Rezort vnútra začal od 1. decembra vydávať biometrické občianske preukazy. Policajné oddelenia dokladov tak odteraz vydávajú doklady nového typu.

Do elektronického čipu občianskeho preukazu sa po novom zapisujú otlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát. „Odteraz každý, kto požiada o vydanie občianskeho preukazu, absolvuje rovnakú procedúru ako pri žiadosti o vydanie cestovného pasu,“ spresnil minister vnútra Roman Mikulec. Biometrické pasy Slovenská republika vydáva už od roku 2008.

Z informačných systémov  ministerstva vnútra  budú otlačky prstov vymazané v momente, keď bude doklad vydaný držiteľovi, keďže európske nariadenie o posilnení bezpečnosti dokladov v súvislosti  s vydávaním dokladov  neumožňuje vytváranie databázy otlačkov prstov.  Z toho dôvodu je zrušená aj elektronická služba, na základe ktorej bolo možné požiadať o občiansky preukaz online pri zmene trvalého bydliska. Po novom sa teda dá občiansky preukaz vybaviť už len osobne, a to na ktoromkoľvek oddelení dokladov.

Povinnosť podrobiť sa nasnímaniu otlačkov prstov sa vzťahuje  na osoby, ktoré dovŕšili vek 12 rokov. Osobám, ktorým z rôznych dôvodov nebude možné dočasne zosnímať otlačky prstov, sa OP vydá s platnosťou na 1 rok.

Čip, na ktorý sa biometrické dáta ukladajú, je duálny, možno ho teda na rozdiel od čipu na doposiaľ vydávaných OP použiť aj bez čítačky, čiže  bezkontaktne s pomocou mobilného čítacieho zariadenia s funkciou NFC – teda rovnako ako platobnú bankovú kartu. Znamená to, že nový biometrický bezkontaktný OP je plne pripravený aj na  používanie e-služieb cez mobil.

Novinkou je, že čip  umožňuje prezerať a kontrolovať si biometrické aj ostatné údaje v ňom zapísané, a to  pomocou voľne prístupných aplikácií. Pri staršom  type OP je to možné len na oddelení dokladov.

Žiadna plošná výmena dokladov

Ministerstvo vnútra zdôrazňuje, že doteraz vydané staršie typy občianskych preukazov  možno používať do konca doby ich platnosti. Pripomína však aktívnym používateľom elektronického podpisu, ktorým bol občiansky preukaz vydaný pred 20. júnom 2021, že platnosť  cerfifikátov pre e-podpis uložených na čipe ich dokladu končí najneskôr 31. decembra 2022. Používateľov na to upozorňuje aj aplikácia eID klient. Títo občania by mali požiadať o vydanie nového biometrického OP čo najskôr, aby už začiatkom roka mohli vykonávať elektronické úkony.

Za vydanie OP z dôvodu končiacej platnosti certifikátov v štandardnej 30-dňovej lehote sa nevyberá správny poplatok. Ak však požiadate o vydanie dokladu do 2 pracovných dní, treba rátať s príplatkom 20 eur za urýchlené vybavenie.

Ministerstvo vnútra taktiež  upozorňuje, že o občiansky preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku a vyhotovený doklad si nechať doručiť na oddelenie dokladov  najbližšie k bydlisku či miestu zamestnania, alebo aj kuriérom priamo do vlastných rúk. Odporúča vyhnúť sa veľkým klientskym centrám, kde sú čakacie doby najdlhšie. Pravdepodobnosť, že na menších oddeleniach dokladov budete vybavení rýchlo, je veľmi vysoká.

Zdroje: vlastné, Ministerstvo vnútra

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.