Ministerstvo vnútra sa už pripravuje na vydávanie bezkontaktných biometrických občianskych preukazov s čipom.

Vyžaduje si to úpravy a testovanie v informačnej infraštruktúre. Ministerstvo vnútra tak v dôsledku testovania upozorňuje, že pred spustením vydávania biometrických občianskych preukazov musíme počítať s obmedzeniami a to pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu.

V praxi to znamená, že oddelenia dokladov vybavia v posledných novembrových dňoch menej žiadateľov o vydanie občianskeho preukazu. Proces sprevádzaný s podaním žiadosti o vydanie občianskeho preukazu a jeho vydaním sa aj spomalí. Vybavte sa teda trpezlivosťou. Technologicky treba nastaviť infraštruktúru a to je možné iba za plnej prevádzky.

V tejto súvislosti MV upozorňuje, že v piatok 18. novembra 2022 nebudú oddelenia dokladov prijímať žiadosti o vydanie OP z dôvodu vykonávania záťažových predprodukčných testov na komunikačnej infraštruktúre. Ak máte na tento deň vytvorenú online rezerváciu, budete vybavení.

Národná rada SR pred niekoľkými dňami schválila návrh, na základe ktorého môže ministerstvo vnútra začať vydávať biometrické bezkontaktné občianske preukazy o mesiac skôr ako pôvodne, čiže už od decembra 2022. Ministerstvo vnútra preto odporúča požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu až v decembri. V súčasnosti vydávané občianske preukazy majú zákonom určenú 10-ročnú platnosť skrátenú do augusta 2031. Dôvodom je uplatňovanie európskeho nariadenia  o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie, na základe ktorého musí mať najneskôr v auguste 2031 každý obyvateľ Únie biometrický doklad, ktorý obsahuje aj odtlačky prstov. Keďže  vnútroštátne právo v oblasti ochrany údajov musí byť v súlade s právom EÚ, nie je možné uchovávať databázy biometrických údajov (podoba tváre a odtlačkov prstov). Z toho dôvodu bola deaktivovaná aj elektronická služba na podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu.

O vydanie občianskeho preukazu je teda teraz možné požiadať len osobnou návštevou ktoréhokoľvek oddelenia dokladov OR PZ. Ministerstvo vnútra má pre vás zaujímavé odporúčanie: zvoľte si menšie policajné pracoviská, kde sú čakacie doby výrazne nižšie ako vo veľkých klientskych centrách.

Zdroje: vlastné, Ministerstvo vnútra

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.