Na to, aký je význam certifikátov ECDL, ako prebiehajú skúšky na overenie zručností bežných používateľov počítača na pracovné účely a čo to vlastne stojí sme sa pýtali Milana Ftáčnika (MF), predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti.

Získané certifikáty ECDL

Získané certifikáty ECDL

TI: Aký je význam ECDL v oblasti certifikácie digitálnych zručností bežného používateľa?

Milan Ftáčnik

Milan Ftáčnik

MF: Systém ECDL sa už viac ako 20 rokov venuje certifikácii zručností bežných používateľov počítača na pracovné účely, teda nie zručností IT profesionálov.

Keď sa hlásite do zamestnania a píšete si životopis, pri digitálnych zručnostiach používate sebahodnotenie, pričom väčšina z nás ich ovládanie nadhodnocuje. Je to rovnaké v Rakúsku, Švajčiarsku, Nórsku, Švédsku či Dánsku, kde to skúšali odmerať. Napr. v Rakúsku svoje všeobecné digitálne zručnosti označilo za priemerné až veľmi dobré 94 % ľudí (u mladých 88,5 %) a v skutočnosti úroveň v testoch uspelo 39 % ľudí (u mladých 55 %).

Moduly v rámci ECDL

Moduly dostupné na Slovensku v rámci ECDL

Certifikácia systému ECDL je jednotná na celom svete (tam je známy ako ICDL). Systém je založený na moduloch, ktoré pokrývajú základné, stredne pokročilé a pokročilé digitálne zručnosti potrebné pre trh práce. Tým fakticky vytvára štandard pracovných digitálnych zručností (sťahovanie filmov alebo pesničiek medzi nimi nenájdete). Obsah jednotlivých modulov a k nim overovacie testy vytvoril a priebežne aktualizuje medzinárodný tím odborníkov celosvetovo jednotným spôsobom.

Do slovenského jazyka sú lokalizované moduly: Základy práce s počítačom, Základy práce online, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor, Používanie databáz, Prezentácia, Práca s obrázkami a grafikou, Bezpečnosť pri práci s IKT, Pokročilá práca s textom, s tabuľkami, s databázou a s prezentáciou. Chystáme sa lokalizovať ďalšie moduly, ktoré sú zatiaľ k dispozícii iba v angličtine.

Takto vyzerajú vyplnené certifikáty ECDL

Takto vyzerajú vyplnené certifikáty ECDL

TI: Prečo práve tento spôsob by mal byť ten, ktorý je vhodný používať na Slovensku

MF: Pretože na základe analýzy sa ukázalo, že ECDL/ICDL najlepšie pokrýva Európsky referenčný rámec digitálnych kompetencií známy pod názvom DigComp alebo celosvetový takýto rámec, ktorý pripravuje UNESCO. Viaceré krajiny EÚ zapracovali certifikáty ECDL do svojich Národných kvalifikačných systémov ako nástroj na preukazovanie požadovanej úrovne digitálnych zručností.

ECDL/ICDL je jeden z najpoužívanejších certifikačných systémov na svete. Je prítomný vo vyše 100 štátoch sveta a používa  41 jazykov. Do r. 2018 sa do systému prihlásilo viac ako 15,9 milióna osôb, každý rok sa vykoná okolo 2 miliónov skúšok. Na Slovensku sa doteraz sa do systému ECDL zapojilo viac ako 44 tisíc osôb, z ktorých vyše 35 tisíc získalo certifikát ECDL. Do dnešného dňa bolo vykonaných viac ako 223 tisíc skúšok.

TI: Je vystavený certifikát ECDL jednoduchý  na použitie zamestnávateľmi pri prijímaní ľudí do zamestnania?

MF: Na certifikáte sú vymenované konkrétne moduly, z ktorých držiteľ vykonal skúšku a aj číslo verzie príslušných sylabov (štandardov) z jednotlivých oblastí IT, pretože sylaby sa pravidelne aktualizujú. Na webovej stránke www.ecdl.sk je k dispozícii detailný popis vyžadovaných znalostí a zručností ku každému sylabu. S Republikovou úniou zamestnávateľov sme v roku 2016 podpísali memorandum o uznávaní certifikátov ECDL zamestnávateľmi, s tým, že už nebudú uchádzačov o zamestnanie testovať znovu. To je prejav dôvery voči systému ECDL.

TI: Ako prebieha testovanie a čo to stojí bežného človeka?

MF: Skúšky sa robia po jednotlivých moduloch podľa výberu uchádzača, ale nie hocikde, iba v tzv. Akreditovaných testovacích centrách, ktoré musia garantovať dodržanie pravidiel kvality testovania. Akreditovaná musí byť aj miestnosť a pri skúške musí byť akreditovaný skúšobný komisár. Akreditáciu udeľuje národný garant ECDL na Slovensku, ktorým je Slovenská informatická spoločnosť. Úlohy v testoch sú teoretické aj praktické a vykonávajú sa v reálnom softvérovom prostredí, pričom požiadavky na zručnosti v sylaboch sú formulované tak, aby boli softvérovo nezávislé. Úloh na jeden modul je zhruba 30, pre každého testovaného sa vylosujú a skúška trvá štandardne 45 minút. Priemerná úspešnosť testu je zhruba 75 % na jeden modul.

Akreditované testovacie centrum

Akreditované testovacie centrum

Na to, aby mohol uchádzač skúšku absolvovať musí si zakúpiť index ECDL, čo je vlastne registrácia. Napr. index na maximálne 4 moduly stojí 26 €. Ak chce potom urobiť viac, môže si dokúpiť rozšírenie indexu na ľubovoľný počet modulov za 5 €. Tieto ceny sú na Slovensku jednotné. Absolvovať prípravu nie je povinné, je možné sa prihlásiť priamo na skúšku. Ak je skúška neúspešná, možno absolvovať opravnú skúšku. Cena skúšky sa môže líšiť, pre jednotlivca sa pohybuje okolo 15÷18 €. Vieme, že to nie je málo, ale vydaný certifikát potvrdzuje dosiahnutú úroveň zručností a platí na celom svete.

Za TOUCHIT sa pýtal Ondrej Macko

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.