Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Len na povinné zmluvné poistenie sa pri dovolenke autom nespoliehajte.

Pri výbere havarijného poistenia či pripoistenia si však pozrite, čo všetko zahŕňa. „Dôležitá je aj kvalita asistenčných služieb poisťovne. Teda, či v prípade nehody alebo poruchy vozidla zabezpečí jeho odtiahnutie, posádke návrat domov alebo pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo a podobne,“ upozorňuje Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. Spoločnosť je komplexným poskytovateľom mobility a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu. Za inovácie v podnikaní nedávno skupina Business Lease získala ocenenie Frost & Sullivan New Product Innovation Award 2015.

Pri ceste autom na dovolenku by ste určite nemali opomenúť havarijné poistenie. Bez ohľadu na to, aký pozorný ste vodič, nikdy neviete, ako sa môžu zachovať iní účastníci cestnej premávky, prípadne či nedôjde k neočakávanej zmene technického stavu vozidla či inej nepredvídanej udalosti. Práve letné dovolenky zvyšujú frekvenciu vozidiel na cestách a únava či nepozornosť jej účastníkov môže predstavovať pre posádku a vozidlo nedozerné následky. Ďalšou hrozbou sú rôzne prírodné katastrofy – ako záplavy, víchrica, ale aj krádež vozidla a vandalizmus. Pri výbere havarijného poistenia či pripoistenia však rozhodne nemá zmysel zameriavať sa len na cenu. Práve rozsah poskytovaných služieb je dôležitý, aby ste hlavne v cudzine nezostali bezradne stáť napríklad na diaľnici bez toho, aby vás mal kto s nepojazdným vozidlom odtiahnuť.

Čo vám kryje poistka

Havarijné poistenie kryje náklady na odstránenie škôd na vašom vozidle spôsobené stretom s iným účastníkom dopravnej nehody, prípadne s iným predmetom, škôd spôsobených vandalizmom, krádežou vozidla, jeho častí a tiež živelnými udalosťami, ako požiar, víchrica, krupobitie, povodeň, záplava, pád stromov a iných predmetov, a iné.

Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia si havarijné poistenie obvykle vyžiada vašu spoluúčasť, a to do výšky dohodnutej v poistnej zmluve. Čím je vyššia cena poistky, tým je spoluúčasť nižšia, až nulová. Na rozbitie skiel sa napríklad štandardne vzťahuje havarijné poistenie, no znášate spoluúčasť. Ak ju chcete znížiť na nulu, možnosťou je pripoistenie. „Najčastejšie využívanou býva spoluúčasť 5 percent,“ konštatuje Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. Platí to nielen v prípade vozidiel súkromných osôb, ale zo skúseností Business Lease aj v prípade firemnej flotily. Spoločnosť Business Lease Slovakia je komplexným poskytovateľom mobility a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu. Vo svojej flotile má a spravuje viac ako 4000 vozidiel.

Asistencia musí byť asistencia

Práve v prípade poistnej udalosti je promptnosť reakcie poisťovne a jej asistenčné služby veľmi dôležitá. „Teda, či v prípade nehody alebo poruchy vozidla zabezpečí jeho odtiahnutie, posádke návrat domov alebo pokračovanie v ceste, náhradné vozidlo a podobne,“ upozorňuje Peter Kundlák. Hoci mnohé poisťovne asistenciu ponúkajú, nie vždy je súčasťou základného havarijného poistenia či asistenčných služieb napríklad aj odtiahnutie vozidla, a to aj zo zahraničia, preplatenie nákladov v spojitosti s uskladnením vozidla políciou pri totálnej škode a podobne. Dôležité je tak vopred si to v poisťovni zistiť, aby ste nezostali nepríjemne zaskočený, že v prípade poistnej udalosti budete musieť aj tak náklady na odťah vozidla hradiť sami. „Napríklad pri využívaní operatívneho lízingu Business Lease v prípade, že vodič potrebuje cestnú asistenciu respektíve odtiahnutie jeho vozidla alebo náhradné vozidlo, poskytuje vlastné asistenčné služby nonstop, aj počas sviatkov, na Slovensku aj v Európe,“ dodáva Kundlák.

Firemné vozidlo? Nárok vám zostáva

Ak využívate služobné vozidlo na súkromné účely, nárok na poistné plnenie v prípade poistnej udalosti vám ostáva. „Poisťovňa poskytuje poistné plnenie bez ohľadu na to, či k poistnej udalosti došlo na súkromnom alebo firemnom aute. Poisťovňu zaujíma, ako k nehode došlo a či ste nešli vedome do rizika, prípadne či sa na danú poistnú udalosť vzťahuje poistné krytie,“ upozorňuje Kundlák. Ak vám používanie služobného auta na súkromné účely povoľujú firemné smernice, treba i tak v prípade poistnej udalosti nehodu vždy riadne zdokumentovať.

Čo pri totálnej škode vozidla

Kým v prípade likvidácie škody z povinného zmluvného poistenia vinníka môže napríklad poisťovňa uplatniť amortizáciu, teda nepreplatí celé náklady na opravu a odpočíta si „zhodnotenie“ vozidla vďaka namontovaniu nových dielcov, v prípade likvidácie škody z havarijného poistenia amortizáciu neodpočíta.

Pokiaľ však dôjde k totálnej škode vozidla, napríklad ku krádeži alebo havárii auta, kde je nerentabilné vozidlo opravovať, poisťovňa poskytuje v prípade havarijného poistenia plnenie len do výšky trhovej ceny auta. „Havarijné poistenie sa uzatvára na cenníkovú cenu vozidla bez zliav. Táto suma je aj hornou hranicou plnenia poisťovne,“ upozorňuje Peter Kundlák. Trhová cena auta je tak v prípade jeho totálnej škody zvyčajne nižšia, než účtovná zostatková hodnota vozidla v čase poistnej udalosti. Klient poisťovne tak znáša rozdiel. „Môže ísť o tisícky eur. Preto napríklad pri operatívnom lízingu kryje finančnú stratu, teda rozdiel medzi účtovnou zostatkovou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a trhovou cenou auta, poistenie GAP lease. Business Lease ho dáva automaticky k havarijnému poisteniu,“ hovorí Kundlák.

Pripoistenie pomôže znížiť škodu

Ak si chcete znížiť spoluúčasť na nulu, prípadne rozšíriť rozsah poistenia, riešením môžu byť pripoistenia. Okrem pripoistenia čelného skla či batožiny sa dá dnes pripoistiť napríklad aj právna pomoc. Tá slúži v prípadoch, ak ste ako vodič zavinili dopravnú nehodu a prídete o vodičský či technický preukaz, respektíve je voči vám vznesené obvinenie z priestupku prípadne z nedbanlivostného trestného činu. Pripoistením je možné kryť aj trvalé následky úrazu alebo úmrtia kohokoľvek z posádky.

Pár rád na záver

  1. Neriskujte – Aj tá najlepšia poistka je vám nanič, ak ste jazdu neprispôsobili stavu vozovky a dostali ste napríklad na ceste aquaplaning. Poisťovňa vám môže krátiť plnenie. Rovnako môže krátiť plnenie, ak ste išli do rizika a snažili ste sa na ceste prekonávať prekážky ako popadané stromy či zatopenú cestu.
  2. Alkohol musí byť tabu – K výlukám poistenia patrí aj vedenie vozidla osobou bez vodičského preukazu či s požitím alkoholu alebo škody vzniknuté pri súťažiach a pretekoch.
  3. Defekt poisťovňa nepreplatí, ak… – Ak ste dostali len defekt, no k inej škode na vozidle nedošlo, náklady na opravu sa vám z havarijnej poistky nepreplatia.
  4. Nezabudnite si pribaliť kontakty – Ak sa vám stane nehoda v zahraničí, je dobré mať vždy pri sebe číslo nielen asistenčnej služby, ale aj slovenského konzulárneho oddelenia v danej krajine. Obvykle by vám mala po prechode hraníc prísť prostredníctvom mobilného operátora od Ministerstva zahraničných vecí SR aj sms s kontaktom, kam v prípade nehody, krádeže či inej poistnej udalosti volať. Získate tak cennú pomoc, ako vzniknutú situáciu riešiť.
  5. Priebeh poistnej udalosti zdokumentujte – Aby poisťovňa škodu preplatila, je dôležité riadne zdokumentovať priebeh poistnej udalosti. A to bez ohľadu na to, či privoláte políciu alebo nie. Privolajte ju, ak si nie ste istí výškou škody či určením vinníka. „Vodičov inštruujeme, aby zavolali políciu vždy, keď je predpokladaná škoda vyššia ako 4 000 eur. Prípadne aj v prípadoch, ak ju nevedia odhadnúť alebo vodičovi spôsobil škodu niekto iný,“ spresňuje Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia.
  6. Nelákajte zlodejov – Hoci sa poistka vzťahuje aj na krádež vozidla či jeho časti, v prípade krádeže vecí vo vozidle platí, že vám škodu poisťovňa preplatí len vtedy, ak napríklad došlo k škodám na elektronických prístrojoch, ktoré sú pevne spojené s vozidlom, či ku krádeži vecí z batožinového priestoru vozidla, teda neboli voľne pohodené a viditeľné.