Každý podnikateľ, najmä úspešný, vie, že existujú obmedzené spôsoby, ako prijímať platby za svoje služby a tovar.

V Európskej únii existuje iba pár platobných služieb prepojených na blockchain technológiu, ale väčšinou sa orientujú len na jeden spôsob platieb. Univerzálna platobná služba poskytujúca finančné operácie pre verejnosť, ale aj podniky, neexistuje. Blockchain platobná infraštruktúra má potenciál byť unikátnym poskytovateľom online platobných služieb medzi rôznymi zdrojmi.

BlockPay je platobná brána, ktorá umožňuje eshopom ponúkať jednoduchým spôsobom rôzne spôsoby platby pre zákazníkov. S použitím BlockPay môžu zákazníci platiť fiat aj kryptomenou, pričom môžu používať rôzne fiat platobné procesory (napr. PayPal, Ayden alebo Stripe) alebo rôzne kryptomeny ako je Bitcoin, Ethereum, Dogecoin a iné. Pre eshop v tom nie je žiadny rozdiel – BlockPay spracuje platbu a prepošle eshopu len eshopom prednastavenú menu, ktorú chce dostávať.

Niečo viac o našom riešení

V klasickom riešení bez BlockPay musí eshop integrovať veľa platobných procesorov a mien, ktoré chce následne ponúkať zákazníkom. Ak chce ponúkať aj krypto platby, musí mať pre každú krypto menu aj príslušnú peňaženku. Manažovať tieto zdroje môže byť náročné a eshopy teda často môžu pristúpiť ku kroku, ktorý zníži komfort zákazníkov – obmedziť možné spôsoby platby.

S použitím nášho riešenia eshopu stačí mať iba jedno konto pre finančné zdroje (poprípade dve, ak chce prijímať zároveň krypto aj fiat). K tomu sa zaregistruje do BlockPay riešenia a zvolí si základné nastavenia spracovania platby. My sa postaráme o zvyšok. Eshop si musí následne iba kontrolovať mesačné výstupy.

Pre zákazníka sa pritom nič nemení. Pri platbe za nákup sa prostredníctvom nášho riešenia prekliká na sumár platby ako v klasickom eshope, odkiaľ bude presmerovaný do ním preferovaného platobného procesoru (napr. PayPal) ak platí fiat menou. Ak platí krypto menou, bude mu poskytnutý ekvivalentný spôsob platby pre jeho zvolenú menu.

Aktuálny model prototypu aj s použitými riešeniami

Aktuálny model prototypu aj s použitými riešeniami

Riešenie si zakladá na transparentnosti a preto je ukladanie informácií opreté o Blockchain technológiu. Zabezpečujeme tak dostupnosť a vierohodnosť informácií o platbe. Platba v rámci spracovania prebieha viacerými stavmi, ako je možné vidieť názorne na obrázku s modelom prototypu. Každá zmena stavu je zaznamenaná do blockchainu a následne ju už nie je možné upraviť.

Nakoľko je finančný svet a hlavne svet kryptomien veľmi dynamický aj požiadavka na prototyp bola, aby bolo možné jednoducho pridávať a odoberať jednotlivé integrované riešenia. Túto funkcionalitu zabezpečuje modularita celého riešenia, každý modul (burza, kryptopeňaženka, platobný procesor) má preddefinované rozhranie a jednolitvé integrácie sa podľa neho zapoja. Testovací prototyp obsahuje podporu pre platobný procesor PayPal, kryptomenové burzy Gemini a BTSE, a dve kryptomeny (Bitcoin a Ethereum). Riešenie je však možné pomerne jednoducho rozšíriť o ďalšie integrácie, čo bolo aj otestované integráciou s open-source platobnými procesormi, pridávaním podpory pre ďalšie burzy a iné kryptomeny.

Niečo o našom tíme

Sme tím študentov FIIT STU (Patrik Honíšek, Filip Hoffmann, Michal Hunák, Tomáš Junas, Miroslav Jurkech, Lukáš Machata, Matej Martinkovič) pod vedením Ing. Kristiána Košťála, PhD. Ako tím sa poznáme od začiatku štúdia a spoločne sme prekonávali nejedno úskalie štúdia na vysokej škole. Poznáme svoje silné a slabé stránky a vieme sa efektívne dopĺňať. Pracovali sme spoločne v rôznych kombináciách na zadaniach predmetov, kde sa pracovalo vo dvojiciach alebo viacčlenných tímoch. Na projekte pracujeme v spolupráci so spoločnosťou QBSW, a.s.

Každoročná prestížna súťaž TP Cup je už tradičným vyvrcholením predmetu Tímový projekt. Dáva študentom inžinierskeho štúdia Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave príležitosť preukázať svoje schopnosti pri tvorbe jedinečných riešení v rámci predmetu, v ktorom sa v tíme dva semestre vytvára riešenie problému spojeného s odborom, ktorý študenti študujú. TP Cup predstavuje výzvu pre budúcich IKT profesionálov, ktorí chcú zmerať svoje schopnosti s ostatnými, preukázať že „na to majú“ a súčasne vytvoriť a „predať“ použiteľné riešenia, ktoré neskončia zabudnuté v zásuvke.

Značky: