Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Realizuje sa na celom území Slovenska a tento spôsob sčítania prebieha do 13. júna 2021. O tomto termíne rozhodol predseda Štatistického úradu SR a to na základe zlepšujúcej sa pandemickej situácie na Slovensku. Sčítať sa v tomto prípade môžete na kontaktnom mieste alebo s pomocou mobilného asistenta.

Asistované sčítanie je primárne určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít. V skutočnosti ale nikto nezisťuje, aký je dôvod, prečo ste sa nesčítali v dobe, keď sa to realizovalo samosčítaním pomocou webovej stránky alebo mobilnej aplikácie. Jednoducho ste zabudli, tak to môžete pokojne takto napraviť vyhnúť sa možnej pokute.

Kontaktné miesta sú po celom Slovensku, sú to obyčajne miesta miestne zastúpenia, ale často sú umiestnené aj priamo v centrách marginalizovaných komunít. Tie sú vybavené príslušnou technikou, napr. tabletom alebo počítačom. Ak ich navštívite, môžete techniku na týchto miestach využiť sami a sčítať sa takto. Pokiaľ sa na to necítite, sčíta vás na kontaktnom mieste sčítací asistent a to tak, že zisťuje odpovede od vás. Obidva spôsoby sčítania sú rovnocenné.

Pokiaľ vám spôsob s návštevou kontaktného miesta nevyhovuje, môžete požiadať o mobilného asistenta. Ten vás navštívi priamo u vás doma, v prípade, že o takúto službu požiadate. Prirodzene, túto službu je možné využiť v oprávnených prípadoch, napr. pokiaľ ide o osobu so zníženou pohyblivosťou. O mobilného asistenta požiadate priamo príslušný obecný/miestny úrad alebo zavolajte na Call centrum sčítania +421 2 20 92 49 19.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s vami dohodnúť termín a čas návštevy.

Asistované sčítanie sa dá realizovať len vtedy, ak sa nachádzate na Slovensku, zo zahraničia sa to už nedá. Táto možnosť sa dala realizovať do 31. marca 2021 formou samosčítania.

Viac o Sčítaní 2021

Sčítanie 2021: Ako je bezpečné a čo vám hrozí, ak sa nezúčastníte? (Aktualizované)

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.