Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na pozíciu výkonného riaditeľa Antik Telecom nastupuje doterajší riaditeľ vývoja Attila Pósa. Spoločnosť sa plánuje ešte dôraznejšie venovať inováciám a diverzifikácii do nových oblastí podnikania.

Antik Telecom má od začiatku novembra nového výkonného riaditeľa. Stal sa ním doterajší šéf softvérového a hardvérového vývoja Ing. Attila Pósa. Ten začínal v spoločnosti pred 12 rokmi pôvodne ako softvérový vývojár, potom roky viedol implementáciu mnohých technologických inovácií a projektov Antiku.

„Antik pre mňa predstavuje unikátnu slovenskú firmu, ktorá sa dokázala nielen presadiť na slovenskom telekomunikačnom prostredí obsadenom silnými globálnymi hráčmi, ale zároveň už dlhé roky vyváža vlastný vývoj na ešte náročnejšie svetové trhy. V našej spoločnosti vidím zhmotnenie dnešného moderného sveta, kde neustála zmena sa stáva štandardom. Vďaka kolegom, ktorí sú nastavení rovnako potom dokážeme prinášať aj pre slovenských klientov najnovšie trendy, akými sú dnes ultrarýchly 10gbps internet, úspora energií s fotovoltikou či inteligentné riadenie miest,“ povedal Attila Pósa, nový výkonný riaditeľ Antik Telecom, s.r.o.Attila Pósa je absolventom košickej Technickej univerzity, po skončení štúdií pracoval vo viacerých vývojárskych pozíciach predtým ako svoj profesionálny život spojil s Antikom. Má 35 rokov a žije s rodinou v Košiciach.

 „Attila je dokonalou ukážkou talentovaného mladého človeka, ktorý sa vypracoval v našej spoločnosti z pozície vývojára až na vrchol manažmentu. Vnútorná sila Antiku je práve na ľuďoch, ktorí u nás postupne získavajú skúsenosti a s nimi aj stále viac zodpovednosti. Tá prichádza aj s neustálym rastom našich aktivít čo sa týka objemu ale aj diverzifikácie nášho portfólia. Neustále takto otvárame nové obzory pre dlhodobý kariérny rast našich kolegov, keďže väčšinu nových manažérskych pozícií obsadzujeme práve zvnútra organizácie,“ zhodnotil Igor Kolla, generálny riaditeľ Antik Telecom.

Nové produkty a služby dokáže Antik pravidelne prinášať práve z dôvodu rozsiahlych investícií do ľudských zdrojov. Príkladom je, že priamo vo vývoji softvéru a hardvéru pracuje viac ako 10 percent všetkých zamestnancov spoločnosti. To sa následne odzrkadľuje vo vysokej konkurencieschopnosti, len počas tejto jesene Antik získal ocenenie strieborný „IT Oskar“ za druhý najlepší IT projekt Slovenska a minister zahraničných vecí SR udelil firme Zlatú plaketu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, za mimoriadny prínos v presadzovaní záujmov Slovenska a spoluprácu v oblasti ekonomickej diplomacie. Igor Kolla ako konateľ spoločnosti sa zasa osobne angažuje v startupovom prostredí, v poslednom období podporil viaceré mladé inovatívne firmy v populárnej súťaži najsledovanejšej TV stanice.

Značky: