Bezpečnosť a dostupnosť dát

0

Dňa 24. októbra sa v Bratislave v priestoroch hotela Austria Trend uskutoční odborná konferencia “Bezpečnosť a dostupnosť dát”.

Hlavným usporiadateľom podujatia je spoločnosť Exponet s.r.o. Konferencia sa zameriava na aktuálne trendy bezpečnosti, ochrany a správy dát. Prinesie podrobné informácie o súčasných európskych i národných právnych normách ovplyvňujúcich prácu s dátami, akými sú Zákon o kybernetickej bezpečnosti, smernica NIS a General Data Protection Regulation (GDPR). Zameria sa tiež na prax riadenia rizík v kontexte bezpečnostnej legislatívy.

Úvodné slovo konferencie bude patriť Mgr. Tatiane Valentovej, vrchnej inšpektorke Úradu na ochranu osobných udajov Slovenskej Republiky. Vo svojom príspevku sa zameria na základnú orientáciu v povinnostiach prevádzkovateľa vo vzťahu k bezpečnostným opatreniam, nahlasovanie porušenia ochrany osobných udajov “dáta breach”, posúdenie vplyvu na ochranu údajov či na bezpečnosť spracúvania osobných údajov vz. zodpovednosť prevádzkovateľa a sprostredkovateľa.

Ďalšie prednášky dopoludňajšieho bloku sa tematicky dotknú toho, ako jednoducho a efektívne chrániť svoje citlivé dáta s možnosťou vyhnutia sa finančným postihom v prípade ich úniku. Priblížia, čo očakávať od šifrovania dát, ako aj to čo vie priniesť riešenie ESET Endpoint Encryption. Informačne cenným vstupom dopoludňajšieho bloku bude návod na “uchopenie” problematiky požiadaviek GDPR v rámci organizácie a ich postupné vysporiadavanie v priebehu procesu implementácie (vstupná analýza, identifikácia nedostatkov organizácie, status GDPR Compliance).

Prednášajúci nadväzujúceho bloku potom vo svojich príspevkoch vecne zhrnú spôsob aplikácie najlepšej praxe v riadení rizík v kontexte názvoslovia použitého v GDPR a NIS, zdôraznia, ako môže firmám významne v otázke hromadnej správy a zabezpečenia mobilných zariadení pomôcť nasadenie niektorých z technológií pre Enterprise Mobilty Management. Účastníci budú oboznámení s tým, ako možno znížiť riziko bezpečnostných incidentov a následných finančných strát vhodným riadením prístupových oprávnení zo strany všetkých typov uživateľov. Konferenciu uzavrie príspevok o návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý tematicky zhrnie to, čo od novej právnej úpravy očakávať.

Podrobný program, predstavenie prednášajúcich a registrácia na: bdd.exponet.sk

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár