Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ataccama ONE verzia 14 je jednotná platforma na master data management a analytiku s vylepšenou self-service funkcionalitou.

Česko-kanadská spoločnosť Ataccama zo svojho Data People Summitu v Bostone oznámila novú významnú aktualizáciu svojej platformy Ataccama ONE na správu firemných dát. V jednom kompletnom riešení prepája Data Catalog, Data Governance, Data Quality a Data Observability. Nová verzia 14 je obohatená aj o nové funkcie, ktoré posilňujú jej stratégiu poskytovania komplexnej správy dát a umožňujú demokratizáciu dát pre spoločnosti celosvetovo.

„V novej verzii prinášame našim zákazníkom ešte väčšiu všestrannosť našej platformy. Aktualizácia ponúka používateľom zjednodušený prístup k dátovým zdrojom v spoločnosti a navyše možnosť lepšie spolupracovať na úlohách správy dát – skúmať dáta, vytvárať vlastné vizualizácie a metriky a každodenne využívať dáta bez námahy a produktívnejšie. Je to dôležitý krok pre podporu našej misie pre inovácie založenej na dátach a demokratizácii dát,“ hovorí Martin Záhumenský, šéf slovenskej pobočky a CPTO Ataccama.

Martin Zahumenský, AtaccamaZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Martin Zahumenský, Ataccama

Jadrom novej verzie je modernizovaný dátový katalóg Ataccama ONE, ktorý je rozšírený o väčšie možnosti spolupráce, compliance a aktivácie dát, spoločne s modulom Data Observability vytvoreným pre podnikové použitie. Ataccama sa stala prvým dodávateľom v tejto oblasti, ktorý poskytuje end-to-end kvalitu dát a pozorovateľnosť dát s natívnym spracovaním na platforme Snowflake.

Medzi ďalšie funkcie novej verzie V14 patria:

  • Funkcia na spoluprácu: Zahŕňa konfigurovateľné obchodné pracovné postupy, komentáre, úlohy a tímovú schránku.
  • Prepracovaný model oprávnenia: Podporuje modely Curated aj Federated Data Governance a teraz lepšie podporuje decentralizované prístupy, ako je napríklad Data Mesh.
  • Katalóg reportov: Umožňuje spoločnostiam vytvoriť jediné miesto na indexáciu a dokumentáciu správ z rôznych zdrojov. Funkciu podporuje Data Stories spoločnosť Ataccama, podpora Power BI, Tableau a ďalších nástrojov bude k dispozícii v roku 2023.
  • Vizuálny prieskumník dát (Visual Data Explorer): Nová funkcia, ktorá používateľom umožňuje rýchlo a bez námahy skúmať dáta a vytvárať dátové vizualizácie a vlastné metriky priamo v katalógu dát.
  • Poskytovanie a export dát: Umožňuje používateľom exportovať a synchronizovať dáta z katalógu do externých databáz.
  • ONE Data: Nový modul, ktorý používateľom umožňuje spolupracovať a vytvárať spravované dátové súpravy a referenčné dáta priamo z katalógu, s integrovanou dĺžkou platnosti a správou.

Prvenstvo v odbore

Najnovší modul Data Observability vychádza z rozsiahlych skúseností v oblasti kvality dát a špičkových možností automatizácie zisťovania dát. Vlastníkom systémov, dátovým inžinierom a správcom dát umožňuje sledovať celé dátové systémy s minimálnou konfiguráciou a funkciami na správu kvality dát založenými na umelej inteligencii a metadátach. Poskytuje tak prehľad o stave dátových systémov a upozorňuje používateľov na problémy s kvalitou dát, anomálie, zmeny schém alebo neobvyklé zmeny v objeme dát. Používatelia môžu problémy preskúmať a opraviť skôr, než sa dostanú ďalej v dátovom kanáli. Modul je k dispozícii ako súčasť platformy Ataccama ONE a ako samostatné riešenie SaaS dostupné na adrese https://portal.ataccama.com/. Používatelia sa teraz môžu zaregistrovať na bezplatné vyskúšanie.

Verzia 14 prináša na trh aj prvé podnikové riešenie Data Quality and Observability, ktoré bolo navrhnuté tak, aby využívalo pracovnú záťaž SaaSové technológie Snowflake prostredníctvom knižnice Snowpark. Ataccama využíva Snowpark na natívne uskutočňovanie úloh profilovania dát, kontrolu kvality dát a pozorovateľnosť dát, čo prináša významné výkonnostné výhody a eliminuje potrebu presúvať dáta mimo prostredia Snowflake. Vylepšená platforma obsahuje tiež ONE Portal, novú cloudovú bránu pre používateľov Ataccama, ktorá poskytuje samoobslužný prístup k jej produktom.

„Rok 2022 bol pre spoločnosť Ataccama rokom významného rastu. Zaznamenali sme výrazný nárast klientov a zdvojnásobili sme veľkosť nášho vývojového tímu, aby sme mohli pokračovať v inováciách a investíciách do našej jednotnej platformy na správu dát s pridanou hodnotou,“ hovorí Michal Klaus, CEO Ataccama. „Tento skok vpred bol podporený rastúcim globálnym dopytom po pokročilej správe dát a tiež našou nedávnou investíciou rastového kapitálu od spoločnosti Bain Capital Tech Opportunities. K tomuto rozmachu však prispeli najmä zákazníci spoločnosti Ataccama, ktorí sú spolutvorcami našej platformy a kľúčom k nášmu úspechu.“

Značky: