Aplikácie vyvinuté na Slovensku proti koronavírusu

0

Občianska iniciatíva Hackvirus.sk zorganizovala minulý víkend online programátorsky hackathon. Jeho výsledkom sú už konkrétne technologické riešenia pre ľudí na pomoc v boji proti ochoreniu COVID-19. Iniciatíva Hackvirus.sk, ktorá vznikla krátko po začiatku epidémie COVID-19,  je teraz pripravená odovzdať vzniknuté technológie štátu.

Viaceré firmy či jednotlivci sa od začiatku šírenia koronavírusu snažia individuálne hľadať či vyvíjať riešenia, ktoré by ľuďom na Slovensku pomohli v boji proti epidémii. Online hackathonu predchádzala kampaň, v rámci ktorej občianska iniciatíva Hackvirus.sk oslovila bežných ľudí, lekárov, IT expertov, vedcov i ďalších odborníkov, aby posielali svoje nápady či podnety na to ako súčasnej situácii pomôcť. Na základe tejto výzvy iniciatíva zozbierala viac ako 950 nápadov a zároveň sa prihlásilo vyše 150 dobrovoľníkov a programátorov, ktorí boli ochotní na riešeniach spolupracovať.

Online hackathon

V rámci hackathonu sa vytvorili viaceré tímy programátorov, ktorí pracovali na konkrétnych zadaniach. Riešili sa hlavne tri témy. Prvou je spôsob evidencie, edukácie a aktivizácie dobrovoľníkov, hlavne z radov odborníkov. Druhou témou je samo-registrácia obyvateľov, ktorí sú doma a cítia sa ohrození koronavírusom. Treťou riešenou témou je tzv. tracking nakazených, s upozornením ďalších potenciálnych pacientov.

Odbornými garantmi  celej aktivity sa stali renomované technologické firmy, ktoré sa zapojili do Hackvirus.sk ako partneri. „Prvé dve riešenia boli v rámci aktivity Hackvirus.sk dotiahnuté do formy prototypov. Obsahujú minimálnu funkčnosť (MVP), tak aby mohli byť použiteľné resp. aby sa dali predviesť,“ hovorí Marek Grác, COO a podpredseda predstavenstva Asseco Central Europe.  „Existuje množstvo ďalších vlastností, ktoré by bolo možné doplniť, ak tieto riešenia získajú podporu od vlády, ministerstva zdravotníctva alebo krízového štábu. Špeciálne, tie riešenia, ktoré vyžadujú integráciu, bude potrebné posúdiť aj z pohľadu existujúcej infraštruktúry a integračných možností na strane štátnych systémov.“

Technologické riešenia

Mobilná aplikácia na samo-registráciu občanov umožňuje ľuďom požiadať o registráciu na vyšetrenie COVID-19. Aplikácia položí používateľovi niekoľko otázok týkajúcich sa príznakov, cestovateľskej anamnézy a výskytu ochorenia v okolí. Potom identifikuje človeka jednoduchým spôsobom cez fotografiu občianskeho preukazu a rozpoznanie jeho údajov. Všetky takto zozbierané údaje odošle bezpečným spôsobom do centrálnej evidencie. Okrem toho obsahuje dôležité informácie o tom, aké opatrenia je potrebné dodržiavať. Možnosť samo-registrácie je dôležitá aj kvôli odľahčeniu preťažených call centier a linky 155 pri hromadnom náraste počtu nakazených. Overenie prostredníctvom občianskeho preukazu zabezpečuje firma Innovatrics, ktorá sa zapojila do iniciatívy a robí podobné riešenie v bankovom sektore.

Vývoju mobilnej aplikácie Tracking  alebo sledovaniu nakazených na COVID-19 sa venuje viacero špecialistov mimo iniciatívy Hackvirus.sk. Cieľom aplikácií je okrem získania informácie o pôvodcovi nákazy aj identifikácia ďalších potenciálnych pacientov, s ktorými sa pôvodca nákazy stretol v poslednom období. Ambíciou Hackvirus.sk je spojiť všetky rozpracované projekty, aby priniesli jedno ucelené riešenie.

Platforma Odborní dobrovoľníci zhromažďuje všetkých odborníkov-dobrovoľníkov, hlavne z radov medicínskej obce – ako napríklad študentov medicíny, sestry, farmaceutov, zdravotníckych pracovníkov, zubárov a podobne. Cieľom je zhromaždiť všetkých ochotných a schopných dobrovoľníkov na jednu platformu, kde ich je možné vzdelávať, ale aj aktivizovať. V krízovom stave by mala platforma slúžiť pre nemocnice tak, aby ich vedeli v stave preťaženého zdravotného systému operatívne využiť.

Mobilná aplikácia na samo-registráciu občanov je pripravená na odovzdanie štátu, platforma Odborní dobrovoľníci je v stave MVP a bude sfinalizovaná do konca tohto týždňa.

Ďalšie aktivity

Občianska iniciatíva Hackvirus.sk chce pokračovať v zbieraní nápadov či zaujímavých podnetov. Všetky nápady budú pravidelne analyzované a vyhodnocované. V prípade podnetných návrhov ich bude technologická obec združená okolo iniciatívy realizovať a prinášať občanom Slovenska.

Značky:

O autorovi

Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií a tiež videoreportáží. Snažím sa byť na každej lepšej tlačovke či už na Slovensku alebo v zahraničí. Mám rád fotografovanie a tiež cestovanie.

Pridaj komentár

Objednajte si ročné predplatné časopisu TOUCHIT, teraz s užitočnou príručkou
Začíname so smartfónom.Iba za 22,99 €.
Kliknite a zistite viac>>