Spoločnosť Slovanet usporiadala odborný webinár, na ktorom sa preberali otázky tvorby bezpečnej Wi-Fi siete.

Tohto webináru sme sa osobne zúčastnili, boli sme priamo v štúdiu a po jeho skončení sme mali možnosť s účastníkmi ďalej hovoriť. Ako sme sa dozvedeli, pre viaceré firmy je už takmer štandardom uprednostňovanie bezdrôtového Wi-Fi pred klasickým Ethernet (drôtovým) pripojením.

Prečo Wi-Fi?

Dôvodom je vyššia flexibilita pripojenia na sieť. Navyše zariadenia, ktorými sa dnes pripájame do siete, sú veľmi často mobilné (smartfón, tablet, notebook) na úkor statických ako sú napr. stolné počítače. Ale aj tie už úplne bežne podporujú Wi-Fi pripojenie na podnikovú sieť. Navyše, treba zohľadňovať aj to, že hlavne mladí ľudia chcú pracovať na svojom vlastnom zariadení (BYOD) a tam je Wi-Fi veľmi častým spôsobom pripojenia.

Wi-Fi verzus kábel

Pripojenie cez kábel stále ešte poskytuje rýchlejšie pripojenie, lepšiu stabilitu a rýchlejšiu odozvu ako je to cez momentálnu infraštruktúru Wi-Fi sietí. Táto situácia sa však začína meniť. Hovoríme hlavne o Wi-Fi 6 a blížiacom sa štandarde Wi-Fi 7, kde sú rýchlosti pripojenia porovnateľné s drôtovým pripojením. Pri najnovších systémoch je tak rozdiel medzi drôtovou a bezdrôtovou sieťou skôr nepozorovateľný. Pripojenie cez Wi-Fi je však vhodnejším riešením pre moderné firmy, ktoré takto svojim zamestnancom poskytujú slobodu pohybu v rámci firmy.

Podstatné je, že použitá Wi-Fi sieť by mala mať pokročilejšie funkcie a vtedy môže byť aj pripojenie dostatočne bezpečné a dokonale slúžiť ako pripojenie zamestnancov v podniku.

O bezpečnej Wi-Fi sieti sme sa rozprávali s Ing. Bohušom VerešomZdroj: TOUCHIT.sk
O bezpečnej Wi-Fi sieti sme sa rozprávali s Ing. Bohušom Verešom

Tvorba bezpečnej Wi-Fi siete

Prvým krokom ochrany je mať Wi-Fi sieť chránenú prístupovým heslom. To samozrejme ešte nič neznamená pre komplexnú bezpečnosť siete, ale zabránime tým tomu, že sa na našu sieť môže pripojiť prakticky hocikto.

Pri návrhu siete je veľmi dôležitý výber komponentov, z ktorých bude Wi-Fi sieť vybudovaná. Väčšina renomovaných výrobcov Wi-Fi komponentov sa dôsledne orientuje na otázku bezpečnosti a je teda vhodné vyberať si práve takéto produkty. Obyčajne má takto vybudovaná sieť napr. automatickú kategorizáciu a blokovanie neželaných stránok alebo aj nežiadúcich používateľských aktivít. Takto sa zabráni používateľovi pripojiť sa na stránku, ktorá spadá napr. do kategórie hazard alebo pornografia. Práve tieto stránky totiž bývajú zdrojom škodlivého obsahu, ktorý môže poškodiť obsah používateľského zariadenia a cezeň môže byť napadnutá celá sieť. Rovnako sa dá už na úrovni konfigurácie Wi-Fi zabrániť sťahovaniu torrentov a iného nebezpečného obsahu.

Webinár o bezpečnej Wi-Fi v réžii SlovanetZdroj: TOUCHIT.sk
Webinár o bezpečnej Wi-Fi v réžii Slovanet

Vhodná nadstavba

Ďalším krokom je okrem správneho nakonfigurovania komponentov od renomovaných výrobcov aj použitie správnej softvérovej nadstavby nad Wi-Fi sieťou. Najčastejšie ide o komplexné riešenie kyber-bezpečnosti, ktoré je zamerané na analýzu toho, čo sa v sledovanej sieti deje.

Najčastejšie je to firewall na hranici vnútrofiremnej siete a vonkajšieho internetu. Tento sleduje, čo všetko do siete prichádza a nebezpečné procesy dokáže aj zastaviť. Môžu byť nasadené aj ďalšie nástroje ako je napr. softvér na prevenciu straty údajov (Data Loss Protection), či spustenie procesov v uzavretom prostredí (Sandboxing). Konkrétny výber nadstavby potom závisí od výberu používateľa a požadovaného stupňa zaistenia bezpečnosti jeho IT infraštruktúry.

Od návrhu po realizáciu

Slovanet samozrejme s návrhom a realizáciou zabezpečenej Wi-Fi siete poradí a pomôže. Treba si pritom dobre rozmyslieť, čo od takejto Wi-Fi siete vlastne čakáme a aké má mať funkcie či využitie.

Parametrov pri výbere tej správnej Wi-Fi siete je skutočne veľmi veľa a je tak naozaj vhodné obrátiť pri jej návrhu na odborníkov s dostatočnými skúsenosťami. Slovanet ponúka riešenie pre inteligentné Wi-Fi siete vrátane nadstavbovej kyberbezpečnosti. Ide o služby aero:LINK pre Wi-Fi a safe:LINK pre bezpečnosť. Vďaka týmto komponentom dokážu špecialisti v Slovanete navrhnúť, ale aj vybudovať skutočne kvalitnú Wi-Fi sieť, a to aj so zárukou.

Webinár o bezpečnej Wi-Fi v réžii SlovanetZdroj: TOUCHIT.sk
Webinár o bezpečnej Wi-Fi v réžii Slovanetu

Ako to prebieha?

Názov aero:LINK je odvodený od prenosu vzduchom, je to teda inteligentná Wi-Fi sieť, ktorá sa dá zákazníkovi ušiť na mieru. Začína sa úvodnou diskusiou so zákazníkom, kde sa objasní, čo sa od budúcej Wi-Fi siete očakáva, aká je plocha, ktorú treba pokryť, či bude Wi-Fi sieť aj v okolí firmy a pod. Rovnako sa zisťuje, aké zariadenia budú pripájané do siete (napr. aj čítačky čiarových kódov v sklade) a aký je predpokladaný počet používateľov. Po zodpovedaní týchto otázok sa pristupuje k samotnému návrhu.

V rámci neho prebieha modelovanie, keď na základe pôdorysu lokality a fyzickej obhliadky s premeraním možného pokrytia pomocou prístrojov dokážu špecialisti Slovanetu určiť počet prístupových bodov pre zákazníka, vrátane ich správneho umiestnenia.

Výsledkom tak bude zabezpečená sieť s veľmi dobrým pokrytím na určenej ploche, a to bez bielych miest. Zákazník v tejto etape dostáva vypracovaný návrh riešenia siete, vrátane rozpočtu.

Po jeho odsúhlasení pristupuje Slovanet do fázy realizácie. Znamená to inštaláciu prístupových bodov priamo u zákazníka. V rámci tohto procesu sa môže aj upraviť alebo doplniť lokálna kabeláž. Celkovo je služba aero:LINK dodávaná na kľúč, pričom zákazník sa o ňu nemusí starať, stačí ju vlastne len využívať.

aero:LINK ako služba

aero:LINK sa poskytuje ako služba, teda zákazník neplatí žiadne vysoké vstupné náklady, platí ale pravidelné mesačné poplatky. Súčasťou poplatkov je potom aj riešenie správy celej siete, údržba/aktualizácia a pod. O všetko sa postarajú pracovníci Slovanetu, vy službu outsourcujete. Návrh je možné prispôsobiť podľa rozpočtu, preferovaných komponentov Wi-Fi siete a pod.

Zdroj: TOUCHIT.sk

Všetky informácie potrebné na to, aby vám pracovníci Slovanetu vypracovali návrh bezpečnej Wi-Fi siete, nájdete na stránke biznis.slovanet.net.

Zdroje: vlastné, Slovanet

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.