Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Axis Communications uviedla na trh prvú termometrickú kameru na svete AXIS Q1961-XTE s ochranou pred výbuchom, ktorá bola špeciálne navrhnutá a certifikovaná pre použitie v nebezpečnom prostredí označovanom ako Zóna/Divízia 2.

Kamera umožňuje vzdialené monitorovanie teploty, čím optimalizuje efektivitu prevádzky. Navyše môže detekciou vzdialene pokrývať rizikovejšie prostredie Zóna/Divízia 1. Axis tiež oznámil uvedenie svojho prvého sieťového megafónu AXIS XC1311 s ochranou pred výbuchom s certifikáciou pre použitie v Zóne/Divízii.

Novými produktmi spoločnosť Axis nadväzuje na uvedenie prvej kamery na svete s ochranou pred výbuchom, ktorá bola navrhnutá špeciálne do nebezpečného prostredia s označením Zóna/Divízia 2 (model AXIS P1468-XLE z r. 2023). Dokazuje tým, že svoju ponuku kamier s ochranou pred výbuchom chce naďalej rozširovať, aby pokryla oveľa širšie potreby zákazníkov a trhu.

Prvá termálna kamera Zóna/Divízia 2 zníži náklady na monitoring

Termokamera AXIS Q1961-XTE je prvá termometrická kamera na svete špeciálne navrhnutá a certifikovaná pre prostredie Zóna/Divízia 2. Disponuje ochrannými prvkami pred elektrickým oblúkom, iskrami a prehriatiu, plastovými komponentmi so zvýšenými ohňovzdornými vlastnosťami a tiež bezpečným káblovým pripojením. Umožňuje lepšie monitorovať teplotu v Zóne 2/21 ako aj v nebezpečných oblastiach Triedy I/II/III Divízie 2. Doposiaľ boli na trhu k dispozícii len termokamery pre Zóna/Divízia 1, ktoré sú však veľmi nákladné, takže ich nasadenie v Zóna/Divízia 2 pre vzdialené monitorovanie teploty bolo väčšinou cenovo neúnosné. Vďaka účinnému rozsahu detekcie teploty dokáže kamera AXIS Q1961-XTE monitorovať teplotu nielen v Zóna/Divízia 2, ale je možné ju inštalovať aj v blízkych priestoroch o stupeň rizikovejšej Zóna/Divízia 1. Tým je možné znížiť náklady na hardvér v miestach, kde sa v súčasnej dobe používajú drahšie termometrické kamery s certifikáciou Zóna/Divízia 1.

Vzdialené monitorovanie teploty a automatické upozornenia z kamery zvyšujú účinnosť prevádzky. Systém dokáže s predstihom upozorniť na prehriatie zariadení a zvyšuje tým rýchlosť a účinnosť reakcie v porovnaní so zariadením, ktoré je závislé na manuálnom pozorovaní konkrétneho miesta v konkrétnom čase. Vďaka dostupnosti tejto technológie v nebezpečnej oblasti Zóna/Divízia 2 je teraz možné optimalizovať a zvýšiť bezpečnosť prevádzkových procesov v kritickej infraštruktúre a priemyselnom prostredí, ako sú napr. nakladanie s odpadmi alebo recyklácia.

Oproti snímačom statického teplomeru poskytuje nová termometrická kamera Axis údaje o teplote vo veľkom priestore a umožňuje tak získať komplexné údaje o stave strojov alebo danej aplikácie. Kamera môže napríklad monitorovať teplotu rotačných strojných zariadení, ako sú dopravníky, pričom výstražné algoritmy ignorujú falošné poplachy, spôsobené napríklad emisiami výfukových plynov vozidiel.

Údaje o teplote z rôznych monitorovaných zón sú k dispozícii vo forme metadátového toku, ktorý sprístupní štatistiky o teplote v čase a umožní sledovaniu trendov. Vďaka tomu je možné zefektívniť prevádzku napr. preventívnou údržbou v reakcii na včasné príznaky teplotných výkyvov mimo prijateľnú odchýlku, čím sa minimalizuje možnosť neplánovaných odstávok zariadení.

Termokamera AXIS Q1961-XTE môže vzdialene monitorovať teplotu v rozmedzí od -40°C do 350°C. Kamera automaticky upozorní na prekročenie zvolenej hornej hranice teploty alebo jej pokles pod nastavenú medznú hodnotu a môže odoslať varovanie, pokiaľ sa teplota príliš rýchlo zvýši alebo zníži. Vybavená je 10 nastaviteľnými detekčnými oblasťami s automatickými výstrahami. Bodové meranie teploty je možné vykonávať kdekoľvek v zornom poli kamery. Je tak možné jednoducho zistiť presnú teplotu v konkrétnych miestach.

Sieťový „tlampač“ s ochranou pred výbuchom

Sieťový tlakový reproduktor s ochranou pred výbuchom AXIS XC1311 je certifikovaný do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, vrátane Triedy I, Divízia 1, Skupiny A, B, C, D a Zóna 1 IIC a 21 IIIC. Ochrana reproduktoru pred výbuchom je zabezpečená tým, že elektronika a napájacie prípojky sú umiestnené v hliníkovej komore. Rovnako ako pri kamerách Axis s ochranou pred výbuchom vyžaduje konštrukcia a výroba tiež podľa noriem ochrany pred výbuchom plnú sledovateľnosť všetkých kritických súčastí po dobu 10 rokov.

Megafón rozširuje bezpečnostný systém o živé alebo predpripravené hlasové správy, ktorými môžu používatelia reagovať na aktuálne dianie v mieste inštalácie. V spojení so sieťovou kamerou vybavenou analytickými funkciami rozširuje funkcionalitu bezpečnostných systémov a zvyšuje rýchlosť a účinnosť zvukových výstrah v nebezpečných priestoroch. Prispieva tiež k lepšej ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, pretože napr. môže hlásiť pripomienky na nosenie osobných ochranných pomôcok, ako sú ochranné prilby, pokiaľ napr. kamera sama detekuje ich neprítomnosť na pracovisku.

Vďaka otvoreným štandardom možno megafón ľahko integrovať s inými systémami, ako sú napr. VoIP telefónia a IP kamery, alebo systémy analýzy, či už priamo od spoločnosti Axis alebo aj od iných výrobcov.

Termokamera AXIS Q1961-XTE a sieťový tlampač AXIS XC1311 s ochranou pred výbuchom sú už k dispozícii prostredníctvom distribučných kanálov spoločnosti Axis.

Značky: