Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V reakcii na rast nákladov na prevádzku služieb a najmä ďalší rast poplatkov za vysielanie slovenských komerčných staníc mení Antik od augusta cenu svojho balíka rýchleho internetu, TV a telefonovania na 22,80 eur/mesačne. Cien samostatného internetu a televíznych služieb cez satelit alebo iné siete sa zvýšenie nedotýka.

ANTIK Telecom ako následok rastu cien vstupov a osobitne poplatkov za retransmisiu viacerých TV programov oznámil zmenu poplatku Základného balíka TV služieb poskytovaných v optických a bezdrôtových služieb spolu s internetom. Od 1.8.2022 príde k zvýšeniu ceny služby optického internetu s rýchlosťou 1 gigabit za sekundu, balíka 170 TV programov a telefonovania na úroveň 22,80 eur mesačne. Rovnako cena Tango Základný balík poskytovaný na pevných sieťach bez internetu sa mení zo 7,88 eur na 9,90 eur/mesačne.  Zmena sa týka klientov, ktorí využívajú balík obsahujúci aj komerčné televízne stanice skupín Markíza a Joj. Naopak žiadne zmeny cien nenastávajú pri ostatných TV balíkoch, službách satelitnej televízie bez internetu, ani služby AntikTV pre šírenie živého vysielania cez internet. Spoločnosť tiež ponecháva v platnosti rovnakú cenu 17,92 eur/mes. aj za bezdrôtový či optický internet bez televízie či balík internetu s televíziou bez uvedených slovenských komerčných staníc.  V prípade mesačnej ceny internetu 17,92 ju Antik udržiava bezo zmeny od začiatku poskytovania služieb už viac ako 20 rokov (s výnimkou zavedenia DPH).

„V konfrontácii s následkami bezprecedentného rastu nákladov v celej spoločnosti, ktoré sú v našej branži znásobené rastom cien poplatkov za retransmisiu sme dlho zvažovali ako a ako dlho im dokážeme v Antiku vzdorovať. Okrem hľadania vnútorných rezerv v prevádzke sme bohužiaľ nútení upraviť aj cenu obľúbeného Základného balíka, ktorý obsahuje až 170 staníc. Postupovali sme tak, aby kombinácia internetu s najobľúbenejšími TV programami a telefonovaním bola naďalej najvýhodnejšia na trhu. Po novom teda bude spolu stáť 22,80 eur mesačne,“ vysvetľuje TV manažér Antik Telecom Vlastimil Lakatoš. „Sme zároveň veľmi radi, že sa nám podarilo udržať ceny najrýchlejšieho internetu pod 18 eur mesačne. Dávame tak klientom možnosť naďalej využívať služby za najvýhodnejších podmienok a prípadne aj ďalej ušetriť.”

Zavedenie zmien v tarife nasleduje po bezprecedentnom zvýšení mnohých nákladov, ktoré vstupujú do prevádzky spoločnosti ale najmä z dôvodu ďalšieho rastu cien, ktoré voči operátorom vznášajú vysielatelia populárnych TV programov. Antik sa dlhodobo snažil o minimalizáciu vplyvu nových poplatkov na klientov a doteraz zvýšenie nákladov uhrádzal na vlastný účet. Nová tarifa je platná od 1.8.2022 o čom sú klienti postupne v tomto týždni informovaní elektronickou poštou alebo SMS správami. Všetky informácie je možné nájsť aj na stránke www.antik.sk/zmena.

Značky: