Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosti Atos, globálny líder v digitálnej transformácii a Emerson, globálny líder v oblasti softvéru a inžinierstva oznámili uzatvorenie dohody o spolupráci. Výrobcom v odvetví biologických vied budú poskytovať softvér, implementácie, podporu prevádzky a údržbu životného cyklu, aby im pomohli digitalizovať ich operácie.

Komplexné softvérové portfólio Emersonu v kombinácii s hĺbkovými odbornými znalosťami spoločnosti Atos v oblasti systémovej integrácie pomôže firmám z oblasti biologických vied vyťažiť čo najviac z digitálnej transformácie a maximalizovať návratnosť ich investícií do implementácie a podpory technológií.

Súčasní výrobcovia v odvetví biologických vied si uvedomujú hodnotu digitálnych výrobných technológií pri uvádzaní život zachraňujúcich liečebných postupov na trh pre pacientov v núdzi bezpečným a rýchlym spôsobom. Emerson a Atos budú s výrobcami v tomto odvetví úzko spolupracovať. Poskytnú im špecializovaný softvér a služby, ktoré im pomôžu dosiahnuť flexibilnejšiu, modulárnu výrobu s technológiami, ktoré umožňujú nasadenie v reálnom čase a autonómnejšiu prevádzku.

Ponuka Emersonu v oblasti biologických vied zahŕňa riešenia ako modelovací softvér v reálnom čase Process and Knowledge Management™, systém na vykonávanie výroby Syncade™ a simulačný softvér Mimic™. Zákazníkom budú dostupné vo forme predplatného prostredníctvom platformy Guardian Digital Experience.

Používatelia tak dokážu lepšie škálovať a získajú zvýšenú flexibilitu pri pilotných riešeniach, ktoré by inak mohli z dôvodu privysokej réžie a stopy len ťažko implementovať.

Spoločnosť Atos poskytne používateľom komplexného softvéru Emerson implementáciu, školenia a nepretržitú produktovú podporu. Atos využije svoje odborné konzultačné znalosti v oblasti biologických vied a ponúkne komplexné riadenie zmien na zabezpečenie vysokej miery osvojenia si riešení vo všetkých funkciách zapojených zákazníkov.

Značky: