Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Allianz – Slovenská poisťovňa prejde v rámci strednej a východnej Európy na nový integrovaný prístup ku komerčnému poisteniu pre stredné a veľké spoločnosti a špeciálne riziká. Výkonnou obchodnou riaditeľkou pre strednú a východnú Európu bude Stefanie Thiem.

Skupina Allianz v najbližších mesiacoch predstaví v celom regióne strednej a východnej Európe, vrátane Slovenska novú stratégiu „INTEGROVANÉHO KOMERČNÉHO POISTENIA“. Jej cieľom je ako jedna obchodná spoločnosť ešte lepšie slúžiť celému segmentu komerčného poistenia pod názvom „Allianz Commercial“.  

Jednotnosť v celom regióne

Stefanie Thiem povedie región strednej a východnej Európy (CEE) ako obchodná riaditeľka reprezentujúca komplexnú sadu riešení Allianz pre stredne veľké spoločnosti, veľké korporácie a špeciálnych klientov na trhu, ktoré zjednodušia a zlepšia skúsenosti klientov a distribučných partnerov. Región Allianz Commercial CEE tvorí okrem Slovenska aj Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko, Slovinsko a Ukrajina. „V regióne strednej a východnej Európy vidíme veľký potenciál prostredníctvom nášho novointegrovaného prístupu v celom komerčnom segmente, aby sme poskytli najlepšie riešenia, ktoré môžeme ponúknuť našim maklérom, agentom a klientom. Budeme schopní pokryť celý trh v rámci jedného konzistentného prístupu s vyspelými produktovými riešeniami, ktoré sú založené na globálnom priemysle a odbornosti na upisovanie a poskytované so znalosťou miestneho trhu,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Allianz Commercial Joachim Mueller.

Globálny prístup, lokálne riešenie

Allianz na jar oznámila, že bude pokrývať globálny segment komerčného poistenia v rámci jednej obchodnej činnosti. Od 24. júla 2023 začala spoločnosť Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) spolu s komerčným poistným biznisom lokálnych Allianz subjektov obchodovať pod novým názvom „Allianz Commercial“ v 11 nových regiónoch, vrátane regiónu strednej a východnej Európy. Allianz Commercial využije jednu harmonizovanú a koherentnú stratégiu upisovania, ktorá je globálne zosúladená, ale dodáva sa lokálne v reakcii na globalizáciu rizík, ktorým dnes podniky čelia bez ohľadu na to, kde pôsobia. S jedným kľúčovým zástupcom pre celý komerčný segment, Allianz Commercial uľahčí zákazníkom a maklérom obchodovanie s Allianz na základe prísľubu konzistentnosti a transparentnosti.

Vo svojej novej úlohe obchodnej riaditeľky pre CEE bude Stefanie Thiem v najbližších mesiacoch riadiť uvádzanie obchodného modelu Allianz na Slovensku a na ďalších východoeurópskych trhoch. Stefanie Thiem je aktuálne hlavnou zástupkyňou pobočky Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) v Rakúsku, ako aj manažérkou pre Rakúsko a východnú Európu. V spoločnosti AGCS pôsobí od jej založenia v roku 2006 a prešla viacerými vedúcimi pozíciami.

Značky: