Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Inovatívne vzdelávanie detí v oblasti programovania má v súčasnostiu význam.

Moderne a zábavne sa mu môžu žiaci priučiť už na prvom stupni. V budúcnosti tak školáci majú, okrem rozvoja algoritmického myslenia a logiky, aj lepšie šance uplatniť sa na trhu práce, konštatuje občianske združenie Learn2Code, ktoré v rámci celoeurópskeho týždňa Europe Code Week (15.10-23.10. 2016) organizovalo workshopy pre žiačky a žiakov základných škôl.

Programovať hry v prostredí Scratch, nadchlo aj siedmakov z Evanjelického lýcea v Bratislave. V IT učebni Digipoint v Poluse, po jednoduchom popise ako na to, skúša každý sám za počítačom prvé príkazy v programovacom jazyku, postavička skáče, mení oblečenie. Počas workshopu sa školáci vášnivo zapájajú aj do hry s inteligentným robotom Ozobotom. „Maličký robot vie vnímať farby a podľa toho sa aj správať. Na križovatke odbočí doprava, zatancuje, deti ho nespúšťali z očí,“ konštatuje Ľuboš Jaroš, inštruktor z občianskeho združenia Learn2Code, ktoré počas tohtotýždňového 4. ročníka EU Code Week pripravilo workshopy nielen v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline. Spolu pre približne 300 detí.

Interaktívny a moderný spôsob výučby v programovacom jazyku Scratch je podľa vyštudovaného matematika a informatika Ľuboša Jaroša cesta, ako učiť súčasné deti programovať. „Na workshopoch som sa snažil deťom ukázať programovanie hravou formou. Pýtam sa detí kam postavičku chceme viesť. Spolu diskutujeme aj o prípadnej prekážke a riešime vzniknutý problém. Všetko v uvoľnenej atmosfére, aj sa nasmejeme.“ Dodáva, že počas workshopov videl väčšie zanietenie u mladších ročníkov ako u deviatakov. „Záujem u mladších by sme mali podchytiť, aby sa deti technickej doby v budúcnosti nestratili.“

Office nie je všetko

„Je dôležité, aby deti programovali,“ myslí si tiež učiteľka informatiky Anna Holická z Evanjelického lýcea v Bratislave. „Keď sa pozriete okolo seba, tak v každom zamestnaní potrebujete počítač. Už to nie je len Office, ktorý človek musí ovládať, ale je to aj algoritmické myslenie a logika, ktoré by mal človek rozvíjať. A pri rozhodovaní, napríklad keď budú školáci manažérmi, sa im tiež zídu tieto znalosti, porozumejú tak svojim programátorom. Jednoducho základy programovania by malo mať každé dieťa.“ Pedagogička sa do EU Code Week zapojila prvýkrát.  V Klube učiteľov informatiky sa totiž dozvedela, že programovací jazyk Scratch je modernejší a viac deti baví ako iné programovacie jazyky. „Tak som sa teda prišla pozrieť ako na tento programovací jazyk moji žiaci zareagujú. Vidím, že deti baví, že konkrétne vidia pri programovaní postavičku, vedia ju nasmerovať kam ísť… Skôr v nižších ročníkoch by sme ho na hodinách mohli používať…“

Marián Kristeľ, spoluzakladateľ školy programovania Learn2Code a ambasádor EU Code Week na Slovensku, je rád, že okrem detí sa aj učitelia informatiky na školách inšpirovali prácou s programovacím jazykom Scratch či prácou s robotmi Ozobotmi. „Vieme, že Scratch sa dnes používa aj na ZŠ, ale žiaľ, je to vždy zatiaľ skôr o iniciatíve aktívnych učiteľov. Naším cieľom by malo byť, aby sme k IT vzdelávaniu pristupovali systematicky a snažili sa deti viesť v duchu najnovších trendov,“ uzatvára Marián Kristeľ.

Značky: