Minulý rok nahlásili klienti Allianz – Slovenskej poisťovne dohromady 8 084 poistných udalostí z cestovného poistenia zo 115-tich krajín sveta.

Celková výška vyplatených škôd, ktorú poisťovňa klientom vyplatila bola v sume takmer 2,27 milióna eur. Najviac poistných udalostí mali Slováci minulý rok v Turecku, dohromady 630 a v Egypte, odkiaľ klienti nahlásili 504 škôd. Najväčšou poistnou udalosťou v cestovnom poistení bol minulý rok účet za ošetrenie, hospitalizáciu a repatriáciu horolezca po páde do rokliny počas výstupu na Aljaške. Celkový účet za klienta presiahol 166-tisíc eur.

Poisťovňa Allianz – SP pripravila dovolenkový manuál, ktorý vám pomôže prežiť oddych v pohode a v zdraví:

 1. Zistite si informácie o navštívenej krajine alebo regióne (epidemiologická a bezpečnostná situácia, klimatické podmienky, odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR)
 2. Prispôsobte druh cestovania a cieľ cesty veku, zdravotnému stavu a kondícii
 3. Zvýšte dôraz na hygienu, najmä v exotických destináciách (pite len bezpečné nápoje a jedzte bezpečné potraviny, často si umývajte a dezinfikujte ruky)
 4. Chráňte svoj majetok (neberte si cenné veci, uschovajte ich v hotelovom trezore, buďte opatrní na miestach, kde je veľa ľudí a nenechávajte veci bez dozoru)

Ak napriek tomu v zahraničí dôjde k nepríjemným situáciám, cestovné poistenie s čo najširším krytím zabezpečí pomoc a zmierni ich následky. Cestovné poistenie pomôže pri:

 • úraze, ochorení a úmrtia v zahraničí
 • poškodení, krádeži a oneskorenom príchode batožiny
 • poškodení či krádeži elektroniky a športového náradia
 • škode spôsobenej na zdraví alebo majetku iného
 • núdzovej situácii v horách či v inom teréne
 • zrušení cesty (z dôvodov krytých poistením)
 • oneskorenom nástupe či predčasného návrate

Vďaka poisteniu doplnkových asistenčných služieb sa klient môže spoľahnúť aj na pomoc pri právnom zastúpení alebo pri strate dokladov.

Krajiny s najväčším počtom poistných udalostí v cestovnom poistení v roku 2017
KrajinaPočet poistných udalostíCelková výška škôd v eur
1Turecko630345 343
2Egypt504108 708
3Grécko481155 114
4Chorvátsko24454 126
5Bulharsko24137 067
6Belgicko22935 407
7Taliansko20778 481
8USA201354 555
9Španielsko17155 657
10Nemecko16749 763
 Zdroj: Allianz – SP

Kedy európsky preukaz nestačí?

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP/EHIC) platí iba v krajinách Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, kde kryje len zdravotnú starostlivosť u lekára napojeného na verejný systém zdravotného poistenia v rozsahu služieb poskytovaných z verejného zdravotného poistenia. Nepokryje však transport pacienta späť na Slovensko a rovnako ani neuhradí prevoz telesných pozostatkov v prípade náhleho úmrtia v cudzine. Naopak, v komerčnom cestovnom poistení sú tieto služby štandardnou súčasťou poistenia liečebných nákladov tak ako asistenčné služby, a to aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach.

Čo robiť pri zdravotných problémoch?

V prípade, že vás v zahraničí prekvapia zdravotné problémy, asistenčná spoločnosť Allianz Assistance sa o vás postará 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ak je nutné pacienta hospitalizovať, postarajú sa o všetky náležitosti, vrátane výberu zdravotníckeho zariadenia, platby či nákladov na repatriáciu.

Pri ambulantnom ošetrení si zahraničný lekár spravidla vyžiada hotovostnú platbu. Určite si vypýtajte všetky potrebné doklady: lekársku správu na meno poisteného s diagnózou, rozpis úkonov a poplatkov, predpis liekov a doklad o zaplatení. Poistnú udalosť môžete nahlásiť okamžite online, prostredníctvom stránky www.allianzsp.sk, alebo na infolinke 0800 122 222.