Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Občania majú aktuálny kalendár vývozov odpadu vždy po ruke.

Skupina FCC na Slovensku, ktorá zváža odpad vo vybraných mestách a obciach na Slovensku, aktualizovala kalendár vývozov odpadu pre triedený aj zmesový komunálny odpad na rok 2021. Klienti, ktorí využívajú aplikáciu Vylož smeti majú aktuálne termíny vývozov stiahnuté automaticky a môžu ju naďalej využívať bez akýchkoľvek ďalších nastavení.

„Aplikáciu Vylož smeti sme priniesli pre klientov 1. decembra minulého roka. Za obdobie jeden a pol mesiaca máme už viac ako 4000 spokojných užívateľov. Toto číslo nás veľmi teší a veríme, že jej popularita bude narastať. Cieľom aplikácie je modernou a jednoduchou online formou pomôcť občanom pri vykladaní nádob alebo vriec s odpadmi pred dom. Aplikácia občanovi vždy pripomenie termín a druh odpadu, ktorý má aktuálne vyložiť na odvoz. Vývojom mobilnej aplikácie sme zároveň chceli prispieť k ochrane životného prostredia znížením využívania papierových kalendárov,“ hovorí Tomáš Fajkus, prevádzkový riaditeľ skupiny FCC na Slovensku.

Pre občanov, ktorí tohto praktického pomocníka ešte nevyužívajú, je aplikácia k dispozícii zdarma na stiahnutie pre operačné systémy iOS aj Android. Stačí si ju stiahnuť do mobilného zariadenia a zadať adresu a druh odpadu, o zvoze ktorého chce byť občan na svojej adrese informovaný (komunálny, plastový, papier, či biologicky rozložiteľný komunálny odpad), príp. frekvenciu zvozu (vo vybraných obciach). Užívateľ tak získa prehľadný kalendár zvozov zvolených druhov odpadov a môže si nastaviť pripomienky. Zvolí si v akom časovom predstihu, a na ktoré vývozy chce byť upozornený a pripomienky začnú chodiť. Harmonogram odvozov je spracovaný pre lokality, kde si občania sami pripravujú nádoby alebo vrecia na odvoz. Nezahŕňa ulice s komplexnou bytovou výstavbou, kde sú štandardne rozostavané veľké kontejnery, s ktorými občania nemanipulujú.

V auguste 2020 skupina FCC na Slovensku spustila aj online službu OdpadOnline určenú na prenájom veľkokapacitných kontajnerov. Služba je určená podnikateľom, živnostníkom aj fyzickým osobám, ktoré potrebujú napríklad jednorazovo odviesť objemný či stavebný odpad.

Značky: