Už sme popísali spôsob, ako sa zaregistrujete do očkovacej prémie, do ktorej sa môžete úspešne zaregistrovať, ak ste očkovaní akoukoľvek vakcínou a je o tom záznam v NCZI. Okrem toho od 1. augusta sa môžete uchádzať aj o Sprostredkovateľský bonus, ak niekoho na očkovanie nahovoríte.

Znamená to, že odmenu získate, ak nahovoríte niekoho na to, aby sa dal zaočkovať a predtým zaočkovaný nebol. Musíte mať vek nad 18 rokov a byť občanom Slovenskej republiky. Pri registrácii na stráne ww.bytzdravyjevyhra.sk zadávate okrem svojich kontaktných údajov ako je meno, priezvisko, mail a telefónne číslo aj  číslo účtu v IBAN forme, na ktorý bude zaslaná prípadná odmena. Podstatný je však unikátny kód očkovaného. Zároveň vyjadrujete súhlas so spracovaním osobných údajov Ministerstvom financií a tiež dobrovoľný súhlas s účinkovaním v RTVS.

Aktualizíácia: Po zaregistrovaní očkovaného a validácii v NCZI, systém vygeneruje náhodný 12 miestny kód, ktorý bude zaslaný očkovanému. Očkovaný ho následne odovzdá sprostredkovateľovi, ktorý si ho uplatní pri prvej registrácii. V prípade, že sprostredkovateľ sprostredkoval viacero zaočkovaných, jednotlivé kódy bude postupne uplatňovať bez opätovnej registrácie iba zadaním svojho rodného čísla.

Registrácia sprostredkovateľa

Na jej vyplatenie musíte nahovoriť niekoho, aby vám poskytol unikátny kód očkovaného, táto osoba musí absolvovať očkovanie proti ochoreniu COVID-19 prvou dávkou od 1. júla 2021 (alebo jednorazovou dávkou vakcíny Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson), a zároveň aj druhou dávkou najneskôr do 31. októbra 2021.

Zaočkovaný musí prihlásiť svojho sprostredkovateľa na bonus do 7 dní od druhej dávky vakcíny (alebo po podaní jednodávkovej vakcíny).  Ak ste absolvovali kompletné očkovanie ešte pred spustením systému, teda v termíne od 1.7.2021 do 1.8.2021, musíte svojho sprostredkovateľa prihlásiť do 7.8.2021, teda do 7 dní od spustenia registrácie.

Koľko môžete získať?

Výška sprostredkovateľského bonusu pre jedného sprostredkovateľa očkovania je:

  1. 30 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky nedovŕšila vek 50 rokov,
  2. 60 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky dovŕšila vek 50 rokov a nedovŕšila vek 60 rokov,
  3. 90 eur za zaočkovanú osobu, ktorá najneskôr v deň absolvovania očkovania prvou dávkou očkovacej látky dovŕšila vek aspoň 60 rokov.

Sprostredkovateľský bonus možno poskytnúť jednému sprostredkovateľovi očkovania najviac za 50 zaočkovaných osôb. Ak teda nahovoríte 50 ľudí starších ako 60 rokov, dostanete z Ministerstva financií 4500 eur. Táto suma sa pritom nezdaňuje a navyše vyplatenie bonusu nemá vplyv na vyplatenie sociálnych dávok. Ministerstvo financií SR bude peniaze za sprostredkovanie vyplácať priebežne vo forme pripísania finančných prostriedkov v mene euro na bankový účet uvedený pri registrácii, najneskôr však do 30.11.2021. Je celkom možné, že domovy pre seniorov sa teraz stanú predmetom záujmu ľudí, ktorí sa o tento bonus budú zaujímať.

Viac o očkovacej lotérii

Očkovacia prémia na Slovensku je už realitou. Ako to funguje? (Aktualizované)

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.