodok žiada poukazovať. Takýmto dokladom môže byť napríklad zmluva o zriadení bankového účtu. O poukazovanie dôchodku na účet v banke môže dôchodca požiadať aj priamo pred zodpovedným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktorý o tom spíše zápisnicu a ktorému dôchodca zároveň odovzdá doklad o tom, že je majiteľom účtu.

Sociálna poisťovňa zmenu v poukazovaní dôchodku zariadi od tretej výplatnej splátky dôchodku po doručení žiadosti dôchodcu.

Ako si nechať „doposielať“ dôchodok prostredníctvom pošty

Dôchodca, ktorý napríklad pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami plánuje odcestovať na dlhší čas, má možnosť požiadať Slovenskú poštu, aby mu dôchodok v rámci Slovenskej republiky „doposielala“ na inú adresu, ktorú si určí. Tento spôsob doručenia dôchodku na inú adresu je možné na pošte zariadiť najviac na šesť mesiacov a Sociálnej poisťovni túto zmenu netreba nahlasovať, keďže ide o kompetenciu Slovenskej pošty.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.