Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) a jeho partneri po uplynulých úspešných ročníkoch otvárajú aj počas týchto letných prázdnin Automobilovú JUNIOR Akadémiu (AJA).

Spolu so Strojníckou fakultou v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou v Trnave a spoločnosťami Volkswagen Slovakia a Groupe PSA Slovakia pripravujú opäť nové zážitky pre žiakov základných škôl a príležitosť nahliadnuť do sveta automobilov, zoznámiť sa s najnovšími trendami v tomto odvetví. Deti sa budú môcť oboznámiť aj so životom, prácou a štúdiom na technických fakultách STU. Ambíciou Automobilovej JUNIOR Akadémie je aj propagovať a podporiť záujem mladých ľudí o štúdium technických a prírodovedných smerov.

Letný tábor s automobilovou tematikou štartuje 8. júla v Trnave a 19. augusta v Bratislave a je určený žiakom vo veku 12 až 16 rokov. Pobyt v letnom tábore je rozdelený medzi automobilku a univerzitu, časť pobytu teda žiaci strávia v škole a druhú časť priamo vo výrobe.

“Automobilovú JUNIOR Akadémiu spoločne s automobilkami a univerzitami organizujeme už štvrtý rok a ohlasy na tento projekt sú zatiaľ veľmi pozitívne,” hovorí Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. “ Naša motivácia je jednoznačná. Radi by sme otvorili svet techniky už pre deti základných škôl a ukázali im, že tento svet môže byť nielen zábavný, ale aj zaujímavý. A možno sa pre niektorých stane aj svetom, kde prežijú svoj profesionálny život.”

Projekt AJA umožňuje žiakom lepšie spoznať technické vedy, zároveň však odráža aj potreby automobilového priemyslu, ktorý je pre Slovensko kľúčový. Zväz automobilového priemyslu SR vyvíja celoročne množstvo aktivít, ktoré podnecujú verejnú diskusiu o nutnosti motivovať súčasné generácie k štúdiu vedy a techniky tak, aby kľúčové odvetvie nášho priemyslu malo dostatok kvalifikovaných odborníkov. Pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu totiž stále prevládajú netechnické odbory. Okrem toho viac ako 55% absolventov vysokých škôl nie je zamestnaných v odbore, ktorý vyštudovali. Pri prepočte nákladov na ich vzdelávanie to znamená, že štát ročne vynaloží viac ako 140 miliónov euro zbytočne.

“Aj napriek tomu, že Slovensko je priemyselným štátom, podľa oficiálnych štatistík v priemysle bude v najbližšom období celkovo chýbať až 40 000 kvalifikovaných pracovníkov, “ hovorí Alexander Matušek. “Len automobilový sektor ich potrebuje do roku 2020 okolo 14 000. Automobilová JUNIOR Akadémia  má preto aj ambíciu zábavnou formou zanietiť mladých ľudí pre profesie technického smeru a zároveň zvýšiť záujem o technické vzdelávanie na Slovensku.”

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Automobilová JUNIOR Akadémia dáva príležitosť žiakom základných škôl hravou formou a praktickými cvičeniami obohatiť ich svet zaujímavosťami z vedy a techniky, ale aj fyziky či chémie v súvislosti s automobilmi a ich výrobou. Predošlé ročníky letného automobilového tábora dopadli nad očakávania a deti odchádzali domov s plným batohom zaujímavých skúseností, zážitkov a nových priateľstiev. Žiaci si vyskúšali tvorbu kreatívnych autosedačiek, manipuláciu s robotmi, adrenalínové jazdy, či virtuálnu realitu. Vzdelávali sa aj na prednáškach priamo na univerzitách, ktoré pre nich pripravili odborní pedagógovia a vyskúšali si aj dizajn kreatívneho modelu auta. Program bol veľmi atraktívny a nebude tomu inak ani tento rok.

„Som veľmi rád, že som sa mohol spolu s bratom zúčastniť denného tábora, kde som získal aj niekoľko cien za súťaže. Môj brat, Dominik, dokonca získal aj medailu,“  hovorí Matúš.

„Mne sa najviac páčila možnosť ovládať robota na zvarovni v automobilke, alebo po testovaní malých autíčok vyskúšať reálnu jazdu na testovacej dráhe,“ doplnil svojho brata Matúš.

„Našli sme si veľa nových kamarátov, ktorí sa s nami zúčastnia tohto ročníku,“ s nadšením rozprávali bratia Dominik a Matúš.

„Ľúbilo sa mi, že každý deň sme boli na rôznych miestach. Najviac som sa tešil z off-road jazdy a jazdy e-upom“ poznamenal Matej, absolvent AJA.

Počas tohtoročnej Automobilovej JUNIOR Akadémie 2019 si žiaci vyskúšajú napríklad adrenalínovú jazdu na offroadovej dráhe, jazdu na elektrickom vozidle a zostroja svoj vlastný model auta. Navštívia zážitkové centrum Aurélium, zažijú 3D prehliadku a objavia svet robotiky. Stanú sa aj súčasťou formulových tímov a svoje sily si zmerajú v mnohých súťažiach a hrách. Automobilová JUNIOR Akadémia žiakom opäť otvára možnosť vyskúšať si s veľkou dávkou zábavy štúdium technických smerov a načerpať motiváciu pri spoznávaní tajuplného sveta moderných technológií priamo v automobilke. Autenticitu akadémie podčiarkuje žiacky index a záverečná slávnostná promócia za prítomnosti rodičov, na ktorej všetci zúčastnení dostanú od dekana fakulty diplom s potvrdením o úspešnom absolvovaní Automobilovej JUNIOR Akadémie.

Na letný tábor v Automobilovej JUNIOR Akadémii sa bude možné prihlásiť od 27. marca 2019. Všetky potrebné informácie, spolu s prihlasovacím formulárom, nájdu záujemcovia na webovej stránke www.ajakademia.sk.

Značky: