Aktuálne žijeme v dobe vrcholu druhej vlny koronakrízy a veľa ľudí dodržiava lockdown a necestuje. Je ale jasné, že tlak na cestovanie sa s príchodom teplejších mesiacov zvýši.

Aj aktuálny celoplošný skríning ukázal, že doba modrých papierových certifikátov je za nami a na preukazovanie negatívneho výsledku postačí SMS alebo mail s COVID-Passom. Chce to jednoducho modernú technológiu.

Rovnako sa overilo, že prepisovanie osobných údajov z občianskeho preukazu na papier je minulosťou, viaceré pracoviská použili čítačku OP alebo sa údaje preniesli z objednávkového systému. V tomto článku sa pozrieme na možnosti ďalšieho vývoja situácie, pričom si inšpiráciu berieme zo súkromného sektoru, napr. bankovníctva, kde sa čoraz častejšie rieši vzťah medzi bankou a klientom pomocou mobilnej aplikácie s vysokým stupňom zabezpečenia informácií. Rovnako postupujú aj letecké spoločnosti, kedy je letenka len kód v mobilnej aplikácii.

Aktuálne sú miesta v lietadle skôr prázdne

Pri finalizácii tohto článku sme oslovili predovšetkým Ministerstvo zahraničných vecí, ďalej Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenska ako aj zastúpenie Európsku komisie. V článku prinášame sumárne informácie, pričom súčasnú situáciu treba brať ako úplný začiatok tejto novej cesty nazvanej COVID certifikáty. Titulkový obrázok článku tak treba brať ako čisto ilustračný.

Všetko sa rozhodne v Bruseli

Diskusia o COVID certifikátoch sa rozbehla už na prvom tohtoročnom zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti ešte začiatkom tohto týždňa a viac svetla do témy vniesol aj štvrtkový (21. januára) videosummit lídrov členských krajín EÚ. Ako z neho vyplynulo, existuje seriózny záujem o zavedení „istej formy“ COVID certifikátu. Má to byť  moderné riešenie, ktoré uľahčí cestovanie v rámci EÚ, zaistí voľný pohyb osôb cez hranice, ale aj zjednotí pravidlá platiace vo všetkých 27 krajinách EÚ a odstráni zbytočnú „korona-byrokraciu“.

Nie všetci sú za …

Avšak nie všetky štáty EÚ zdieľajú nadšenie pre tieto plány. Skeptickí sú najmä Francúzi či Nemci, ktorí majú obavy z možnej diskriminácie niektorých občanov a tiež sú tu zo straty súkromia. Naopak, štáty z južnej časti Európy, konkrétne Gréci, Španieli, ale aj Slovinci či Portugalci považujú „cestovateľské certifikáty“ za jednu z možností ako zachrániť letnú turistickú sezónu, ktorá je pre nich životne dôležitá. Tamojšie ekonomiky sú samozrejme výrazne závislé od cestovného ruchu a preto budú akcelerátorom zavedenia takýchto certifikátov. S blížiacim sa koncom zimy bude tiež tlak na hľadanie riešenia určite ešte silnieť.

Rovnako už teraz vieme, že certifikáty by privítali aj cestovné kancelárie či aerolinky, ktorým pandémia spôsobuje obrovské škody a ich zavedenie by im pomohlo rozviazať ruky.

Aký je postoj Slovenska?

Ako sme sa dozvedeli z Ministerstva zahraničných vecí (MZV), Slovensko je certifikátom naklonené. Podporuje ich zavedenie, samozrejme, pri zachovaní potrebnej bezpečnosti. Podľa MZV by to nemali byť len obyčajné „očkovacie preukazy“.

Treba počítať s tým, že vakcíny ešte niekoľko mesiacov nebudú dostupné pre všetkých ľudí, ktorí majú o ne záujem. V certifikátoch tak majú byť zahrnuté aj informácie o absolvovaní testu či potvrdenie o prípadnom prekonaní ochorenia COVID-19 za posledných povedzme 9 mesiacov. Podľa doterajších poznatkov by mal byť človek po vyliečení niekoľko ďalších mesiacov imúnny a neinfekčný.

O konkrétnych detailoch funkčného technického riešenia a zabezpečenia bude MZV diskutovať najbližšie týždne. Samozrejme, tieto práce a diskusie ovplyvnia aj nové dáta o tom, aký má pokračujúce očkovanie vplyv na ďalšie šírenie koronavírusu.

Ako to bude asi vyzerať?

Zatiaľ sa ako najschodnejšia cesta javí možnosť ukázať na obrazovke mobilného telefónu napríklad QR či čiarový kód ako dôkaz, že spĺňame podmienky vstupu do nejakej krajiny EÚ. Je to teda digitalizovaná a overená informácia o tom, daná osoba prekonala ochorenie COVID-19 alebo má aktuálny negatívny test, resp. je už zaočkovaná. Tento kód certifikátu by sa potom mohol skenovať na hraniciach, rovnako aj po príletoch lietadiel a vďaka tomu by osobu pustili cez hranicu bez potreby ďalšieho dokazovania či povinnosti následnej karantény.

Aj takto nejako to môže vyzerať s COVID-Passom v mobilnej aplikácii (Ilustrácia)

Aj takto nejako to môže vyzerať s COVID-Passom v mobilnej aplikácii (Ilustrácia)

Niekde to už je

Napr. v Poľsku už dnes občania po druhom očkovaní proti COVID-19 dostávajú potvrdenia v podobe QR kódu a dobrý príklad s QR kódom máme aj z nedávneho testovania v meste Nitra. MZV si dokáže predstaviť, že takéto niečo by mohlo zaviesť aj na celom Slovensku s následným využitím v rámci jednotného európskeho certifikátu. Potrebné databázy o našich občanoch pritom už existujú.

Obavy ľudí z možnej straty súkromia alebo úniku citlivých informácií určite nie je možné brať na ľahkú váhu. Práve preto treba pri dokazovaní vstupu do krajiny použiť len kód, ktorý poskytne výhradne jedinú informáciu – pre danú osobu je možný vstup do krajiny alebo nie je. K certifikátom by mali byť pripojené aj bezpečnostné a identifikačné prvky, ktoré zaistili, že certifikát sa nebude dať ľahko zneužiť.

Nie všetci majú smartfón …

Zároveň treba zaistiť, aby výhody takéhoto riešenia mohli využívať aj seniori, ktorí nie sú zdatní v moderných technológiách či ľudia, ktorí vôbec nepoužívajú smartfón. Pre nich by bol určený papierový variant dokumentu s QR kódom.

S príchodom jari, keď už v rámci EÚ budeme hovoriť o rádovo miliónoch zaočkovaných, bude tlak na uvoľnenie hraničného režimu oveľa silnejší, ako je tomu dnes. Preto musí byť štátna správa pripravená čím skôr zaviesť univerzálne COVID certifikáty do praxe a predísť tomu, aby sa začali krajiny či dokonca súkromné spoločnosti predbiehať so svojimi vlastnými riešeniami tejto situácie. Prijaté riešenie musí byť univerzálne, všeobecne akceptovateľné a koordinované v rámci všetkých krajín EÚ. Následne je možné hovoriť aj o prepojení krajín EÚ s ostatným svetom.

Viac o aplikácii na COVID-19

Aplikácia, ktorá môže nahradiť modré papieriky s výsledkom testu na COVID-19

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.