Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Po inovácii sa zobrazia nasledujúce vylepšenia operačného systému Android a ďalších aplikácií.

Zlepšenia upozornení

Konverzácie

Pri zobrazení upozornení uvidíte novú sekciu Konverzácie vyhradenú iba pre komunikačné aplikácie:

 • Ak má jedna konverzácia viacero upozornení, zobrazí sa v jej ukážke ich počet.
 • Konverzácie môžete označiť ako Priorita, aby zostali navrchu zoznamu a používali ste pre ne bublinu. Fotografia kontaktu sa zobrazí na obrazovke uzamknutia a vo vašich upozorneniach.

Bubliny

Bubliny uchovávajú vaše konverzácie prístupné vznášaním sa nad aplikáciou, ktorú používate:

 • Bublinu môžete potiahnutím prstom presúvať po obrazovke.
 • V bubline si môžete čítať a odosielať správy bez otvorenia aplikácie.
 • Bublinu môžete vypnúť z ľubovoľného upozornenia konverzácie.

Jednorazové povolenia

Majte lepšiu kontrolu nad najcitlivejšími povoleniami, ako je prístup k fotoaparátu a mikrofónu, tým, že aplikácii udelíte povolenie iba na jednorazové použitie. Keď bude chcieť aplikácia prístup k danej funkcii nabudúce, znovu vás požiada o udelenie povolenia.

Automatické obnovenie povolení

Ak ste aplikáciu dlhší čas nepoužívali, telefón automaticky obnoví všetky povolenia spojené s touto aplikáciou a upozorní vás na to.

 • Pri ďalšom otvorení aplikácie jej môžete opätovne udeliť povolenia.
 • Možnosť udeliť povolenie navždy už nie je pre mnoho aplikácií k dispozícii.
 • Ak aplikácia žiada o povolenie viackrát a vy ho opakovane odmietnete udeliť, bude zablokované opätovné vyžiadanie tohto povolenia.

Ďalšie vylepšenia

 • História upozornení vám teraz poskytuje prístup k upozorneniam, ktoré ste omylom presunuli preč.
 • Teraz môžete na stavovej lište skryť Tiché upozornenia a zobraziť ich iba po rozbalení.

Navigácia

Rýchle nastavenia a ovládacie prvky médií

Ovládacie prvky médií sa teraz nachádzajú v rýchlych nastaveniach a nie v upozorneniach, vďaka čomu je prístup k ním jednoduchší:

 • Pomocou ovládacích prvkov médií teraz môžete prepínať medzi reproduktorom telefónu a ďalšími pripojenými zariadeniami.
 • Ak ste prestali počúvať hudbu a nechcete, aby sa ovládacie prvky médií viac zobrazovali, môžete ich teraz presunúť preč.

Nové funkcie ponuky napájania

Keď pridržíte tlačidlo napájania, zobrazí sa ponuka napájania. Táto ponuka teraz obsahuje:

 • Prepínače, posúvače, prenos videa naživo a ovládací panel teploty na ovládanie pripojených inteligentných domácich zariadení.
 • Rýchly prístup k Peňaženke Google.
 • Možnosť Snímka obrazovky sa presunula z tejto ponuky medzi nedávno používané aplikácie, odkiaľ k nej máte jednoduchší prístup.

Zmeny nedávno používaných aplikácií

 • Snímku obrazovky teraz môžete vytvoriť zo zoznamu nedávno používaných aplikácií.
 • Navrhované aplikácie sa už nezobrazujú medzi nedávno používanými aplikáciami. Sú v dolnej časti plochy.

Zlepšenia systému

Vlastný plán tmavého režimu

 • Teraz môžete naplánovať, aby sa funkcia Tmavý motív zapínala na základe vlastných časov alebo západu slnka.
 • Ak ste funkciu zapli Tmavý motív v časti Nastavenia, môžete ju vypnúť pre jednotlivé aplikácie, ktoré podporujú svetlý a tmavý režim.

Záznam obrazovky

Vytvorte video so záznamom obrazovky, keď ju používate:

 • Vytváranie záznamu môžete jednoducho spustiť z rýchlych nastavení alebo počas hrania hry.
 • Ak chcete nahrať zvuk alebo video seba počas vytvárania záznamu, použite predný (selfie) fotoaparát.

Ďalšie informácie.

Zdieľanie nablízku

Zdieľanie nablízku zlepšuje ekosystém zdieľania. Teraz môžete súbory a odkazy jednoducho a bezpečne zdieľať s telefónmi so systémom Android vo svojom okolí bez poskytnutia kontaktných informácií:

 • Internetové pripojenie sa nevyžaduje.
 • Zdieľanie zapnite alebo vypnite v rýchlych nastaveniach.

Ďalšie informácie.

Režim Nerušiť

Keď upravujete tieto nastavenia:

 • Môžete vybrať ľudí, ktorí vám môžu volať alebo poslať správu.
 • Môžete povoliť vybrané aplikácie, ktoré vám môžu posielať upozornenia, keď je zapnutý režim Nerušiť.

Ďalšie informácie.

Keď je zapnutý režim Nerušiť, zvuk aj vibrácie budú pre zvuky generované systémom, ako sú alarmy alebo pripomenutia, stlmené.

Ďalšie zlepšenia systému

 • Aplikáciu Android Auto môže teraz bezdrôtovo využívať akýkoľvek smartfón so systémom Android 11 a 5 GHz pripojením Wi-Fi.
 • Teraz si môžete prispôsobiť citlivosť spätného gesta na oboch stranách obrazovky, vďaka čomu je jednoduchšie ťuknúť na ponuku a používať gestá.
 • Keď zapnete režim V lietadle, Bluetooth teraz zostane pripojený a slúchadlá Bluetooth sa neodpoja.
 • V dolnej časti hlavnej obrazovky môžete získať návrhy aplikácií a pripnúť ich.
 • Funkcie dostupnosti teraz majú skratku na spustenie z uzamknutej obrazovky.