Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podľa štúdie „Best Global Brands 2022“ spoločnosť Mercedes-Benz za posledný rok zvýšila hodnotu svojej ikonickej značky o desať percent.

To potvrdzuje úspešnú transformáciu spoločnosti so zameraním na elektrickú a softvérom riadenú budúcnosť. Transformácia značky Mercedes-Benz sa začala v roku 2021 odčlenením spoločnosti Daimler Truck a aktualizáciou stratégie. Cieľom je ešte výraznejšia orientácia na luxusný segment a dôsledné využívanie príležitostí na rast a zvyšovanie ziskovosti. Mercedes-Benz má ambíciu konštruovať najžiadanejšie vozidlá na svete a prevziať vedúce postavenie v oblasti elektrických pohonov a softvéru vozidiel. Ako spoločnosť oznámila v máji 2022, s cieľom dosiahnuť štrukturálne vyššiu pozíciu značky dôjde k zmene modelového portfólia. Strategické rozhodnutie, podľa ktorého chceme do roku 2030 v každom segmente ponúkať plnoelektrické vozidlá – ak to trhové podmienky umožnia, v kombinácii s cieľom, ktorým je dosiahnutie uhlíkovej neutrality vzhľadom na bilanciu CO2 do roku 2039, ešte viac posilňuje väzbu medzi luxusom a trvalou udržateľnosťou.

„Opätovné umiestnenie značky Mercedes-Benz na ôsmej pozícii, ako aj dvojciferný nárast hodnoty značky na viac ako 56 miliárd amerických dolárov potvrdzujú náš strategický zámer, ktorý zahŕňa definovanie udržateľného luxusu budúcnosti, ešte väčší dôraz na našich zákazníkov a povýšenie každého kontaktu s našou značkou na jedinečný zážitok. Som hrdá na to, že práca celého tímu pre našu značku sa vypláca a odzrkadlila sa na tomto skvelom výsledku,“ hovorí Bettina Fetzer, vedúca oddelenia komunikácie a marketingu spoločnosti Mercedes-Benz AG.

Centrom pozornosti je zákazník: jedinečné zážitky spojené so značkou na oslovenie nových cieľových skupín

Popri produktovom portfóliu je celý obchodný model ešte dôslednejšie orientovaný na luxus. Komunikácia a odbyt sa viac ako kedykoľvek predtým zameriavajú na želania a potreby zákazníkov. Značka Mercedes-Benz kladie veľký dôraz na to, aby svojich zákazníkov a potenciálne cieľové skupiny zastihla priamo v ich prirodzenom prostredí, kde by sa chcela dôveryhodne a autenticky etablovať prostredníctvom jedinečných a individuálnych zážitkov spojených so značkou. Na dosiahnutie tohto cieľa spoločnosť spolupracuje s osobnosťami a značkami z rôznych odvetví – od technológií cez módu, hudbu a film až po šport. Takáto kooperácia vytvára úplne nové perspektívy. Tie umožňujú získavať kontakt s cieľovými skupinami, ktoré by inak vôbec nemali prístup, prípadne majú len veľmi obmedzený prístup k automobilovému priemyslu. Odbytové kanály sú dôsledne zosúladené so skutočnými potrebami zákazníkov a súčasne sú online aj offline dopĺňané o inovatívne formáty a formy pôsobenia značky na trhu. Medzi ne patria napríklad komunita AMG Private Lounge, komunita G-Class Private Lounge, ako aj Mercedes-AMG Store v Dubaji. Súčasťou celkovej stratégie je aj nedávno otvorený Mercedes-Maybach Atelier v Šanghaji. 

„Best Global Brands“: zameranie na najlepšie značky na svete od roku 1999

Americká poradenská spoločnosť Interbrand od roku 1999 skúma a analyzuje najhodnotnejšie značky sveta. Prvých 100 najlepších značiek je každoročne zaradených do štúdie „Best Global Brands“, ktorá všetkých uchádzačov posudzuje podľa troch kritérií: Finančná výkonnosť produktov alebo služieb značky, Úloha značky v procese rozhodovania o kúpe a Sila značky z hľadiska zabezpečenia budúcich ziskov spoločnosti. Spoločnosť Interbrand ako prvá vyvinula metodiku hodnotenia značiek, ktorá je certifikovaná podľa normy ISO 10668. Medzinárodná norma určila štandardy na hodnotenie a spĺňa požiadavky na presnú peňažnú klasifikáciu značiek. Rebríček spoločnosti Interbrand nájdete na adrese: www.bestglobalbrands.com

Značky: