Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť AMTECH, dodávateľ automatizačných produktov a služieb na českom a slovenskom trhu, predstavila Personal Agency 4 Robots (PAR), „personálnu“ agentúru na prenájom robotov, určenú hlavne pre priemyselné podniky na Slovensku. Cieľom činnosti agentúry je pomôcť podnikom zo segmentu priemyselnej výroby pokryť aktuálny rast zákaziek za situácie, keď iba ťažko zháňajú nových pracovníkov na trhu s aktuálne vysokým nedostatkom pracovnej sily.

V rámci svojich služieb agentúra ponúka prenájom kolaboratívnych robotov Universal Robots a autonómnych mobilných robotov MiR na zaistenie rutinných úloh, ktoré zvyčajne vykonávajú zamestnanci či agentúrni pracovníci, či už v bežnej prevádzke, v krátkodobých projektoch či na pokrytie prevádzkových špičiek. Ponuku ocenia hlavne:

  • SMB podniky, ktoré aktuálne nemajú prostriedky na investície;
  • Nadnárodné firmy s obtiažnym procesom schvaľovania investícií v zahraničí ale
    s dostupnými rozpočtami na agentúrnych pracovníkov;
  • Personálne agentúry hľadajúce pracovníkov pre svojich klientov.

„Hlavným impulzom na vytvorenie agentúry PAR, zameranej na robotizáciu menej kvalifikovanej práce, boli naše skúsenosti od zákazníkov, ktorí zúfalo hľadajú ľudí, aby vyhoveli rastúcemu dopytu,“ povedal Radek Nekarda, konateľ spoločnosti AMTECH. „S možnosťou prenájmu robotov do výrobných a logistických prevádzok sa môžu tieto výzvy vyriešiť – rýchlo, bez počiatočných investícií a bez administratívy spojenej s najímaním a zamestnávaním pracovníkov. Dokážeme poskytnúť možnosť rýchleho a kvalitného sprevádzkovania robota v priebehu niekoľkých týždňov, dlhoročné skúsenosti z automatizačných projektov a, samozrejme, nevyhnutný servis, školenie a poradenstvo.“

Podľa skúseností AMTECH chýba pracovná sila predovšetkým na pozíciách s jednoduchými, opakujúcimi sa činnosťami, ako je napr. obsluha strojov, balenie a paletizácia, a vnútropodniková preprava, a to hlavne v strojárstve, high-tech a potravinárstve. Jedným z nedávnych zákazníkov AMTECH je juhomoravská strojárenská spoločnosť STAMIT, ktorá dokázala vďaka zavedeniu kolaboratívneho robota UR10 zvýšiť produkciu o 20 % bez nutnosti prijať nových pracovníkov. V oblasti vnútropodnikovej logistiky využívajú v Českej republike a na Slovensku mobilné roboty MiR hlavne odvetvia high-tech, spotrebnej elektroniky, automotive a Tier1 subdodávatelia, konkrétne Foxconn, Continental a rad ďalších.

„Jednou z hlavných výhod súčasných kolaboratívnych robotov je ich všestrannosť a flexibilita, ktoré umožňujú jedným robotom pokryť viac aplikácií a vďaka jednoduchému preprogramovaniu rýchlo nastaviť robot na nové pracovné úlohy,“ hovorí Slavoj Musílek, generálny manažér Universal Robots pre región CEE. „Iniciatíva spoločnosti AMTECH predstavuje veľkú príležitosť hlavne pre tie podniky, ktoré o automatizácii doteraz neuvažovali – či už z dôvodu svojej veľkosti či špecifického odvetvia. Ako ale ukazuje široká základňa našich zákazníkov, roboty efektívne využívajú aj v tých najmenších firmách a prakticky vo všetkých typoch výroby.“

Prenajať si prostredníctvom novej agentúry bude možné kompletné portfólio robotov vrátane najnovších produktov predstavených na veľtrhu Automatica 2018, ako je nový rad kolaboratívnych robotov UR eSeries či mobilný robot na prepravu paliet MiR500.

Značky: