Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská firma dodala pre optického operátora v rovníkovej Afrike riešenie, vyvinuté v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Spoločnosť Antik Telecom získala ďalšiu významnú referenciu. Pre nigérijského operátora IPNX dodala kompletné riešenie digitálnej televízie a interaktívnych služieb. Súčasťou dodávky bolo riešenie pre lineárne televízne služby (živé TV kanály) a systém pre interaktívnu videopožičovňu (Video On Demand – VOD). Ide o komplexný balík technológií, zahŕňajúci softvér pre IPTV manažment, softvér pre VOD, kryptovací softvér pre ochranu videa pred zneužitím, ako aj set-top boxy pre koncových používateľov, vrátane obslužného softvéru (middleware).
Softvér pre VOD streaming vyvinul Antik v spolupráci s tímom výskumníkov z Technickej univerzity v Košiciach. Výskum v tejto oblasti sa realizoval vďaka podpore operačného programu Výskum a vývoj pre projekt: Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách, kód ITMS: 26220220155, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. „Ide o prvú inštaláciu VOD riešenia Antiku v Afrike. Nielenže sme získali nového zákazníka, ale zároveň sme si overili odlišnosti v logistike a podpore na novom, na slovenské pomery
exotickom trhu,“ uvádza riaditeľ Antiku pre rozvoj biznisu Peter Blaas. Nigéria patrí medzi najvyspelejšie ekonomiky Afriky. Z historických dôvodov jej telekomunikačný trh stojí na mobilných sieťach, len v poslednom období sa vo väčšom meradle začína investovať aj do fixnej infraštruktúry. IPNX je prvým optickým operátorom v krajine. Rýchle internetové služby na báze FTTH (Fiber To The Home) siete poskytuje
v mestách Lagos, Abuja a Port Harcourt. Foto z rokovaní na 2. strane. Podobné inštalácie ako u IPNX má Antik aj u ďalších klientov, napríklad u indonézskeho operátora PT NetCiti TV.
Viac informácií o VOD riešení Antiku nájdete na tejto adrese.

Značky: