Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

BENESTRA získala certifikáciu ISO 27001 v najnovšej revízii 2013. Znamená to, že svojim klientom garantuje najvyššiu ochranu digitálnych informácií aj zariadení, používaných na prenos a skladovanie dát. Bezpečnostné štandardy idú nad rámec toho, čo ukladá legislatíva. Audit preveril aj dodržiavanie prísnych bezpečnostných pravidiel v samotnej spoločnosti. Bezpečnostný certifikát ISO 27001 má na Slovensku iba niekoľko firiem.

Čo znamená ISO 27001 pre zákazníka

Získaním certifikácie ISO 27001 dáva BENESTRA svojim zákazníkom jasný signál, že je odhodlaná chrániť svoje aj zákaznícke informácie pred neautorizovaným prístupom, poškodením, stratou alebo krádežou. V prípade dátových centier a virtuálnych služieb sa zákazníkove dáta dostávajú mimo zákazníkovu infraštruktúru – do cloudu operátora. Dôvera zákazníka v informačnú bezpečnosť je vtedy kľúčová. „Pocit bezpečia je niečo, čo podvedome všetci vyhľadávame tak v súkromnom ako aj pracovnom živote. Dnes, keď zákazník môže považovať informácie za svoje najdôležitejšie aktívum, firmy čoraz viac zohľadňujú informačnú bezpečnosť svojich dodávateľov,“ hovorí Lukáš Koller, obchodný riaditeľ BENESTRA, a dopĺňa: „Nie je to len o samotnom certifikáte; bezpečnosť riešime pre zákazníkov komplexne, vrátane konkrétnych služieb ako sú Managed Security alebo ochrana pred DDoS útokmi. Je totiž rozdiel cítiť sa bezpečne a byť v bezpečí.“

Čo je to ISO 27001

Celým oficiálnym názvom ISO/IEC 27001:2013 je systém pre procesné riadenie informačnej bezpečnosti organizácie. Jeho cieľom je zabezpečiť ochranu neustálym prispôsobovaním bezpečnostných opatrení, takže spoločnosť je o krok vpred pred prípadnými hrozbami a to nielen zvonka, ale aj zvnútra. Systém ochrany ISO 27001 spoločnosť používa na identifikáciu, analýzu a následné podchytenie možných rizík.

Samotnej certifikácii predchádzala dlhodobá a dôkladná príprava, ktorá vyvrcholila auditom. „Informačná bezpečnosť je oblasť, ktorej sa musíme venovať permanentne,“ hovorí Ivan Leščák, špecialista pre reguláciu a prepojenie v BENESTRE a zároveň garant celého projektu. „Práve preto sa v ďalšom období zameriame na vytvorenie komplexného systému riadenia, ktorý zahrnie aj riadenie kvality v zmysle normy ISO 9001.“

Značky: