Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Hlavní předpovědi pro 2017 a následující roky vycházejí ze tří hlavních dopadů postupující digitální inovace: zkušenosti a zapojení uživatelů (zákazníků), inovace v oblasti byznysu a sekundárních efektů postupující digitalizace.

„Hlavní strategické předpovědi Gartneru nabízejí provokativní vizi toho, co by se mohlo odehrát v klíčových oblastech technologického rozvoje. Hlavní silou budoucího vývoje jsou digitální zlomy, jež se posouvají od občasného záchvěvu k nepřetržitému proudu změn, jež od základu transformují celé trhy a odvětví,“ vysvětluje viceprezident a ředitel výzkumu v Gartneru. „Minulý rok jsme říkali, že digitální změny přicházejí rychle. Letos toto tempo ještě narostlo a spouští sekundární změny, které dopadají na lidi i technologie.“

Deset strategických předpovědí bylo zveřejněno na zcela vyprodané konferenci Gartner Symposium/ITXpo, která tento týden probíhá v Orlandu. Letošní evropské Symposium/ITXpo proběhne od 6. do 11. listopadu 2016 v Barceloně.

Do roku 2020 bude 100 milionů zákazníků nakupovat v rozšířené realitě

Popularita rozšířené reality (augmented reality, AR) v podobě aplikací, jako je např. pokémon GO, pomáhá při jejím posouvání do „hlavního proudu“ – stále více obchodníků se zajímá o to, jak ji zapojit do procesu nakupování a nákupního zážitku zákazníků. S tím, jak se používání mobilních zařízení stává zakořeněným zvykem, smazávají se hranice mezi fyzickým a digitálním světem. Vlastníci značek i obchody budou muset vyvinout mechanizmy, jak tuto změnu chování využít a zlepšit zákaznický zážitek během nakupování. AR aplikace zobrazující digitální informace – text, obrázky, video a zvuk jako vrstvu nad okolní realitou jsou jednou cestou, jak zvýšit míru interakce a zapojení zákazníků jak v obchodech, tak i na jiných místech. Například zákazník může namířit aplikaci katalogu IKEA na prostor ve svém bytě a umístit do ní nábytek tak, jako by jej rozmísťoval ve skutečnosti. Právě prvek zapojení reálného světa odlišuje AR aplikace od aplikací VR (virtuální reality).

Do roku 2020 bude 30 % návštěv na webech realizováno bez použití obrazovky.

Nové technologie orientované na hlasovou interakci, jako je Google Home či Amazon Echo činí na dialogu založené informace všudypřítomnými a vedou ke zrodu nových platforem založených na primárně hlasové interakci. Díky možnosti „vyřadit“ z procesu ruce a oči se rozšiřuje dosah webových interakcí i do situací jako je řízení auta, vaření, chůze, interakce ve společnosti, cvičení nebo ovládání strojů a zařízení. Výsledkem je, že podíl času, kdy se nemůžeme dostat k online zdrojům, se přiblíží nule.

Do roku 2019 opustí 20 % značek své mobilní aplikace

Mnoho majitelů značek zjišťuje, že míra adopce, zapojení zákazníků a návratnost investic do řady mobilních aplikací je výrazně nižší, než očekávali. Objevují se nové postupy s nižší úrovní bariér „objevení“ a instalace, které nabízejí srovnatelnou míru zapojení (engagement) jako aplikace – při výrazně nižších nákladech na jejich zavedení, podporu a propagaci. Řada firem proto bude porovnávat tyto nové alternativy s nepříliš úspěšnými aplikacemi a často se rozhodne omezit ztráty z nich tak, že je prostě „opustí“ – skončí s jejich aktualizací a podporou.

Do roku 2020 začnou algoritmy pozitivně měnit chování více než jedné miliardy zaměstnanců po celém světě.

Kontextualizační algoritmy udělaly v poslední době obrovský pokrok a nabízejí možnost behaviorálních intervencí z oblasti psychologie, neurovědy a kognitivních věd. Lidé mají obecně sklony k tomu být posilováni emocemi a vyčerpáváni fakty, což může vést k iracionálnímu chování. Algoritmy mohou pozitivně měnit takové chování tím, že rozšíří inteligenci uživatelů pomocí sdílených paměťových bank obsahujících znalosti, které byly ověřeny ostatními. Zaměstnanci si tak budou moci „zapamatovat“ prakticky vše a mít k dispozici znalosti ostatních, když je zrovna potřebují, což jim umožní se plně věnovat aktuálnímu úkolu. Algoritmy mohou vést k nepříjemnému pocitu, nebo dokonce uživatele děsit, pokud jsou ale použity k pozitivním cílům a změnám, mohou být jejich dopady zásadní a měnit celá odvětví.

Do roku 2022 budou technologie blockchain představovat segment s hodnotou 10 miliard dolarů

Technologie blockchain se etablovala jako další revoluční změna při vedení transakcí. Záznamy transakcí mezi několika stranami vedené pomocí blockchainu jsou v podstatě nezměnitelné. Všechny zapojené strany tak mohou na základě záznamu provedeného s využitím blockchain okamžitě konat, protože si mohou být jisty, že jej nelze zpochybnit. Veškeré směny a transakce tak mohou probíhat v řádu minut a nikoliv dnů. Nasazení blockchain tak může uvolnit vázanou hotovost, snížit transakční náklady a zrychlit obchodní procesy. Přestože se zatím nejedná o vyspělou technologii, přitahuje obrovský zájem uživatelů i investorů.

Do roku 2021 bude pětina všech aktivit každého uživatele zahrnovat přinejmenším jednoho ze sedmi „digitálních obrů“

Současný žebříček sedmi největších digitálních společností podle obratu a tržní kapitalizace je Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba a Tencent. S postupující digitalizací fyzického světa, ale také oblastí jako jsou finance nebo zdravotní péče, bude stále více aktivit, do nichž se každý z nás zapojuje, propojených. Tato konvergence znamená, že libovolná aktivita může zahrnovat některého ze zmíněných digitálních gigantů. Mobilní aplikace, platby, chytří agenti (například Amazon Alexa) a digitální ekosystémy (Apple HomeKit, WeChat Utility and City Services) učiní z digitálních gigantů součást mnoha našich každodenních aktivit.

V roce 2019 bude každý dolar investovaný podniky do inovace vyžadovat dalších sedm dolarů investic na její realizaci v praxi.

Pro mnoho podniků jsou postupy jako je nasazení bimodálního IT prvním důležitým krokem pro nastartování inovace. Pro dosažení cílů v oblasti digitálního byznysu je ale důležité nejen dobré sladění týmů pracujících v obou módech. Při tvorbě nových konceptů a inovací v módu 2 se často zapomíná uvažovat o plných nákladech na jejich realizaci – zejména souvisejících nákladech aktivit řízeních v módu 1. Navrhování, implementace, integrace, uvedení do provozu a správa navrhovaného řešení mohou představovat výrazně vyšší náklady, než kolik stojí samotná počáteční inovace. Analytici Gartneru odhadují, že každý dolar výdajů na vlastní vymýšlení inovace představuje v průměru dalších 7 dolarů výdajů na její uvedení do praxe.

Do roku 2020 ušetří IoT koncovým zákazníkům a firmám bilion dolarů ročně na nákladech údržby, oprav a spotřebních materiálů.

Potenciál a příslib internetu věcí (IoT) je obrovský zejména v oblasti nákladů na údržbu a spotřební materiál. Obtížné bude zajistit bezpečné a robustní implementace, které mohou v horizontu deseti či dvaceti let vést k úsporám a zároveň nezvýšit náklady na správu tak, že by pohltily veškeré úspory. Řešením mohou být levné monitorovací systémy založené na jednoduchých senzorech, které předávají potřebná data analytickým serverům. Analytika je využívána pro odhalení vzorců či souvislostí v datech a doporučení údržby v závislosti, na skutečné míře využívání a stavu, spíše než na uplynulé době nebo odhadu stavu. Zcela odlišným přístupem je tzv. digitální dvojče – model, který zachytává v reálném čase data ze senzory vybavené předlohy (dvojčete) v reálném světě a společně s dalšími informacemi (počasí, historická data, algoritmy, analýza chytrých strojů) zpřesňuje simulaci odrážející stav fyzického dvojčete.

Do roku 2020 bude moci 40 procent zaměstnanců snížit výdaje na svou zdravotní péči díky používání fitness náramků.

Zaměstnavatelé budou ve stále větším počtu případů vytvářet nové pozice manažerů pro fyzickou zdatnost, kteří budou úzce spolupracovat s vedením HR na rozvoji pokročilých programů wellness. Poskytovatelé zdravotní péče (či zdravotní pojišťovny) mohou snížit své náklady nebo dokonce zachránit životy, pokud využijí data sbíraná fitness náramky pro identifikaci zdravotních rizik jejich uživatelů. Nositelná elektronika poskytuje obrovské množství dat, která lze analyzovat buď v reálném čase, nebo zpětně a kombinovat je pro potřeby lékařů s kontextuálními a historickými informacemi – pochopitelně za předpokladu, že k tomu pacient dá souhlas.