Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Marcel Divín, Branch Office Manager zo spoločnosti Epson Europe CZ&SK, sa zaoberá trendmi, ktoré budú formovať pracovné prostredie v roku 2030 a skúma, ako sa môžu spoločnosti pripraviť na budúcnosť.

Svet práce a priemyslu sa v posledných rokoch podstatne zmenil. Práca na diaľku a automatizácia sa stali v mnohých odvetviach normou. Napriek tomu trendy, ktoré pandémia zdanlivo priniesla, existovali už skôr. Čo sa stalo v roku 2020 iba urýchlilo vývoj, ktorý pretváral trh a prostredie biznisu už pred pandémiou spôsobenou koronavírusom.

Vzhľadom na tieto skutočnosti si môžeme urobiť predstavu o tom, ako budeme v nasledujúcich rokoch pracovať, vyrábať a hospodáriť. Je povinnosťou technologických inovátorov a veľkých zamestnávateľov, ako je spoločnosť Epson, aby budúcnosť urobili lepšou. Koniec-koncov, naša spoločnosť má takmer 80 000 zamestnancov.

Aké sú teda trendy, ktoré sa objavujú a ktoré využívame, aby sme pomohli utvárať budúcu podobu práce?

Megatrendy, ktoré je treba sledovať

Ak nás uplynulé desaťročie niečo naučilo, tak to, že schopnosť prispôsobiť sa novým trendom a globálnym podmienkam môže firmu buď vyniesť na vrchol, alebo ju naopak zraziť na kolená. Vedúci pracovníci musia byť pripravení na všetko a začať uvažovať o tom, ako svojich zamestnancov pripraviť na rok 2030.  

Automatizácia na prvom mieste

Od fyzickej automatizácie pomocou robotov SCARA, ktoré vyrábajú a montujú, až po virtuálnu automatizáciu pomocou softvérových robotov, ktoré riadia opakujúce sa kancelárske úlohy – všetko, čo je možné automatizovať, sa bude automatizovať. Z priemyselného hľadiska sa to prejaví na postupoch, ako je distribuovaná výroba. V kanceláriách príde k presunu veľkého počtu administratívnych pracovníkov. Robotická automatizácia procesov a umelá inteligencia (AI) budú spravovať faktúry, školenia a prijímanie zamestnancov.

Nasleduje spolupráca

Najdôležitejším aktívom budúcnosti budú myšlienky, ktoré sa oslobodia od náročných manuálnych procesov a úloh. Tie je potrebné pretaviť do reálnych inovácií a jediným spôsobom, ako to dosiahnuť, je spolupráca a zdieľanie. Trendy, ktoré začali bujnieť počas pandémie, budú naďalej pokračovať v podobe nových spôsobov prepojenia a zdieľania. Prekonajú obmedzenia, ktoré prináša práca v kancelárii.

Hybridné stretnutia dnes hrajú kľúčovú úlohu pri vytváraní priestoru pre spoluprácu. Pokračujúce inovácie v oblasti univerzálnych zobrazovacích nástrojov, ako sú projektory, pomôžu preklenúť priepasť medzi ľuďmi pracujúcimi na diaľku a ľuďmi v kanceláriách. Premietanie vzdialených účastníkov v životnej veľkosti zintenzívni zážitok z komunikácie, zabezpečí ich rovnaké postavenie i to, že ich ostatní účastníci budú lepšie vnímať. 

Ďalej potom udržateľnosť

Ak sa bude vynaliezavosť ľudí sústrediť na inovácie a ak budú ľudia spolupracovať, otvoria sa neobmedzené možnosti. Avšak svetové zdroje nie sú nevyčerpateľné, rovnako ako možnosti ľudskej mysle. Preto musí byť udržateľnosť v centre pozornosti práce a priemyslu. S ohľadom na udržateľnosť je tiež nutné, aby korporácie nerozvíjali iba svoju vlastnú činnosť. Treba, aby sa starali aj o ostatných a investovali do komunít, začínajúcich firiem a partnerov, ktorí dopomôžu k väčšiemu úspechu.

Napríklad spoločnosť Epson obohacuje životy, komunity a organizácie tým, že sa zameriava na spravodlivý zisk namiesto nadmerného rastu príjmov. Zaviazala sa tiež podporovať udržateľnú spoločnosť prostredníctvom otvorených partnerstiev, spolupráce s charitatívnymi organizáciami a znižovať závislosť na nerastných surovinách.

A nakoniec celoživotné vzdelávanie

Niet pochýb o tom, že inovácie a transformácia rýchlo menia rozsah, tempo a podobu práce. Vzhľadom na to, že sa pracovné prostredie bude dramaticky meniť vďaka automatizácii a digitalizácii, a že sa budú rozvíjať úplne nové odvetvia, bude v budúcnosti rozvoj zručností a celoživotné vzdelávanie zásadné na uspokojenie potrieb pracovnej sily.

Stručne povedané, novo vznikajúca pracovná sila bude mať dátovú gramotnosť, bude vedieť pracovať s umelou inteligenciou a robotmi. Bude sa iniciatívne zaoberať tým, aké zručnosti budú v budúcnosti nevyhnutné, aby dokázala držať krok s vyvíjajúcimi sa technológiami.

