Minuloročné Apple Watch 4. generácie priniesli množstvo zaujímavých funkcií a inovácií, medzi ktorými bola aj funkcia merania EKG. Táto funkcia bola asi tým najväčším pokrokom, ale nebola ihneď dostupná vo všetkých krajinách, kde sa Apple Watch 4. generácie predávali.

To bolo dané tým, zjednodušene, že EKG zisťuje informácie a zdravotnom stave, čo už nie je bežnou funkciou, nakoľko to môže mať na používateľov relatívne veľký vplyv. Okrem toho sa do aplikácie Zdravie ukladajú záznamy z meraní, takže ide aj o uchovávanie citlivých informácií. V tomto smere by sme sa však neobávali – Apple je známy tým, že si zakladá na dokonalej bezpečnosti všetkých dát. Z tohoto dôvodu boli potrebné k spusteniu rôzne povolenia, ale ten čas prišiel a postupne sa dostala funkcia merania EKG aj do našich končín. My sme tejto skvelej správe neodolali a chceli sme si na vlastnej koži vyskúšať, ako meranie EKG funguje v praxi.

Na úvod krátka informácia o tom, čo vlastne EKG je?

Elektrokardiogram (označovaný aj ako EKG) je test zaznamenávajúci načasovanie a intenzitu elektrických signálov, vďaka ktorým srdce bije. EKG môže lekárovi poskytnúť dôležité informácie o vašom srdcovom rytme a nepravidelnostiach.

Ako si zmeriam EKG?

Základom sú hodinky Apple Watch 4. Generácie (iné modely túto funkciu nepodporujú) a iPhone. Nutnosťou je mať obe zariadenia aktualizované na poslednú verziu iOS, resp. watchOS. Ak sa vám aktualizácia nezobrazí automaticky, treba ju vyhľadať manuálne v nastaveniach – všeobecné – aktualizácia softvéru. To je základný krok. Následne sa v ponuke aplikácií na hodinkách zobrazí ikona EKG (ikona červenej krivky v bielom kruhu). Stačí túto aplikáciu spustiť, pričom sa vám zobrazí zaujímavá animácia srdca a informácia o tom, že máte položiť prst na korunku (Digital Crown). Hodinky by mali byť umiestnené na zápästí ľavej ruky a dobre utiahnuté, čo je pre presnosť výsledku dôležité. Následne priložíte jeden prst pravej ruky na korunku, čím sa začne meranie EKG, ktoré trvá presne 30 sekúnd (korunku nestláčajte, iba sa jej dotýkajte).

Pamätajte aj na to, že je dobré byť v kľude a mať ruky voľne položené na stole, prípadne v lone. Po 30 sekundách sa vám zobrazí výsledok merania EKG, pričom sa tento graf, resp. celý záznam merania v okamihu objaví aj v aplikácii Zdravie v iPhone (ak je telefón v blízkosti, do 1 sekundy od konca merania vám príde notifikácia). Po skončení merania vám aplikácia ponúkne aj možnosť pridať aktuálne symptómy. K dispozícii je viacero možností, pričom môžete pridať aj svoj vlastný pocit/symptóm. Toto všetko sa spolu s elektrokardiogramom a ostatnými podrobnosťami uloží do aplikácie zdravie.

V jednom EKG zázname máte k dispozícii všetky potrebné informácie, ktoré majú informatívny charakter nie len pre vás, ale aj pre špecialistu (doktora), s ktorým by ste chceli namerané hodnoty konzultovať. Každé EKG je možné priamo z aplikácie jednoducho zdieľať alebo konvertovať do PDF súboru s možnosťou okamžitého odoslania vášmu doktorovi.

Ako rozumieť výsledkom z merania EKG?

 Po zmeraní EKG vám aplikácia poskytne jeden zo 4 zrozumiteľných výsledkov. Ak by to bolo príliš zložité, tak by tomu asi málokto rozumel, a preto sú výsledky definované v čo najväčšej jednoduchosti.

Sínusový rytmusSínusový rytmus znamená, že srdce bije v pravidelnom rytme od 50 do 100 úderov za minútu. V takom prípade bijú predsiene a komory srdca synchrónne. Nameraný sínusový rytmus sa vzťahuje len na konkrétne meranie a nemusí znamenať, že vaše srdce bije vždy pravidelne. Takisto to neznamená, že ste zdravý/zdravá. Ak sa necítite dobre alebo pociťujete akékoľvek symptómy, mali by ste sa poradiť s lekárom.

Fibrilácia predsieníFibrilácia predsiení znamená, že srdce bije v nepravidelnom rytme od 50 do 120 úderov za minútu. Fibrilácia predsiení je najbežnejšou formou vážnej arytmie, čiže nepravidelného srdcového rytmu. Ak si nameriate fibriláciu predsiení a nemáte ju ešte diagnostikovanú, mali by ste sa poradiť s lekárom.

Nízka alebo vysoká srdcová frekvenciaPri srdcovej frekvencii pod 50 alebo nad 120 úderov za minútu nedokáže aplikácia EKG merať fibriláciu predsiení a meranie sa považuje za nejednoznačné. 1, Srdcová frekvencia môže byť nízka v dôsledku užívania niektorých liekov alebo ak elektrické signály neprechádzajú cez srdce správne. Nízku srdcovú frekvenciu môžu mať aj vrcholoví športovci. 2, Vysoká srdcová frekvencia môže byť spôsobená cvičením, stresom, nervozitou, alkoholom, dehydratáciou, infekciou, fibriláciou predsiení alebo inou formou arytmie.

Nejednoznačný výsledokNejednoznačný výsledok znamená, že meranie sa nedá klasifikovať. Môže to mať mnohé príčiny – napríklad ak ste počas merania nemali položené ruky na stole alebo ste mali hodinky Apple Watch príliš voľné.

Poznatky z praxe

Možno to bude prekvapujúce, ale všetko funguje presne tak, ako to deklaruje výrobca. Počas testu sme nespozorovali žiadne zlyhanie merania, ani iné nedokonalosti. Meranie prebieha rýchlo a ceníme fakt, že takáto možnosť vôbec existuje. Ide o jedno z mála komerčných nositeľných zariadení, ktoré meranie EKG ponúkajú, čo ľudia so srdcovocievnymi ochoreniami určite ocenia. Nejde o presnú klasifikáciu zdravotného stavu, ale z pohľadu prevencie je to výborný doplnok.

Akú formu EKG Apple Watch 4. generácie zaznamenávajú?

Aplikácia EKG vytvára elektrokardiogram podobný jednozvodovému EKG (zvod I). U lekára sa zvyčajne robí štandardné 12-zvodové EKG. Takéto 12-zvodové EKG zaznamenáva elektrické signály srdca z rôznych uhlov a vytvára dvanásť rôznych vlnových priebehov. Aplikácia EKG na hodinkách Apple Watch meria vlnový priebeh podobný jednému z týchto dvanástich priebehov. Jednozvodové EKG poskytuje informácie o srdcovej frekvencii a rytme, pričom umožňuje rozpoznanie fibrilácie predsiení. Pomocou jednozvodového EKG sa však nedajú odhaliť iné poruchy a problémy, ako je napríklad infarkt. Lekári pacientom často predpisujú jednozvodové merače EKG, ktoré môžu nosiť doma alebo v nemocnici, vďaka čomu má lekár lepší prehľad o dlhodobej srdcovej frekvencii a rytme. Aplikácia EKG na týchto hodinkách vám umožňuje si robiť EKG podobné jednozvodovému EKG aj bez lekárskeho predpisu.

Čo je dôležité vedieť?

  • Aplikácia EKG nedokáže rozpoznať infarkt. Ak začnete pociťovať bolesť na hrudi, tlak na prsiach, úzkosť alebo iné symptómy, ktoré podľa vás môžu upozorňovať na infarkt, okamžite si privolajte záchrannú službu.
  • Aplikácia EKG nedokáže rozpoznať krvné zrazeniny ani mozgovú príhodu.
  • Aplikácia EKG nedokáže rozpoznať iné srdcové poruchy. Patrí medzi nich napríklad zvýšený krvný tlak, kongestívne zlyhanie srdca, vysoký cholesterol alebo iné formy srdcovej arytmie.
  • Ak sa necítite dobre alebo pociťujete akékoľvek symptómy, poraďte sa s lekárom alebo okamžite vyhľadajte zdravotnú pomoc.

Ďalšie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať

Vo výskumoch, ktoré porovnávali aplikáciu EKG na hodinkách Apple Watch so štandardným 12-zvodovým EKG zhotoveným v rovnakom čase, sa klasifikácia srdcového rytmu v podobe sínusu alebo fibrilácie predsiení podľa aplikácie EKG zhodovala s klasifikáciou podľa štandardného 12-zvodového EKG.

Schopnosť aplikácie EKG presne klasifikovať sínusový rytmus a fibriláciu predsiení v zázname EKG bola testovaná v rámci klinického skúšania s približne 600 subjektmi. V klasifikovateľných výsledkoch vykazovala presnosť 99,6 % pri klasifikácii sínusového rytmu a citlivosť 98,3 % pri klasifikácii fibrilácie predsiení.

Výsledky klinického skúšania sa vzťahujú na používanie v kontrolovanom prostredí. Používanie aplikácie EKG v každodenných podmienkach môže viesť k väčšiemu počtu nejednoznačných a neklasifikovateľných meraní.

Hodinky do testu zapožičala spoločnosť: www.alza.sk

Prečítajte si aj:

Pýtali sme sa špecialistov: Naozaj môžu nové hodinky Apple Watch zmerať a dobre vyhodnotiť EKG?

Miroslav Illéš

Miroslav Illéš
OUTDOOR | PRÍRODA | AUTOMOBILY | TECHNOLÓGIE