Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Bez cloudu sa slovenské firmy v budúcnosti zrejme nezaobídu, bankový sektor nevynímajúc. Na čoraz väčšie využívanie cloud computingu v priemysle i službách tlačí aj Európska komisia. V západnej Európe aj v Amerike sa do cloudu  presúva drvivá väčšina bánk. Cloudovým riešeniam sa otvárajú čoraz viac aj české finančné inštitúcie. Banky na Slovensku sú napriek tomu stále pomerne opatrné. Podľa spoločnosti Enehano však nie je dôvod na obavy, naopak, cloud im môže pomôcť napríklad zefektívniť procesy, ale aj včas odhaliť podvody. Naopak, príliš dlhé váhanie so zavedením cloudových riešení môže banky obrať o konkurenčnú výhodu aj o flexibilitu.

Konzervatívni Slováci

Na Slovensku síce využíva cloudové riešenia len 36 % firiem, je to však o desať percent viac než tomu bolo  v roku 2020. Spoločnosti v našom regióne sa síce postupne otvárajú cloud computingu, no ešte stále sme sa nedostali na úroveň priemeru Európskej únie, kde služby cloudu využíva 41 % firiem a v susednom Česku dokonca až 44 % spoločností. Prejavuje sa to aj v bankovom sektore. Vo svete siaha po cloude už drvivá väčšina bánk , no aj v tejto oblasti ťahá Slovensko za kratší koniec: „Dá sa povedať, že 10 z 10 najväčších európskych bánk využíva  cloudové riešenia formou Sofware-as-a-Service, pričom pionierom v tejto oblasti je Salesforce, ktorý on-premise formu ani neponúka. A pritom ho využíva väčšina finančných inštitúcií po celom svete. K ďalšiemu porovnaniu nemusíme ísť ďaleko – v Českej republike používa tieto cloudové riešenia 6 z 10 najväčších bánk. Na Slovensko trend prichádza zatiaľ len postupne a toto riešenie začínajú u nás implementovať dve prvé banky,“ hovorí Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano Solutions.

Osobné údaje sú chránené aj v cloude

Cloud pomáha bankám zrýchliť procesy, lepšie analyzovať dáta, predchádzať oneskoreniu platieb a aj  odhaľovať podvody a podozrivé finančné transakcie. Hoci finančný sektor prijíma u nás cloudové technológie pomaly kvôli obavám z toho, že sa vzdá svojich starších lokálnych aplikácií, dodržiavaniu predpisov a otázkam ochrany osobných údajov, práve technológie môžu pomôcť plniť ich obchodné ciele a zároveň uspokojovať potreby zákazníkov. „Využitie verejného cloudu nezbavuje banku zodpovednosti za zabezpečenie ochrany osobných údajov, dôvernosti, integrity a dostupnosti dát. Na túto oblasť myslí aj regulátor a banky sa pri využívaní verejných cloudových služieb musia držať presne stanovených predpisov*. Pre finančné inštitúcie je však prechod do cloudu vždy krokom vpred, jednak z hľadiska efektívnejšieho poskytovania služieb a jednak z hľadiska konkurenčnej výhody a často aj z pohľadu možného rozširovania svojho pôsobenia aj do iných krajín,“ vysvetľuje Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano Solutions.

Bezpečnostné otázky

Mnohé firmy sa tiež v súvislosti s prechodom na cloudové riešenia obávajú, či je bezpečné využívať software, ktorý beží na vzdialenom zariadení, alebo mať dáta uložené v inej krajine. Odborníci majú na to jasnú odpoveď:  „Pokiaľ ide o bezpečnosť z pohľadu zlyhania hardvéru alebo straty dát, potom je cloud jednoznačne bezpečný. Pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, na ochranu dát musíme dbať bez ohľadu na to, kde sú uložené. Kvalitný cloudový poskytovateľ však štandardne zabezpečuje služby na úrovni monitorovania a upozorňovania na možné zraniteľnosti, hrozby či problémy. Z hľadiska GDPR a ďalších regulácií je u každého kvalitného cloudového poskytovateľa k dispozícii celá škála potrebných certifikátov, ktoré dokladujú súlad s predpismi EÚ,“ uzatvára Gers.

*https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/fintech/cloud-computing/

Značky: