Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Armin M. Warda, hlavní technolog pro oblast FSI v regionu EMEA ve společnosti Red Hat

Přes všechny výhody cloud computingu se bankovní a tradiční finanční společnosti stále ve velké míře spoléhají na střediskové počítače, tzv. mainframy. Ale blíží se nevyhnutelná změna.

Aplikace provozované na mainframech mají stále větší problém obstát v konkurenci digitální ekonomiky. Podíl na trhu přebírají cloudově orientované fintech společnosti a neo-banky, které staví na rychlejších inovačních cyklech a nižších nákladech, které poskytuje cloud. Výrobci mainframů vidí, co se blíží, a přeorientovávají se na cloudové platformy.

Je to ale trochu zavádějící příběh. Modernizace aplikací není nutně otázkou střetu mainframů a cloudu. Mnoho bank si mainframy stále cení pro jejich spolehlivost a hodlá je používat i nadále. Jde spíše o starší aplikace, které na nich běží a které se vyznačují monolitickou architekturou, proprietárními standardy a protokoly a staršími programovacími jazyky, které úplně nepomáhají přilákat novou generaci talentů. Jinými slovy, modernizace aplikací nemusí nutně znamenat migraci z mainframů. Jak se tedy banka rozhodne, jaký přístup je pro ni nejlepší?

Nejednoznačnost je v pořádku

Může být lákavé analyzovat tuto otázku binárně. Na jedné straně stojí radikálové, kteří vidí pouze náklady a ubývající talentované pracovníky spojené s jejich mainframy a chtějí je co nejdříve vyřadit z provozu. Na druhé straně jsou konzervativci, kteří nejsou ochotni potenciálně ohrozit dosavadní vysokou bezpečnost, dostupnost a transakční propustnost svých mainframů, zejména pro klíčové aplikace.

Důvěryhodnější charakteristika velkých bank a finančních institucí je, že jde o organizace, které hledají technologickou efektivitu a chtějí soutěžit o nejlepší talenty, ale mají se na pozoru před riziky příliš rychlého postupu. Zároveň chtějí vyčerpat plnou hodnotu svých investic do současných systémů a dovedností, a ne je odepsat.

To přináší mnohem více nejasností – a čím větší je podnik, tím je těchto nejasností ještě více. Co dává smysl pro jednu organizaci, nebude správné pro jinou. Velké banky a finanční instituce budou chtít definovat své vlastní modernizační plány a harmonogramy, které se budou přizpůsobovat měnící se situaci a nepředvídatelnosti. Jinými slovy, chtějí technologie, které nejednoznačnost zohledňují, a ne ji potírají.

5 způsobů modernizace aplikací

Obecně existuje pět způsobů, jak může organizace modernizovat aplikaci běžící na mainframu. Může mezi ně patřit zachování mainframu, nebo přechod, a to úplný nebo částečný, na hybridní či plně cloudové prostředí.

  1. Nahrazení – znamená vyřazení aplikace a nový začátek od nuly s novou aplikací, což vyžaduje implementaci, přizpůsobení a adopci. Ačkoli se jedná o transformaci na organizační úrovni, nejedná se v pravém slova smyslu o modernizaci, protože původní aplikaci opustíte. Obvykle je však nutné, aby po dobu migrace dat do nové aplikace a do dokončení integrace, přizpůsobení a adopce fungovaly obě aplikace současně.
  2. Emulace / Rehosting – přesun aplikace na levnější platformu, s malým nebo žádným dopadem na výkon aplikace, obvykle jako dočasné opatření před jejím vyřazením. Opět se nejedná o skutečnou „modernizaci“.
  3. Přechod na jiný jazyk – přepsání kódu aplikace do jiného programovacího jazyka, a to buď automaticky – což je rychlé, ale s rizikem nepřesností, nebo ručně – což je přesnější, ale pomalejší. Tato možnost pomáhá odstranit starší programovací jazyky, které vyžadují drahé kompilátory a prostředí a pro které je obtížné najít kvalifikované pracovníky. Místo toho lze aplikace převést do moderních jazyků, které používají běžné, zpravidla open source, kompilátory a prostředí a pro které lze získat více kvalifikovaných programátorů. Pro větší budoucí flexibilitu přepište kód pro nativně cloudové prostředí, aby aplikace mohla běžet kdekoli – ve veřejném cloudu, v privátním cloudu, na serverech nebo na mainframech.
  4. Refaktorizace – přepracování vybraných prvků aplikace tak, aby využívaly kontejnery a mikroslužby, zatímco ostatní prvky zůstanou nedotčené.
  5. Změna architektury / přepracování – kompletní přepracování celé aplikace.

Ve reálu, kdy banky provozují stovky různých aplikací, bude pravděpodobně zapotřebí kombinace těchto možností. Navíc u všech těchto možností, ale zejména u možnosti třetí a čtvrté, budou prvky téže aplikace běžet současně na různých mainframech nebo v odlišných prostředích. A vzhledem k tomu, že modernizace aplikací vyžaduje čas, bude třeba každý z nich průběžně udržovat a spravovat.

Překonání složitosti

Vše uvedené může způsobit komplikace. Pokud aplikace běží výhradně na mainframu, je třeba se starat pouze o jednu základní infrastrukturu. Jakmile ale zavedete další modely nasazení aplikací a začnete jednotlivé aplikace rozdělovat na dílčí části a provozovat je na různých místech, může nastat chaos. Veškeré ekonomické přínosy nebo přínosy v oblasti produktivity, o kterých jste doufali, že je v dlouhodobém horizontu dosáhnete, budou znehodnoceny, pokud tuto složitost nedokážete v krátkém čase zorganizovat.

Kubernetes jako cesta

Dlouhou dobu to byl právě tento problém, který, stejně jako jakýkoli jiný, brzdil velké banky a instituce v modernizaci jejich aplikací. To vše se ale mění s podnikovými Kubernetes platformami, jako je Red Hat OpenShift, a partnery, kteří ovládají jejich možnosti pro své klienty z oblasti bankovnictví a finančních služeb. Toto partnerství technologií a odborných znalostí dává bankám a institucím kontrolu nad modernizací za jejich podmínek a jejich tempem.

OpenShift poskytuje sadu DevOps nástrojů pro efektivní modernizaci aplikací nebo vytváření aplikací zcela nových. Je nezávislý na prostředí, což znamená, že aplikace a jejich součásti lze distribuovat do více modelů nasazení a snadno je mezi nimi přenášet. To umožňuje nejen volbu v současné době, ale flexibilitu i do budoucna. Pokud se projekt modernizace aplikace zadrhne, lze jej pozastavit nebo stáhnout zpět na mainframe, aniž by tato práce přišla vniveč. Stejně tak lze aplikaci přesouvat mezi cloudy, soukromými i veřejnými, a snížit tak riziko závislosti na jediném dodavateli.

Naléhavost modernizace aplikací v bankách a finančních institucích nebyla nikdy vyšší. Výběr ze způsobů, jak to udělat, zároveň nikdy nebyl širší. A rizika nikdy nebyla nižší. OpenShift umožňuje, aby vyhráli radikálové, konzervativci i všichni mezi nimi.

Značky: