Bezpečnostné videokamery v súčasnosti predstavujú inteligentné zariadenia, ktoré vďaka umelej inteligencii (AI) pomáhajú v rozvoji firmám, ale aj celej spoločnosti.

V kontexte súčasnej pandémie sa dá aplikácia hlbokého učenia efektívne využívať na rutinné organizačné úlohy. V ďalšej časti roku 2021 očakávame nástup takzvanej hyperautomatizácie a aj v tejto oblasti podporia bezpečnostné kamery plnenie základných činností.

Kamery Panasonic s umelou inteligenciou

Kamera Panasonic i-Pro WV X2251L na inteligentné monitorovanie vonkajšieho prostredia, Zdroj: Panasonic

Trendy v oblasti bezpečnostných kamier na rok 2021

Predvídavá technológia

Čoskoro sa úlohou bezpečnostných kamier stane aj predpoveď správania sa zaznamenávaných subjektov a okamžité upozorňovanie na potenciálne nebezpečné situácie. Doteraz dominantné reaktívne funkcie sa odsunú na druhú koľaj. Kamery teda už nebudú len pasívnymi pomocníkmi ochrany subjektu alebo priestoru, ale priamo aktívnymi radcami na zvýšenie bezpečnosti. Zamestnanci ochrany sa tak budú môcť sústrediť výhradne na činnosti, ktoré sa bez ľudskej prítomnosti nezaobídu.

Rozpoznávania tváre a vzorce správania sa

Informácie o správaní sa ľudí na verejných priestranstvách sú pre plánovanie infraštruktúry a verejnú bezpečnosť čoraz dôležitejšie. Inteligentné kamery hrajú nezastupiteľnú úlohu pri zbere dát. Príkladom je technológia rozpoznávania tváre.

Riešenie od firmy Panasonic už dokáže spoľahlivo identifikovať tváre, a to aj v situácii, keď majú ľudia nasadené slnečné okuliare, pokrývky hlavy alebo majú na tvári rúško, prípadne ak zámerne odvracajú tvár od bezpečnostnej kamery.

Kamery Panasonic s umelou inteligenciou

Kamera Panasonic I-Pro WV X2251L na inteligentné monitorovanie vonkajšieho prostredia, Zdroj: Panasonic

Umelá inteligencia a hlboké učenie

Aplikáciu hlbokého učenia môžu maloobchodníci používať napríklad na zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Mestské samosprávy ich s úspechom využijú pri monitorovaní prevádzky a pri správe inteligentných parkovacích systémov. Na monitorovanie a zaisťovanie bezpečnosti ich využívajú aj organizátori veľkých podujatí alebo aj správcovia dopravných uzlov a diaľnic. Sieťové kamery Panasonic radu i-PRO X s integrovanými funkciami AI sú pre novú generáciu inteligentných aplikácií ideálne.

Dôležitú úlohu hrá technológia detekcie pohybu pomocou umelej inteligencie. Tá rozpoznáva, či zaznamenané objekty sú ľudia alebo vozidlá. Dokonca dokáže rozlišovať medzi osobnými a nákladnými automobilmi, motocyklami a bicyklami. Možno ju tiež využiť na detekciu vlámania, podozrivého správania sa ľudí a skupín a očakávaného smeru pohybu predmetov – napríklad v jednosmerných uliciach.

Progresívna automatizácia

Mnoho firiem sa v dnešnej dobe snaží automatizovať maximum svojich obchodných aj IT procesov. Technológie ako umelá inteligencia, strojové učenie, robotická automatizácia procesov (RPA) a inteligentný obchodný softvér získajú na dôležitosti. Budú tak spoločne rásť ešte viac než predtým. Tento trend je zjavný aj v oblasti bezpečnostných kamier. Stávajú sa ešte vhodnejšími riešeniami, ktoré zachytávajú a analyzujú scenáre, a to pri požiadavke minimálneho počtu personálu.

Ochrana životného prostredia a udržateľnosť

Na jednej strane sa dnes kladie čoraz väčší dôraz na vysoko kvalitné a férové ​​výrobky, ktoré vďaka svojej dlhej životnosti šetria zdroje, ale v konečnom hodnotení aj peniaze. A na druhej strane kamery s umelou inteligenciou môžu okamžite pomôcť chrániť životné prostredie. Dokážu napríklad dobre identifikovať pytliakov v prírodných rezerváciách, odhaliť vytváranie nelegálnej skládky a nahlásiť popadané stromy či výskyt požiaru.

Riadenie pandémie

Aplikácie hlbokého učenia sa môžu použiť aj na organizačné úlohy v kontexte súčasnej pandémie. Rovnako tak na monitoring dodržiavania rozstupov alebo nosenia rúšok. Sú tiež užitočné v nemocniciach, zvlášť ak je personál v nich preťažený. Aplikácia napríklad rozpozná, že pacient spadne a potrebuje okamžitú pomoc. Umelá inteligencia umožňuje spúšťanie alarmov na základe preddefinovaných parametrov s vyššou presnosťou než v minulosti, napríklad ak sa udalosti vyskytnú úplne inak, ako sa očakávalo alebo sa odchyľujú od normálu.

V budúcnosti bude možné prepojiť záznam z kamery aj so zvukovým záznamom. Kamera tak spozná, keď sa zhromaždí dav alebo sa naopak rozdelí, pretože zaznie výrazný zvuk (napr. výstrel).

Úlohe bezpečnostných kamier s umelou inteligenciou sa budeme naďalej venovať.

Zapožičal distribútor pre ČR a SR: www.q4security.sk

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.