Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Atos oznámila, že ju nezisková organizácia CDP ocenila za aktivity v boji proti globálnemu otepľovaniu. Na základe klimatického reportingu za rok 2021 ju zaradila do prestížnej A-kategórie. Spoločnosť Atos tak patrí medzi 2 % firiem,  ktoré sa vyznačujú vysokou výkonnosťou v oblasti ochrany životného prostredia. Do skupiny lídrov CDP sa Atos dostal už deviaty rok po sebe.

Cieľom globálnej environmentálnej organizácie CDP, ktorá patrí medzi zakladajúcich členov iniciatívy Science Based Targets, je viesť firmy a vlády k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Vo svojom hodnotení posudzuje viac ako 13-tisíc spoločností z celého sveta, ktoré reprezentujú 64 % globálnej trhovej kapitalizácie.

Atos získal ocenenie za svoje aktivity v oblasti znižovania emisií, zmierňovania klimatických rizík a vývoja nízkouhlíkovej ekonomiky. Ocenenie vychádzalo z údajov, ktoré spoločnosť nahlásila prostredníctvom dotazníka CDP o klimatických zmenách za rok 2021.

Finalizácia pravidiel Parížskej dohody na tohtoročnom COP26 je pozitívnym krokom k dosiahnutiu cieľov Parížskej dohody a preukázaním globálneho odhodlania znižovať emisie a obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia,“ povedal Philippe Mareine, Chief Digital & Transformation Officer a šéf CSR v Atose. „Pred nami je však stále množstvo tvrdej práce. V Atose sme odhodlaní znižovať našu vlastnú uhlíkovú stopu, investovať do dekarbonizačných technológií a podporovať pri tom aj našich klientov. Ocenenie od CDP a naše zaradenie do A-kategórie sú výsledkom nášho zanietenia pre životné prostredie a povzbudzujú nás, aby sme rok po roku ďalej napredovali.“

Atos ako líder bezpečného a dekarbonizovaného digitálneho odvetvia v roku 2021 posilnil svoje ambície v oblasti životného prostredia. Spoločnosť sa zaviazala do roku 2025 znížiť o 50 % globálne emisie uhlíka, ktoré má pod kontrolou a na ktoré má vplyv (základom je rok 2019). Tento zámer je plne v súlade s Parížskou dohodou, ktorej cieľom je do roku 2050 obmedziť globálne otepľovanie planéty na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím.

Medzi významné úspechy Atosu patria:

 • Zníženie globálnej uhlíkovej stopy skupiny v roku 2020 o 15 % (2,8 milióna ton CO2), z čoho je odhadom 10 % štrukturálnych (5 % následok COVID-19).
 • Dosiahnutie uhlíkovej neutrality podľa štandardu PAS 2060 pre emisie, na ktoré má spoločnosť vplyv od roku 2018.
 • Zvýšenie podielu obnoviteľnej/nízkouhlíkovej energie vo všetkých dátových centrách z 32 % v roku 2019 na 77 % v roku 2021 a zníženie globálnej spotreby energie v dátových centrách o 15 % v roku 2021 v porovnaní s rokom 2019.
 • Záväzok dosiahnuť plne elektrický vozový park do roku 2024 s cieľom znížiť emisie 5500 automobilov spoločnosti.
 • Získanie certifikácie ISO 14001 v 90 % lokalít spoločnosti (kancelárií a dátových centier).
 • Zavedenie interného cenníka CO2 (80 €/ tona CO2) s cieľom nasmerovať obchodné rozhodnutia k dekarbonizácii, ako aj nasadenie zelenej aplikácie pre väčšie zapojenie zamestnancov.
 • Zavedenie záväzných Dohôd o úrovni dekarbonizácie (DLA) pre zákazníkov. Skupina vyvážila 50 miliónov ton CO2 od svojich zákazníkov a predpokladá, že môže znížiť ich vlastné uhlíkové emisie o 15-20 %.
 • Popredné postavenie na európskom trhu superpočítačov vďaka vývoju energeticky najefektívnejšieho radu superpočítačov na svete, BullSequana X. Na konci roka 2021 bude 18 zo 100 energeticky najefektívnejších superpočítačov sveta od Atosu.
 • Zapájanie dodávateľov a partnerov prostredníctvom ambicióznych dekarbonizačných plánov na zníženie nepriamych emisií (Scope 3) o 50 % do roku 2025 (základom je rok 2019).
 • Posilnenie vlastných odborných znalostí v oblasti dekarbonizácie vďaka akvizícii spoločnosti EcoAct a ďalších špecializovaných startupov (tier One, Greenspector, Plan A) v rámci svojho programu Scaler
 • Investície do výskumu a vývoja v oblasti dekarbonizácie. S viac ako 70 patentmi v oblasti superpočítačov sa Atos zapája do výskumu superpočítačov a dátových centier napájaných energiou zo zeleného vodíka, blockchainových technológií pre výkonnejšiu recykláciu alebo kvantových technológií, umožňujúcich vytváranie nových materiálov, ktoré by vstrebávali CO2 z atmosféry. Vedecká komunita Atosu nedávno zorganizovala konferenciu o výpočtovej technike a úložiskách, založených na DNA.

Viac informácií o aktivitách Atosu s cieľom dosiahnuť Net Zero nájdete na https://atos.net/en/solutions/decarbonization

Značky: