Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spojená škola Školská 7, Banská Bystrica, patrí medzi najvýznamnejšie školy stredného odborného vzdelávania na Slovensku a navštevujú ju žiaci z celého banskobystrického regiónu.

Zabezpečuje prípravu žiakov v učebných a študijných odboroch v profesiách, ktoré v celej šírke pokrývajú odvetvie strojárskeho, automobilového a elektrotechnického priemyslu a tiež obchodu a služieb. Škola musí neustále inovovať svoje učebné a študijné odbory, zavádzať najprogresívnejšie vyučovacie metódy a moderné didaktické pomôcky. Preto sa spoločnosti BMW Slovenská republika, Oddelenie Kvalifikácie a podpory Retail HR pre región Strednej a východnej Európy a predajca Lion Car rozhodli podporiť školu poskytnutím moderného vozidla MINI Countryman SE All 4 s plug-in hybridným pohonom.

Vďaka tomu získajú študenti názornú vyučovaciu pomôcku, ktorá obsahuje všetky špičkové a aktuálne technológie automobilového priemyslu. Na vozidle vďaka tomu získajú poznatky o pohone všetkých kolies, automatickej prevodovke, technológiách spaľovacieho motora, elektromotora, batérie, ale aj okruhov riadenia spolupráce spaľovacieho a elektrického motora či chladenia batérie. Vozidlo obsahuje aj najnovšie asistenčné systémy vodiča vrátane adaptívnych LED svetlometov či head-up displeja, takže študenti nadobudnú vedomosti a skúsenosti aj o tom, ako pracujú tieto náročné a komplexné systémy.

„Automobily do škôl sú projektom BMW a MINI v rámci celej Európy. Ide o podporu nielen zo strany importérskej spoločnosti BMW Slovenská republika, ale aj centrálneho Oddelenia Kvalifikácie a podpory Retail HR pre región Strednej a východnej Európy. Cieľom projektu je priblížiť technológie a vozidlá spoločnosti BMW Group budúcim mechanikom a študentom, ktorí sa zameriavajú na diagnostiku. V rámci projektu pripravujeme aj 2-dňové školenie pre učiteľov školy v priestoroch Tréningového centra spoločnosti BMW Group v Prahe, kde im poskytneme odborné školenia na diagnostiku, podvozky, elektrické merania, bezpečnostné asistenčné systémy a mnohé ďalšie atribúty práce s vozidlami spoločnosti BMW Group. Školenie sa uskutoční v treťom kvartáli 2023,“ povedala Táňa Knoblochová zo spoločnosti BMW Group – centrálneho Oddelenia Kvalifikácie a podpory Retail HR pre región Strednej a východnej Európy.

„Myšlienka vybudovať na Strednej odbornej škole automobilovej centrum odborného vzdelávania pre automobilový priemysel s úzkym zameraním na elektromobilitu vznikla z potreby nasledovania súčasných trendov v automobilovom priemysle a z celkovej orientácie spoločnosti na oblasť ekológie a environmentalistiky. Vedenie školy spolu so svojimi zamestnancami a odbornými učiteľmi má jasnú víziu o Spojenej škole ako modernej škole nadregionálneho charakteru s možnosťou odborného, no najmä technického vzdelávania. Predurčuje nás k tomu dostupnosť a komplexnosť vzdelávania a výchovy, zameranie učebných a študijných odborov, vybavenie školy kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, moderná didaktická technika, alebo učebné pomôcky. Po dokončení modernizácie dielní, učební odborného výcviku vo Vlkanovej a učební v budove školy novými technológiami pre pokrokové pracoviská elektromobility a pracoviská opráv automobilov so všetkými druhmi pohonov – elektromotor, hybridný, benzínový a naftový motor, sa táto vízia školy naplní. Vybavenie pracovísk špičkovou technikou dodá celému procesu výuky autoopravárenstva na Spojenej škole iný rozmer. Moderný, žiadaný a atraktívny pre žiakov z celého Slovenska.

K významným krokom pre dosiahnutie cieľov zvýšenia odborného kreditu školy patrí spolupráca so spoločnosťou Lion Car s.r.o., Banská Bystrica – autorizovaným servisom MINI a automobilovým predajcom BMW. Vďaka tomu zabezpečujeme odborný výcvik žiakov na odlúčených pracoviskách, pomoc pri stážach zahraničných študentov autoopravárenských odborov a v neposlednom rade aj spoluprácu pri tvorbe nových tém do učebných osnov. Škola je otvorená novým trendom a myšlienka možnosti získania výukového automobilu od spoločnosti BMW Slovenská republika nás mimoriadne nadchla. Získanie výukového vozidla vybaveného modernou technológiou a tiež následná výuka žiakov na tomto vozidle výrazne prispeje k ich odbornému rastu v oblasti alternatívnych pohonov. Vozidlo bude umiestnené v hlavnej budove školy na Školskej ulici 7 a po dokončení centra elektromobility vo Vlkanovej bude prenesené na špecializované pracovisko zamerané na výuku hybridných pohonov.

Ďakujeme spoločnostiam Lion Car s.r.o, Banská Bystrica,  BMW Slovenská republika s Oddelením Kvalifikácie a podpory Retail HR pre región Strednej a východnej Európy za poskytnutie tejto pre nás významnej učebnej pomôcky, ktorá Spojenú školu, Školská 7, posunie medzi popredné vzdelávacie inštitúcie v rámci celého Slovenska,“ uviedol riaditeľ školy Ján Žuffa.

„Vzdelanie a jeho neustále prehlbovanie patrí medzi kľúčové hodnoty spoločnosti Lion Car. Preto si ceníme dlhoročnú spoluprácu so Spojenou strednou školou v Banskej Bystrici, ktorá pripravuje na povolanie budúcich automechanikov aj pre značku MINI a BMW. Sme hrdí na to, že prvé vozidlo z tohto programu sa odovzdáva práve na našom predajnom mieste a veríme, že bude dobre slúžiť svojmu účelu,“ doplnil Michal Janiga, Manažér ľudských zdrojov v spoločnosti Lion Car.

„Vývoj automobilov a ich techniky napreduje míľovými krokmi, čo kladie neustále vyššie nároky aj na vzdelávací proces a prípravu kvalifikovaných a kvalitných absolventov odborných škôl. Preto je pre nás cťou a potešením, že poskytnutím najmodernejšieho plug-in hybridného vozidla MINI Countryman môžeme napomôcť k zvýšeniu kvality vzdelávania v banskobystrickej škole. Veríme, že vďaka tomu si absolventi školy jednoduchšie nájdu pracovné uplatnenie v študovanom odbore a v praxi ich stretneme aj v servisnej prevádzke autorizovaného predajcu BMW a MINI. Tak isto verím, že prispejeme k zvýšeniu uplatnenia na trhu práce samotných žiakov, ale aj na zvýšení kvality služieb pre motoristov v celom regióne,“ uzatvoril Oliver Rademacher, riaditeľ spoločnosti BMW Slovenská republika – priameho zástupcu výrobcu na Slovensku.

„Výber MINI má aj svoj symbolický význam. MINI je totiž priekopníkom na poli elektrickej mobility v celom BMW Group. Model MINI E, predstavený v roku 2008, bol prvým úplne elektrickým vozidlom BMW Group a v rámci celoplošného výskumu s ním súkromní užívatelia jazdili v každodennej prevádzke. Celosvetovo bolo pre tieto účely využívaných viac ako 600 vozidiel, postavených na základoch modelu MINI Cooper. Projekt priniesol zásadné poznatky pre konštrukciu elektricky poháňaných automobilov, ktoré boli následne využité pri vývoji prvého plne elektrického modelu BMW i3,“ uviedol Milan Stupka, Corporate Communications Manager spoločnosti BMW Slovenská republika.

Značky: