Slovenský operátor Antik sa nebojí experimentovať a prinášať na trh nové a inovatívne technológie. Aj vďaka tomu sa v jeho portfóliu nachádza komplexné riešenie pre inteligentné mestá.

Antik ponúka viacero technológií, ktoré spoločne tvoria skvelý základ pre inteligentné mestá. Operátor vybudoval a neustále rozširuje svoju IoT sieť, ktorá aktuálne pokrýva 90 % Slovenska. K dispozícii má tiež vlastné riešenie bezpečnostných kamerových systémov a najnovšie aj inteligentného pouličného osvetlenia.

Tieto technológie je možné využívať samostatne, prípadne ich skombinovať podľa potreby mesta či obce. A tie môžu pri budovaní svojho inteligentného mesta/obce získať aj dotácie, a to priamo od Antiku alebo Slovenskej republiky.

IoT ponúka veľký potenciál

Technológia IoT ponúka veľký potenciál. Na Slovensku sa označuje aj pojmom Internet vecí a definuje zariadenia, ktoré slúžia na zber rôznych premenných. Antik využíva technológiu LoRaWAN v pásme 868 MHz a svojou IoT sieťou pokrýva 90 % Slovenska.

IoT je možné využiť na zber dát v rôznych segmentoch – dá sa napríklad merať kvalita ovzdušia, kvalita vody, výška hladiny atď. Získané údaje je následne možné v praxi premeniť na informácie, ktoré umožnia lepšiu prevenciu, ako je včasné varovanie pred prívalovou vlnou. Takisto môžu pomôcť pri určovaní zdrojov znečisťovania.

IoT je tiež možné využiť na detegovanie tlaku v potrubiach a odčítavanie hodnôt aj na diaľku, bez potreby fyzickej prítomnosti osôb. Výhodou je, že IoT zariadenia sú cenovo dostupné, vďaka čomu sa dajú rozmiestniť hustejšie kvôli presnejšiemu a rýchlejšiemu meraniu potrebných veličín. Prístroje od Antiku boli navrhnuté na poveternostné podmienky a teploty Slovenska a so zabudovanou batériou dokážu fungovať niekoľko rokov bez nutnosti elektrického napájania či údržby.

IoT senzory môžu byť pre mestá atraktívne aj z hľadiska toho, že upozornia na chýbajúci kanalizačný poklop alebo optimalizujú parkovanie v meste – upozornia na nesprávne alebo dlho zaparkované auto, ktoré môže blokovať parkovisko a tieto senzory môžu tiež merať aj obsadenie parkoviska. Jednoducho, možností je veľa a základom je, aby samosprávy vedeli, čo chcú pomocou moderných technológií dosiahnuť. Alebo, aby si nechali poradiť.

Inteligentná kamera identifikuje porušenie cestnej premávky a pomôže pri jej optimalizácii

Bezpečnejšie mesto vďaka inteligentným kamerám

Kľúčovým prvkom každého inteligentného mesta je bezpečnosť. Antik preto vyvinul kamery, ktoré sú určené na inteligentné sledovanie cestnej premávky a detegovanie jazdy v protismere, jazdy na červenú a tiež nesprávne parkovanie. Tieto kamery tiež dokážu merať rýchlosť jazdy vozidiel a zhotoviť záznam tváre vodiča. Takisto dokážu automaticky identifikovať farbu, typ vozidla a EČV, a to až v 3 jazdných pruhoch. Okrem bezpečnosti dokážu cestnú premávku aj optimalizovať meraním dopravného vyťaženia cestných komunikácií.

Ďalšie inteligentné kamery od Antiku sú určené na počítanie osôb, detegovanie zakázaného pohybu, ako je napr. preliezanie plota či pre zvýšenú bezpečnosť cestujúcich v MHD. Kamery vo vozidlách MHD majú pozitívny vplyv vo forme preukázateľného zníženia vandalizmu a čistejších dopravných prostriedkov.

Ani v tomto prípade nejde iba o bezpečnosť, hoci kamery dokážu odhaliť vandalizmus a drobnú kriminalitu. Pridaná hodnota spočíva aj v určovaní GPS pozície vozidla a počítaní cestujúcich, čo je informácia, ktorá je kľúčová pri optimalizovaní cestovných poriadkov.

Inteligentné osvetlenie s využitím IoT

IoT sieť Antiku je možné najnovšie využiť aj v segmente pouličného osvetlenia. Slovenský operátor plánuje spustiť predaj inteligentného osvetlenia, ktoré umožní lampám medzi sebou komunikovať a prispôsobovať intenzitu osvetlenia podľa toho, či sa niekto nachádza v okolí alebo nie. Prínosom takéhoto riešenia je optimalizácia nákladov na osvetlenie mesta či obce.

Inteligentnú lampu je však možné rozšíriť aj o ďalšie moduly, ako napríklad bezpečnostná kamera, snímač kvality ovzdušia, SOS tlačidlo, reklamný a komunikačný LED panel, Wi-Fi hotspot, verejný rozhlas či nabíjacia stanica pre elektromobily.

Značky: