Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Moderné organizácie sa neustále snažia optimalizovať svoju sieťovú infraštruktúru v snahe držať krok s rastúcimi nárokmi na rýchlejšiu a spoľahlivejšiu konektivitu. Vzhľadom k nepretržite rastúcemu počtu aplikácií a technológií náročných na objem dát sa jednou z hlavných priorít prevádzkovateľov sietí stalo zaistenie ich vyššej priepustnosti.

Organizácie požadujúce výkonnejšiu sieť obyčajne stoja pred neľahkou úlohou v podobe prechodu na optickú kabeláž, ktorá je známa svojou mimoriadnou rýchlosťou a prenosovou kapacitou. Mnohé organizácie avšak od tohoto kroku odradzujúi vysoké náklady spojené s inštaláciou optickej kabeláže alebo s nasadením úplne novej sieťovej infraštruktúry.

Na trhu našťastie sú multigigabitové zariadenia, ktoré ako cenovo dostupná alternatíva organizáciám umožňujú výrazne zvýšiť priepustnosť ich siete bez neúmerne vysokých nákladov, ktoré si obvykle vyžaduje inštalácia optických káblov. Pridanie multigigabitových prepínačov do stávajúcej sieťovej infraštruktúry organizáciám otvára cestu k vyššej efektivite a predstavuje atraktívne riešenie pre všetkých, ktorí chcú len s obmedzeným rozpočtom maximalizovať výkon svojej siete.

Vyššia kapacita a škálovateľnosť

Integráciou multigigabitových prepínačov do sieťovej infraštruktúry je možné výrazne posilniť jej kapacitu bez nutnosti realizovať rozsiahlu výmenu hardvéru. Prevádzkovateľom sietí sa tak ponúka cenovo dostupná odpoveď na stále vyššie požiadavky na priepustnosť dát. V porovnaní s optickou kabelážou a ostatnými alternatívami, ktoré často obnášajú vysoké náklady a pracnú inštaláciu, multigigabitové prepínače znamenajú cenovo dostupnejšie riešenie pre upgrade siete.

Malé aj stredne veľké organizácie na multigigabitovej technológii vedľa cenovej dostupnosti nepochybne ocenia tiež jej škálovateľnosť. Zďaleka nie všetci zákazníci z radov týchto organizácií totiž majú finančné zdroje na rozsiahly upgrade siete. Multigigabitové prepínače je možné flexibilne pridať na kľúčové miesta stávajúcej sieťovej infraštruktúry, a tým efektívne a modulárne zvyšovať jej kapacitu. Jednoduchá škálovateľnosť menším organizáciám umožňuje reagovať na meniace sa požiadavky a zaistiť, aby ich siete zvládli zvýšenú dátovú prevádzku aj neustále rastúce prevádzkové nároky.

Modernizácia sieťovej infraštruktúry je nevyhnutným predpokladom k tomu, aby si užívatelia mohli naplno vychutnať napríklad streamovanie v rozlíšení 4K/8K a ďalšie služby náročné na objem dát. Je však nutné poznamenať, že náklady spojené s upgradom domácej sieťovej infraštruktúry na vyššiu kapacitu môžu predstavovať podstatnú prekážku.

Využitie stávajúcej infraštruktúry

Našťastie je tu multigigabitová technológia, ktorá vďaka zachovaniu stávajúcej kabeláže ponúka cenovo dostupné riešenie. V prípade sietí používajúcich kabeláže kategórie CAT5E alebo CAT6 je možné kapacitu zvýšiť aj bez finančne nákladnej inštalácie novej kabeláže. Multigigabitové prepínače a routery nielenže dosahujú vyššej rýchlosti, ako napr. 2,5 Gbps, 5 Gbps alebo dokonca 10 Gbps, ale tiež podporujú napájanie cez Ethernet (PoE), čo ďalej prispieva k ich všestrannosti a efektivite. Stručne povedané, nadobnudnutie  multigigabitovej technológie šetrí čas, energiu aj náklady, ktoré sú inak spojené s výmenou sieťovej kabeláže.

Káble CAT5E a CAT6 vďaka spoľahlivému prenosu dát nachádzajú široké uplatnenie v celom rade organizácií. Ich slabinou je avšak fakt, že nie vždy zvládajú vyššie dátové nároky moderných aplikácií a zariadení. A práve v takých prípadoch ku slovu prichádzajú multigigabitové prepínače, ktoré dokážu potenciál stávajúcich káblov využívať na maximum.

Pripravte svoju sieť na budúce nároky

Multigigabitová technológia nielenže šetrí peniaze, ale tiež zaručuje, že siete, v ktorých sa používa, uspokojí stále vyššie očakávania užívateľov. Prevádzkovatelia sietí tak získavajú istotu, že ich sieť si i bez častých upgradov poradí nielen so súčasnými, ale tiež s budúcimi aplikáciami náročnými na objem dát. Bez multigigabitových prepínačov si nie je možné predstaviť fungovanie budúcich vysokorýchlostných bezdrôtových sietí odpovedajúcich štandardom WiFi 6, WiFi 6E alebo pripravovaného štandardu WiFi 7. Tieto prepínače zvládnu zvýšené nároky moderných bezdrôtových prístupových bodov na prenos dát, a zaisťujú tak bezproblémovú a cenovo dostupnú integráciu bezdrôtových a káblových sietí.

Nielen z hľadiska nákladov tak multigigabitová technológia predstavuje efektívne riešenie, ako uspokojiť rastúci dopyt po sieťovej kapacite. Využitím stávajúcej káblovej infraštruktúry môžu organizácie aj jednotlivci posilniť výkon svojej siete bez nutnosti investovať značné finančné prostriedky do inštalácie novej kabeláže. Vďaka širokej škále modelov a kompatibilite s bezdrôtovými sieťami predstavujú multigigabitové prepínače všestranné a škálovateľné riešenia, ktoré uspokoja rastúce nároky na modernú konektivitu.

Značky: