Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V polovici júla začala Allianz Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť (ASDSS), ako jedna z piatich dôchodkových spoločností na trhu, s prvým presunom úspor svojich sporiteľov v 2. pilieri. Majetok pasívnych sporiteľov a tých, ktorí požiadali o vstup do predvolenej investičnej stratégie (PIS) do konca mája, postupne prerozdeľuje medzi indexový akciový fond a garantovaný fond podľa veku každého sporiteľa.

Presun 1,5 miliardy eur

ASDSS spravuje úspory takmer pol milióna sporiteľov. Presun sa okrem aktívnych sporiteľov ASDSS, ktorí o vstup do PIS požiadali, týka aj jej približne 190-tisíc pasívnych sporiteľov pod 50 rokov a ďalších 50-tisíc sporiteľov nad 50 rokov, ktorým bude presúvať len nové príspevky. Presuny sa uskutočnia vždy k 15-temu v mesiaci počas najbližšieho 2 a pol roka, aby sa eliminovali výkyvy trhov. „Z 3,7 miliardy eur, ktoré máme pod správou, je teraz približne 2,5 miliardy v garantovanom fonde a 1,2 miliardy v indexovom akciovom fonde. Po ukončení presunov by tento pomer mal byť opačný, teda do konca roka 2025 presunieme zhruba 1,5 miliardy eur z garantovaného do indexového akciového fondu,“ vysvetľuje predseda predstavenstva ASDSS Miroslav Kotov.

Aktívni sporitelia sa stále môžu rozhodnúť

Ak aktívny sporiteľ v 2. pilieri neprejavil vôľu vstúpiť do PIS a má o ňu záujem, môže o vstup stále požiadať. Rozdiel je, že úspory mu budú presunuté naraz, nie postupne ako je to pri sporiteľoch, ktorí o vstup požiadali do konca mája. „Na začiatku sporenia by sme mali investovať rizikovo, lebo naše úspory sú nízke a máme pred sebou veľmi dlhý horizont sporenia. 50-ročný sporiteľ by mal mať všetky svoje úspory v indexovom akciovom fonde. Po 50-ke sa podiel tohto fondu bude každý rok znižovať o 4 % a s blížiacim sa dôchodkom by sme úspory mali mať v garantovanom fonde, aby sme sa vyhli riziku prepadu trhov,“ uzatvára M. Kotov.

Značky: