Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aplikáciu na testovanie kvality pevného a mobilného internetového pripojenia RÚ MobilTest, ktorá je bezplatne  dostupná na www.meracinternetu.sk, používajú okrem spotrebiteľov aj organizácie.

Najnovším príkladom použitia sú posádky Záchrannej zdravotnej služby (ZSS). Ďalším z príkladov použitia sú Železnice Slovenskej Republiky, Bratislava („ŽSR“), ktoré aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora. Aplikáciu používajú aj niektorí telekomunikační operátori. Z operátorov aplikáciu najviac využíva O2 Slovakia, s.r.o.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky informovalo Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb („RÚ“), že mobilnú  aplikáciu RÚ MobilTest v súčasnosti využíva 104 posádok ZSS a ďalšie posádky ju plánujú využívať v najbližšom období. Posádky ZSS používajú aplikáciu v prípadoch, keď si z pracovných dôvodov potrebujú overiť kvalitu internetového pripojenia. Aplikáciu používajú len v prípadoch, keď im to situácia dovolí a nevyžaduje si riešiť vážny stav pacienta.

Dá sa predpokladať, že aplikáciu budú postupne používať aj ďalšie zložky, ktoré si potrebujú overiť kvalitu pevného a mobilného internetového pripojenia pomocou nezávislého meracieho nástroja. Aktuálne RÚ v tejto veci komunikuje s Ministerstvom vnútra SR.

ŽSR v lete 2017 aplikáciu použili v rámci verejnej súťaže na výber mobilného operátora. Od mobilných operátorov požadovali, aby bolo v kľúčových lokalitách ŽSR plnohodnotné pokrytie sieťou mobilných hlasových a dátových služieb 2G, 3G, 4G, poskytovanou prostredníctvom najvyššej technológie v danej lokalite. Keďže mobilní operátori súhlasili s vykonaním merania prostredníctvom tejto aplikácie, ŽSR zrealizovali merania 42 pracovísk po celej Slovenskej republike. V každej z lokalít zrealizovali 3 merania každého operátora.

Výsledky všetkých doteraz vykonaných testov sú k dispozícii na  www.meracinternetu.sk. Používateľ mobilnej aplikácie RÚ MobilTest si môže otestovať svoje internetové pripojenie v miestach, kde sa často pohybuje, napr. v okolí svojho domu, práce alebo školy, víkendovej chaty a na cestách k nim. Svoje merania nájde na mape a môže ich následne porovnať s výsledkami meraní iných používateľov, ktoré urobili na rovnakých miestach, v podobnom alebo inom čase, v sieti rovnakého alebo iného operátora. Aplikácia je užitočná aj pri plánovaní dovoleniek alebo výletov po Slovensku. Krátke video o využití aplikácie je dostupné na YouTube.

MobilTest je dostupný v slovenskom a anglickom jazyku pre všetky moderné webové prehliadače a (inteligentné) mobilné telefóny s operačným systémom Android a iOS. Umožňuje testovať: rýchlosť sťahovania dát (od servera merania k užívateľovi), rýchlosť odosielania dát (od užívateľa k serveru merania), ping (odozvu), stratu paketov, transparentnosť pripojenia a intenzitu signálu (v závislosti od zariadenia a operačného systému). Ďalej ponúka napr.: možnosť synchronizovať výsledky testov z niekoľkých rôznych zariadení, mapu zobrazujúcu celkové výsledky testov, otvorené dáta a otvorené zdrojové kódy. Aplikácia je na stiahnutie do mobilov a tabletov bezplatne dostupná v internetových obchodoch Apple Store a Google Play Store pod názvom „RU MobilTest“.