V súčasnom svete rastie požiadavka na zabezpečenie a zálohovanie dát.

Po ľuďoch sú vo firme asi najdôležitejšie práve jedinečné dáta. Firmy pracujú s čoraz väčším objemom dát a ich hodnota neustále rastie. Strata takýchto dát prináša obrovské škody a dokáže firmu aj „položiť na kolená“. Pritom nemusí ísť len o priamy dopad na (ne)činnosť podniku, môže ísť aj o škody spôsobené znížením dôveryhodnosti firmy v očiach jej zákazníkov. Objem dát neustále rastie, a preto je aj ich opätovná obnova komplikovanejšia.

Spoliehať sa na to, že „nám sa to nemôže stať“, nie je správna cesta. Štatisticky je totiž isté, že o nezálohované dáta raz prídete.

Na stratu priamych dát tak musia byť firmy vopred pripravené a musia byť pripravené aj následné škody eliminovať. Stratám je možné predísť správne nastaveným systémom na zálohovanie a obnovu dát. V tejto súvislosti sme niekoľko otázok položili Miroslavovi Pikusovi zo Slovak Telekomu.

Pikus_web2016_3_nowat

Miroslav Pikus

TOUCHIT: Aké sú najčastejšie dôvody straty alebo obmedzenia prístupu k dátam?

MP: Najčastejšie ide o ľudskú chybu. Stane sa, že človek omylom zmaže súbor alebo celý program, prípadne urobí chybu pri správe databázy. Na druhom mieste je potom úmyselné konanie vedúce k strate dát. Sem zaraďujeme útok hackerov, konkurencie alebo nahnevaného (bývalého) zamestnanca. O dáta sa dá prísť aj z dôvodu výpadku prúdu, zlyhania hardvéru ale aj softvéru, prípade firmu postihne živelná pohroma ako sú požiare, povodne, zemetrasenia atď.

TOUCHIT: Akú formu zálohovania dát pre firmy odporúčate?

MP: Súčasné prostredie firiem sa už presúva do cloudu. Je to pre firmy efektívne, jednoduché a v konečnom dôsledku bezpečnejšie v porovnaní s prevádzkovaním vlastnej infraštruktúry. Výhody zálohovania v cloude sú výrazné. Ako potreby zálohovania dát rastú, firma sa nemusí starať o kúpu a prevádzku nových zariadení. Pokiaľ je už v cloude, vlastne si len dokúpi ďalšie virtuálne kapacity. Omyly z minulosti, keď sa zakúpilo viac IT prostriedkov ako sa v skutočnosti potrebovalo, tu už nehrozia. Ak sa firme bude dariť a porastie, objedná si ďalšie kapacity.

Serveri_web2016_3_nowat

Bežná firma navyše len ťažko dosiahne takú úroveň zabezpečenia, akú dosiahne profesionálny poskytovateľ. Zaistiť infraštruktúru proti požiaru, povodni určite totiž nie je jednoduché a ani lacné. Pritom kvalitné dátové centrá sú na niečo takéto pripravené už pri svojom návrhu. Nájdete tu pokročilé protipožiarne systémy, ktoré sú navyše špeciálne pripravené na hasenie priestorov s IT technikou. Takéto dátové centrá sa navyše stavajú mimo dosahu vody z vodných tokov. Dátové centrá sú tiež zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb, k vašim dátam sa určite nedostane konkurencia ani zlodeji. V dátovom centre je presná evidencia pohybu osôb vo vnútri centra a všade sú kamery. Tie slúžia na monitorovanie priestorov. Porovnajte si to potom s tým, že máte dáta na serveri niekde vo firme v uzatvorenej miestnosti, ktorú vlastne nikto nestráži a ani tu nie je regulovaná teplota.

TOUCHIT: Ako funguje TelekomCloud z hľadiska bezpečnosti?

MP: Dáta zákazníkov sú v TelekomCloude naozaj v bezpečí. Telekom ako jeden z prvých poskytovateľov takýchto služieb na Slovensku totiž úspešne absolvoval nezávislé audity a môžete si byť tak istí, že dáta sú v bezpečí. Váš e-biznis bude fungovať vždy. Nezávislé spoločnosti potvrdili, že dokážeme garantovať spoľahlivosť a kontinuálnu prevádzku cloudových riešení.

Telekom okrem cloudových služieb poskytuje aj služby konektivity do cloudu. Veľké množstvo zákazníkov pristupuje k svojim cloudovým službám nie prostredníctvom internetu priamo, ale prostredníctvom zabezpečenej VPN siete. Spoľahnúť sa môžete aj na to, že konektivita bude dostupná v každom okamihu, do dátového centra vedú viaceré optické linky vedúce rozličnými trasami.

Telekom zálohuje všetky virtuálne servery zákazníkov na platforme TelekomCloud umiestnené v dátových centrách vo vlastnej réžii pre potreby obnovy po havárií (disaster recovery) na úrovni celých virtuálnych serverov. Zálohy sú vykonávane pravidelne a slúžia na obnovu v prípade straty dát primárneho hardvéru. Ak sa teda stane niečo s vaším hardvérom, o vaše dáta určite neprídete a postaráme sa aj o ich obnovu. Telekom tiež zabezpečí elimináciu vírusov, malware, postará sa o zabezpečenie Wi-Fi prístupov, kontrolu sieťových útokov a riadenie prístupu k sieti či už mobilnej alebo fixnej. Dátové centrá Telekomu sú klasifikované na úroveň Tier III.

TOUCHIT: Ako si môže zákazník zálohovať dáta a informačný systém v TelekomCloude?

MP: Je to jednoduché. TelekomCloud Backup je cloudová aplikácia, ktorá koncovému používateľovi umožňuje jednoduché zálohovanie dôležitých dát na serveri v dátovom centre Telekomu. Dáta sú v bezpečí, kedykoľvek dostupné a pri prenose aj zašifrované. TelekomCloud Backup zálohuje firemné dáta z počítačov, mobilných zariadení a dokonca aj zo serverov. To prináša viaceré výhody: dáta sa zálohujú automaticky podľa zvoleného časového intervalu a nemusíte sa o to vôbec starať. Ak potrebujete zdieľať súbory s partnermi, budete prekvapení jednoduchosťou. Dáta uložené v TelekomCloude máte kedykoľvek so sebou. Pristupujete k nim cez webové rozhranie alebo mobilnú aplikáciu. Dáta sa pri prenose vždy zašifrujú, a preto ich nemôže prečítať nikto iný ako vy. Dokonca si ich nemôže prečítať ani Telekom.

kalkulacka_web2016_3_nowat

Telekom tiež spustil cloudovú službu na zálohovanie a zvýšenie dostupnosti virtuálnych serverov. Ponúkané riešenie je postavené na novej platforme Veeam Availability Suite v9. To umožňuje zálohovať do TelekomCloudu kópie celých virtuálnych serverov VMware. V prípade poruchy vlastnej infraštruktúry si tak zákazník spustí identické náhradné virtuálne servery z TelekomCloudu.

Tento článok vyšiel aj v tlačenom aprílovom vydaní TOUCHIT č. 3/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.