Ako sa môžu spoločnosti pripraviť na budúcnosť

Firmy musia vypracovať konkrétne plány, ako tieto megatrendy využiť a pripraviť sa na pracovné prostredie roku 2030. Aby to dosiahli, musia sa vedúci pracovníci sústrediť na budovanie kultúry zameranej na technológie. Vedenie by mali prevziať cieľavedomé a vizionárske osobnosti, ktoré dokážu riadiť udržateľné fungovanie spoločnosti.

Na začiatok sa firmy musia zamyslieť nad tým, ako začleniť demografické zmeny do pracovnej sily. Pre 21. storočie je charakteristické, že rastie počet mladých ľudí, ktorým veľmi záleží na sociálnych a environmentálnych otázkach. Akonáhle sa do pracovného procesu dostane viac ľudí z generácie Z, budú sa musieť spoločnosti nastaviť tak, že títo zamestnanci sú skôr orientovaní na princípy ako len na zisk. V tomto svetle musia vedúci pracovníci prehodnotiť a naformulovať nanovo svoje dlhodobé plány tak, aby zahŕňali udržateľné stratégie a prijali spoločensky zodpovedné postupy a znovu tak zladili svoje princípy a činnosti.

Spoločnosti musia do tovarov a služieb, ktoré poskytujú, zahrnúť environmentálne a sociálne faktory a faktory dobrej správy a riadenia (ESG). Mali by prehodnotiť vplyv na životné prostredie, pretože sa zvyšuje dopyt po transparentnosti etických alebo environmentálnych prístupov. Patrí sem prehodnotenie spôsobov fungovania firmy, od iniciatív v oblasti minimalizácie uhlíkovej stopy, až po vytvorenie obehového hospodárstva, ktoré obmedzuje využívanie zdrojov a vznik odpadov, rovnako ako emisií uhlíka.

Ďalej by firmy mali hlbšie porozumieť spôsobu, akým každý zamestnanec a tím vykonáva svoju súčasnú prácu, aby lepšie pochopili, ako integrovať technológie v súčasnosti aj v budúcnosti. V čase, kedy digitálne stratégie prinášajú úplne nové, zásadné úlohy, ktoré musia spoločnosti zvládať novými postupmi, sa prejavuje nedostatok talentov. Výskumy totiž naznačujú, že 30 až 40 % všetkých pracovníkov vo vyspelých krajinách bude zrejme musieť prejsť na nové profesie alebo aspoň výrazne rozšíriť svoje zručnosti[1]

Väčšina vedúcich pracovníkov považuje talent za najväčšiu prekážku úspešného zavádzania nových stratégií – najmä tých, ktoré sú založené na digitalizácii a automatizácii. V reakcii na to by sa firmy mali zamerať na interný rozvoj talentov, ktoré už majú, a vytvoriť štruktúry a vzdelávacie programy, ktoré pomôžu systematicky umiestňovať najvhodnejších interných zamestnancov na ich budúce pozície. Pri príprave spoločností na budúcnosť práce musí byť prioritou potreba zvyšovať a rozširovať kvalifikáciu pracovníkov. 

Spoločnosti, ktoré sú pripravené na budúcnosť

Dnešná doba je neistá. Zamestnávatelia sa snažia definovať, ako má vyzerať pracovisko budúcnosti a zamestnanci sa obávajú, že sa tejto novej situácii nebudú schopní prispôsobiť. Existuje však niekoľko istôt:

•        Automatizácia sa bude aj naďalej rozširovať.

•        Firmy bez princípov budú stále viac pod drobnohľadom. 

•        Nájsť a udržať si tých správnych ľudí na túto prácu bude stále ťažšie.

S týmto vedomím by sa spoločnosti mali vždy sústrediť na to, ako posunúť hranice svojho odboru. Existujú už príklady firiem, ktoré v tomto smere urobili výrazný skok.

Jednou z takýchto spoločností je Amazon, ktorý prisľúbil 700 miliónov dolárov na zvyšovanie kvalifikácie a školenia v niekoľkých oddeleniach. Napríklad Technická akadémia spoločnosti Amazon, program školení a sprostredkovania zamestnania, sprostredkuje zamestnancom spoločnosti Amazon, ktorí nie sú technicky zameraní, základné zručnosti pre prechod na kariéru softvérového inžiniera[2].   

Ďalším príkladom je spoločnosť Epson. Každý deň investujeme do výskumu a vývoja približne 1,14 miliónov eur. Okrem toho sme sa zaviazali, že budeme podporovať udržateľné inovácie a do roku 2050 sa staneme bezemisnou spoločnosťou a nebudeme využívať podzemné zdroje.

Tlak na zmenu sa stupňuje už niekoľko rokov. Dlhú dobu pred pandémiou COVID-19 boli firmy príliš pomalé, príliš izolované a príliš závislé od zložitých štruktúr. Mnohí sa obávali a pandémia potvrdila, že tieto spoločnosti boli vytvorené pre svet, ktorý zaniká, a nie pre budúcnosť. Tá spočíva vo zvýšenej konektivite, bezprecedentnej automatizácii, demografických zmenách a rastúcim zameraním na človeka, princípy a hodnoty.

Svet práce a priemyslu sa v posledných rokoch zásadne zmenil. A čoskoro sa zmení znova.


[1] https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/getting-practical-about-the-future-of-work

[2] https://u2b.com/2020/08/26/4-companies-that-are-investing-in-upskilling-employees-in-2020/

Značky: