Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

EEA, dcérska spoločnosť skupiny BiQ, je jedným zo štyroch platinových partnerov na implementáciu produktov Atlassian do firiem. Certifikát získal 15-členný československý tím. Ako platinový partner Atlassian Solution Partner ponúka EEA najvyššiu úroveň podpory produktov Atlassian. Tím sa zameriava predovšetkým na migráciu, automatizáciu procesov a prechod do cloudu. EEA dokáže klientom znížiť náklady, niekedy až o desiatky percent, vďaka digitálnej transformácii, ktorá sa týka IT oddelenia aj podniku. V minulosti spoločnosť získala ocenenie za kvalitnú implementáciu od Tatra banky na Slovensku. BiQ Group sa pripravuje na rastúci dopyt po prechode a migrácii do cloudu.

„BiQ Group, rovnako ako aj náš Atlassian tím rastie. Čaká nás množstvo výziev súvisiacich s uspokojovaním rastúceho dopytu klientov po migrácii do cloudu a transformáciou našich produktov do cloudového prostredia. Prvé veľké migrácie, ktoré sme dokončili, odhalili dva fenomény transformácie cloudu,“ hovorí generálny riaditeľ EEA Gabriel Lachmann.

Cloudové prostredia neumožňujú takú variabilitu a zákazníci musia riešenia častejšie prispôsobovať. Na druhej strane sa ukazuje, že mnohé špecifiká procesov zákazníkov nie sú také špecifické, ako si zamestnanci našich zákazníkov predtým mysleli. Prispôsobenie sa štandardu znižuje závislosť organizácie od dodávateľa a zjednocuje procesy.  Z dlhodobého hľadiska štandardizácia často radikálne znižuje náklady.  

„Druhým fenoménom je dynamika transformácie a schopnosť meniť procesy a nastavenia organizácie počas migrácie. Je to priestor, ktorý využívame spolu s našimi klientmi na uplatnenie predchádzajúcich skúseností a úpravu procesov a údajov. Na trhu je dnes množstvo príležitostí, najmä vo veľkých spoločnostiach, ktoré si uvedomujú, že digitálna transformácia je nevyhnutnosťou. Práve tomuto dopytu vychádzame v ústrety,“ dodáva Gabriel Lachmann.

Migrácia ako najväčšia komodita

V súčasnosti je najväčší dopyt po prechode do cloudu, migrácii a automatizácii podnikových procesov. Firmy chcú ušetriť náklady, ale nechcú prepúšťať ľudí. Riešením je zefektívnenie ich súčasných pracovných procesov a uvoľnenie kapacít na iné, pre biznis zmysluplnejšie činnosti. Mnohé veci sa tak môžu diať automaticky. Počas migrácie možno mnohé procesy upraviť. V mnohých prípadoch prináša prechod do cloudu možnosť zmeniť spôsob fungovania tímov a využiť poradenstvo nielen v technologickej oblasti, ale aj pri samotnom nastavení digitalizácie v ekosystémoch našich zákazníkov. Organizácie môžu ušetriť a znížiť svoje náklady a klienti EEA môžu výrazne znížiť svoje náklady.

Firmy často nevedia, čo všetko Atlassian obsahuje a ako ho využívať. Majú veľa firemných procesov a tímov súvisiacich s produktmi Atlassian, od podpory až po obchodné toky, helpdesk atď. Potom zistia, že iné nástroje by boli pre nich drahšie a prechod do cloudu im vychádza najlepšie. Samotný proces funguje v každej spoločnosti inak, ale štandardne sa o ňom hovorí v niekoľkých fázach od analýzy údajov cez prechod a migráciu až po spätné ladenie. Napríklad v prípade zákazníka s 10 000 používateľmi najprv analyzujeme logy až 3 mesiace dozadu, aby sme zistili, čo ktorý používateľ robí, aby sme mohli čo najlepšie optimalizovať procesy. Často zistíme, že napríklad 1 000 ľudí má účet, ale nikdy sa doň ani neprihlásia, dodáva Marek Vejrosta, Head of Consulting BiQ Group.

Atlassian je austrálska spoločnosť, ktorá ponúka širokú škálu produktov pre spoluprácu a manažment projektov: Jira Service Management a Jira na efektívne riadenie projektov, Confluence wiki na zdieľanie informácií a spoluprácu na dokumentoch, Bitbucket na správu kódu, Trello na riadenie projektov a úloh, Bamboo na automatizovanú integráciu a nasadzovanie softvéru a Crowd na správu identít. Tieto nástroje pomáhajú tímom v rôznych oddeleniach, ako je vývoj softvéru, IT, marketing a HR, dosiahnuť lepšiu spoluprácu, efektívnejšie riadiť projekty.

Značky: