V reakcii na pokračujúci rast poplatkov za vysielanie slovenských komerčných staníc zvýšenie kľúčových nákladov mení Antik od augusta cenu svojho balíka rýchleho internetu, TV a telefonovania na 24,90 eur/mesačne. Cien samostatného internetu či TV a televíznych služieb cez internet sa zvýšenie nedotýka.

ANTIK Telecom ako následok rastu cien vstupov a ďalšie zvyšovanie poplatkov za retransmisiu viacerých TV programov oznámil zmenu poplatku Základného balíka TV služieb poskytovaných v optických a bezdrôtových služieb spolu s internetom. Od 1.8.2022 príde k zvýšeniu ceny služby optického internetu s rýchlosťou do 1 gigabitu za sekundu, balíka 170 TV programov a telefonovania na úroveň 24,90 eur mesačne. Zmena sa týka klientov, ktorí využívajú balík obsahujúci aj komerčné televízne stanice skupín Markíza a Joj. Naopak žiadne zmeny cien nenastávajú pri ostatných TV balíkoch, samostatnej služby TV retransmisie, službách satelitnej televízie bez internetu, ani služby AntikTV pre šírenie živého vysielania cez internet. Spoločnosť tiež ponecháva v platnosti rovnakú cenu 17,92 eur/mes. aj za bezdrôtový či optický internet bez televízie.  V prípade mesačnej ceny internetu 17,92 ju Antik udržiava bezo zmeny od začiatku poskytovania služieb už viac ako 20 rokov (s výnimkou zavedenia DPH).

„Už takmer dva roky dochádza k predtým nevídanému rastu cien v celej spoločnosti, ktoré sú v našej branži ešte posilnené neustálym rastom poplatkov za TV retransmisiu. Po roku sme tak nútení upraviť cenu zvýhodneného Základného balíka pri kúpe s internetom, ktorý obsahuje až 170 staníc. Aj nová cena za gigabitový internet s TV si naďalej udržuje pozíciu najvýhodnejšej ponuky na trhu,“ vysvetľuje TV manažér Antik Telecom Vlastimil Lakatoš. „Náš dlhodobo obľúbený samostatný internet 1/1gbps si udržiava nezmenenú cenu 17,92 eur mesačne. Podarilo sa nám zachovať aj mesačný poplatok za samostatnú TV vo výške 9,90 eur.“ Nová tarifa je platná od 1.8.2023 o čom sú klienti postupne v tomto týždni informovaní elektronickou poštou alebo SMS správami. Všetky informácie je možné nájsť aj na stránke www.antik.sk/zmena.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.