Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská pošta je jedným z dvoch najdôležitejších doručovateľov na Ukrajinu pre okolité krajiny. Od 23. marca ponúka možnosť bezplatne poslať balík s humanitárnou pomocou na konkrétnu adresu na Ukrajinu, pričom dodnes prepravila viac ako 1000 balíkov s hmotnosťou prevažne 5 kg. Slovenská pošta sa naďalej rôznymi spôsobmi zapája do pomoci ukrajinskému ľudu a vo svojich ubytovacích zariadeniach poskytla útočisko desiatkam ukrajinským odídencom, prevažne matkám s deťmi.

Kvôli mimoriadne obmedzenej leteckej preprave na Ukrajinu stratili mnohé krajiny s Ukrajinou prepravné spojenie. Na doručovanie zásielok z krajín z celého sveta na Ukrajinu sa aktuálne využívajú dve hlavné prepojenia – cez Slovenskú a Poľskú poštu. Slovenská pošta ako najbližší susediaci poštový operátor Ukrajiny zabezpečuje prepravu zásielok na a hlavne z Ukrajiny pozemným spojením, zásielky sú vypravené do ukrajinského Čopu, kde pracuje partnerský výmenný úrad. Slovenská pošta v súčasnosti zabezpečuje tranzit pre zásielky z Čiech, Rakúska, Slovinska, Švajčiarska, Holandska či z Nemecka, no na Slovensku prichádzajú aj poštové zásielky z Austrálie alebo Japonska. Od začiatku vojny na Ukrajine Slovenská pošta zaznamenala až štvornásobný nárast tranzitujúcich objemov zásielok, preto až dvakrát do týždňa vypravuje nákladné vozidlo s objemom 3,5 t zásielok. Cez Poľskú poštu sa realizuje letecká pošta.

Verejnosť má stále možnosť bezplatne poslať balík s humanitárnou pomocou na konkrétnu adresu na Ukrajine, podávať ich môžu vo všetkých pobočkách Slovenskej pošty na celom Slovensku. Správne zabalené zásielky s maximálnou hmotnosťou 5 kg musia byť viditeľne označené poznámkou „HUMANITARIAN AID“ na adresnej strane balíka. Maximálna hodnota tovaru v zásielke je 50 Eur.Obsahom zásielky môže byť len humanitárna pomoc: trvanlivé potraviny, lieky a zdravotnícky materiál, potraviny, oblečenie, hygienické potreby… V balíkoch nemožno posielať alkohol, zbrane, pyrotechniku či horľavé látky. Pri podávaní balíka odosielateľ vyplní sprievodku, ktorá je zároveň colným vyhlásením. V nej uvedie, že zásielka je „darček“, a aj hodnotu darčeka (do 50 €). Pri podávaní balíka cez elektronický podací hárok odosielateľ zvolí možnosť „v hotovosti“ a „úhrada pri podaji“, a tak zabezpečí bezplatné prijatie balíka na pošte. Slovenská pošta nezodpovedá za stratu, poškodenie a nedodržanie lehôt prepravy tohto typu balíkov vzhľadom na komplikovanú situáciu na Ukrajine.

Slovenská pošta sa naďalej rôznymi spôsobmi zapája do pomoci ukrajinskému ľudu, vo svojich ubytovacích zariadeniach poskytuje útočisko odídencom z Ukrajiny a tiež im ponúka rôzne pracovné pozície po celom Slovensku. Viac ako 30 matiek a detí je ubytovaných v školiacom stredisku Slovenskej pošty, kde im je okrem ubytovania poskytovaná aj celodenná strava a rôzne voľnočasové aktivity v interiéri aj v prírode. Ďalší štyria Ukrajinci sú ubytovaní v trnavskom ubytovacom zariadení pošty. V súčasnosti na rôzne druhy pracovného pomeru v súlade so zákonníkom práce na pošte pracuje už 20 odídencov z Ukrajiny s dočasným útočiskom na Slovensku a ďalšie pracovné pomery prechádzajú nutnou administráciou. Pri zamestnaní sa pre Slovenskú poštu platia pre Ukrajincov rovnaké podmienky ako pre slovenských občanov.  Výhodou väčšiny pozícií je, že neznalosť alebo len čiastočné porozumenie slovenskému jazyku nie je prekážkou pri práci.

Značky: